Naujienos | Apie | Panašūs | Kultūros centrai
FB TautosakosVartai | TautosakosVartai

Grojaraštis

Grįžti atgal

Atidaryti grojaraštį naujame lange

Pasirinkti grojimo būdą: Ratu / Maišyti

Grojaraščio trukmė (val.):(min.):(s.) 04:11:09:Dabar klausote: Šokių vakaronė. Groja Vilniaus universiteto folkloro ansamblis „Ratilio". (Garso įrašas)

Klausydami galite pasirinkti iš šių 65 įrašų:
 1. Šokių vakaronė. Groja Vilniaus universiteto folkloro ansamblis „Ratilio". (Garso įrašas)
 2. 26. Yra mūsų sadely (Utenos r. Strazdų k.) - veda R. Baniulienė, N. Čereškevičienė
 3. BENTIS. Teodoras Narbutas (1784 - 1864) Lietuvių tautos senovės istorija. 1 tomas. Lietuvių mitologija. Skaito Valdas Stankevicius
 4. 25. Oi, aisiu aisiu (Joniškio r. Žagarė) - veda R. Baniulienė, G. R. Pečiulienė
 5. 24. Tetervins subilda [dūdmaišio ir smuiko melodija] (Rokiškio r.)
 6. 23. Vai, kur aš gėriau uliavojau (metrika nežinoma) - veda M. P. Pečiulis
 7. 22. Kai ašai buvau (Zarasų apsk. Dusetų vls. Pažiegės k.) - veda D. Mockienė
 8. 21. Rubuliakas [šokis] (Šilales r.)
 9. 20. Oi, prapuolė ma dalalė (Varėnos r. Valkininkų apyl. Degsnių k.) - dainuoja R. Baniulienė
 10. 19. Anoj pusėj vieškelėlio (Ukmergės apsk. Taujėnu vls. Užulenio k.) - veda V. Puidienė
 11. 18. Ak tu saula, sauliula (Švenčioniu r. Adutiškio apyl. Lazdinių k.) - dainuoja V. Radzevičiūtė
 12. 17. Nebark mani (Utenos r. Radeikiai) - veda R. Baniulienė
 13. 16. Teka upė per žvirgžynus (Vilniaus-Trakų apsk. Valkininku prp. Daržininkų k.) - veda B. Paulavičius
 14. 15. Sese sodu sadina [sutartine] (Ukmerges r. Taujėnai)
 15. 14. Galy sodo rymavo (Panevežio r. Upytės apyl. Ėriskių k.) - veda V. Puidienė
 16. Išjoja, joja, sodauto (gieda Herminija Vokietaitienė, Laura Lukenskienė, Vilma Miliūtė).
 17. Oi tu kuosala (gieda Laura Lukenskienė, Vilma Miliūtė, Greta Petkevičienė).
 18. Berželi beržuti (gieda Vilma Miliūtė, Laura Lukenskienė, Greta Petkevičienė).
 19. Man' čiuliulis, man' miegelis (gieda Greta Petkevičienė ir Laura Lukenskienė).
 20. Bitytė sode (skudučiuoja Irena Vaitkevičiūtė ir Laura Lukenskienė).
 21. Bagoti broliai sesiulas nelunko (gieda Greta Petkevičienė ir Laura Lukenskienė).
 22. Bagoti broliai sesiulas nelunko (gieda Greta Petkevičienė ir Laura Lukenskienė).
 23. Apvynytėl, spurguolytėl (gieda Laura Lukenskienė, Herminija Vokietaitienė, Vilma Miliūtė).
 24. Apvynytėl, spurguolytėl (gieda Laura Lukenskienė, Herminija Vokietaitienė, Vilma Miliūtė).
 25. Apvynytėl, spurguolytėl (gieda Laura Lukenskienė, Herminija Vokietaitienė, Vilma Miliūtė).
 26. Apvynytėl, spurguolytėl (gieda Laura Lukenskienė, Herminija Vokietaitienė, Vilma Miliūtė).
 27. Žilvitis auga tevelia klony (gieda laura Lukenskienė, Vilma Miliūtė, Liuda Stapulionienė)
 28. 5. Rai lylia, ratiteli [sutartine] (Rokiskio r. Obeliai)
 29. 11. Lioj saudailio vokaro [sutartinė] (Kupiškis)
 30. 2. Oi tu sakal, sakalėli (Ignalinos r.) - veda B. Paulavičus
 31. 3. Žarelė vakarinė (Švenčioniu apskr. Paringio prp. Pijoru k.) - veda G. R. Pečiulienė
 32. 1. Aš negaliu daugiau gert [dūdmaišio ir smuiko melodija] (Veliuona)
 33. 4. Oi, ant kalno (Alytaus apsk. Birštono vls. Būdų vnk.) - dainuoja V. Radzevičiūtė
 34. 6. Oi tėvuli, tėvužėli (Varenos r. Marcinkoniu vls. Puvočiu k.) - veda R. Tulys
 35. 7. Norėjo motutė saldaus miegelia (Ukmergės apsk. Deltuvos vls. Ruriškiu k.) - veda D. Mockienė
 36. 8. Strazde strazdeli [dūdmaišio melodija] (Mažoji Lietuva)
 37. 9. Kad užtema, tai užtema (Švenčioniu r. Kaltinėnų vls. Murmų k.) - veda R. Baniulienė
 38. 10. Gerkit, svečiai, žąsu alų (Alytaus apsk. Birštono vls. Būdų vnk.) - veda N. Čereškevičienė
 39. 12. Kikili kikili, laibakoji (Kupiškio r. Šimonių apyl. Migonių k.) - veda V. Turapinienė
 40. 13. Och [šokis] (Pasvalio r.)
 41. Kauno folkloro ansamblių tradicinis advento koncertas „ Už girių girių“ (Koncertinis stereo garso įrašas)
 42. Du žali berželiai (skudučiuoja Irena Vaitkevičiūtė ir Laura Lukenskienė).
 43. Užgavėnės Rumšiškėse.
 44. O išbėg išbėg iš Rusnės kiemo.
 45. Ten ant jūračių. Aulavėnai.
 46. Anksti rytą rytuži. Piktupėnai.
 47. Rūtų sėjau, prakalbėjau. Tilžė.
 48. Pas šaltą šaltinėlį. Aulavėnai.
 49. Šunys loja, čeveruoja. Rusnė.
 50. Per kalnelį, per aukštąjį. Aulavėnai.
 51. Perš man iš Danskos. Kalnininkai.
 52. Aš atsisakiau. Kalėnai.
 53. Nepūskite vėjeliai. Aulavėnai.
 54. Kaklelis gerti ištroško. Kalnininkai.
 55. Strazde strazdeli. Kalnininkai.
 56. Toli, taip toli mane jauną nuleido. Aulavėnai.
 57. Miegužio noriu. Rusnė.
 58. Jau aušt aušružė. Kalnininkai.
 59. Eisva mudu abudu. Kalnininkai.
 60. Ei kieno kieno žalias kiemelis. Kalnininikai.
 61. Šok, broluži.
 62. Išėjo tėtužis. Pilupėnai.
 63. Lietuvių liaudies daina Per naktelę šokau“.
 64. Lietuvių liaudies daina „Eisva mudu abudu“.
 65. Lietuvių liaudies daina „ Ant kalno karklai siūbavo".