Naujienos | Apie | Panašūs | Kultūros centrai
FB TautosakosVartai | TautosakosVartai

Grojaraštis

Grįžti atgal

Atidaryti grojaraštį naujame lange

Pasirinkti grojimo būdą: Ratu / Maišyti

Grojaraščio trukmė (val.):(min.):(s.) 17:22:54:Dabar klausote: 26. Yra mūsų sadely (Utenos r. Strazdų k.) - veda R. Baniulienė, N. Čereškevičienė

Klausydami galite pasirinkti iš šių 231 įrašų:
 1. 26. Yra mūsų sadely (Utenos r. Strazdų k.) - veda R. Baniulienė, N. Čereškevičienė
 2. 25. Oi, aisiu aisiu (Joniškio r. Žagarė) - veda R. Baniulienė, G. R. Pečiulienė
 3. 24. Tetervins subilda [dūdmaišio ir smuiko melodija] (Rokiškio r.)
 4. 23. Vai, kur aš gėriau uliavojau (metrika nežinoma) - veda M. P. Pečiulis
 5. 22. Kai ašai buvau (Zarasų apsk. Dusetų vls. Pažiegės k.) - veda D. Mockienė
 6. 21. Rubuliakas [šokis] (Šilales r.)
 7. 20. Oi, prapuolė ma dalalė (Varėnos r. Valkininkų apyl. Degsnių k.) - dainuoja R. Baniulienė
 8. 19. Anoj pusėj vieškelėlio (Ukmergės apsk. Taujėnu vls. Užulenio k.) - veda V. Puidienė
 9. 18. Ak tu saula, sauliula (Švenčioniu r. Adutiškio apyl. Lazdinių k.) - dainuoja V. Radzevičiūtė
 10. 17. Nebark mani (Utenos r. Radeikiai) - veda R. Baniulienė
 11. 16. Teka upė per žvirgžynus (Vilniaus-Trakų apsk. Valkininku prp. Daržininkų k.) - veda B. Paulavičius
 12. 15. Sese sodu sadina [sutartine] (Ukmerges r. Taujėnai)
 13. 14. Galy sodo rymavo (Panevežio r. Upytės apyl. Ėriskių k.) - veda V. Puidienė
 14. Išjoja, joja, sodauto (gieda Herminija Vokietaitienė, Laura Lukenskienė, Vilma Miliūtė).
 15. Oi tu kuosala (gieda Laura Lukenskienė, Vilma Miliūtė, Greta Petkevičienė).
 16. Berželi beržuti (gieda Vilma Miliūtė, Laura Lukenskienė, Greta Petkevičienė).
 17. Man' čiuliulis, man' miegelis (gieda Greta Petkevičienė ir Laura Lukenskienė).
 18. Bitytė sode (skudučiuoja Irena Vaitkevičiūtė ir Laura Lukenskienė).
 19. Bagoti broliai sesiulas nelunko (gieda Greta Petkevičienė ir Laura Lukenskienė).
 20. Bagoti broliai sesiulas nelunko (gieda Greta Petkevičienė ir Laura Lukenskienė).
 21. Apvynytėl, spurguolytėl (gieda Laura Lukenskienė, Herminija Vokietaitienė, Vilma Miliūtė).
 22. Apvynytėl, spurguolytėl (gieda Laura Lukenskienė, Herminija Vokietaitienė, Vilma Miliūtė).
 23. Apvynytėl, spurguolytėl (gieda Laura Lukenskienė, Herminija Vokietaitienė, Vilma Miliūtė).
 24. Apvynytėl, spurguolytėl (gieda Laura Lukenskienė, Herminija Vokietaitienė, Vilma Miliūtė).
 25. Žilvitis auga tevelia klony (gieda laura Lukenskienė, Vilma Miliūtė, Liuda Stapulionienė)
 26. 5. Rai lylia, ratiteli [sutartine] (Rokiskio r. Obeliai)
 27. 11. Lioj saudailio vokaro [sutartinė] (Kupiškis)
 28. 2. Oi tu sakal, sakalėli (Ignalinos r.) - veda B. Paulavičus
 29. 3. Žarelė vakarinė (Švenčioniu apskr. Paringio prp. Pijoru k.) - veda G. R. Pečiulienė
 30. 1. Aš negaliu daugiau gert [dūdmaišio ir smuiko melodija] (Veliuona)
 31. 4. Oi, ant kalno (Alytaus apsk. Birštono vls. Būdų vnk.) - dainuoja V. Radzevičiūtė
 32. 6. Oi tėvuli, tėvužėli (Varenos r. Marcinkoniu vls. Puvočiu k.) - veda R. Tulys
 33. 7. Norėjo motutė saldaus miegelia (Ukmergės apsk. Deltuvos vls. Ruriškiu k.) - veda D. Mockienė
 34. 8. Strazde strazdeli [dūdmaišio melodija] (Mažoji Lietuva)
 35. 9. Kad užtema, tai užtema (Švenčioniu r. Kaltinėnų vls. Murmų k.) - veda R. Baniulienė
 36. 10. Gerkit, svečiai, žąsu alų (Alytaus apsk. Birštono vls. Būdų vnk.) - veda N. Čereškevičienė
 37. 12. Kikili kikili, laibakoji (Kupiškio r. Šimonių apyl. Migonių k.) - veda V. Turapinienė
 38. 13. Och [šokis] (Pasvalio r.)
 39. Kauno folkloro ansamblių tradicinis advento koncertas „ Už girių girių“ (Koncertinis stereo garso įrašas)
 40. Du žali berželiai (skudučiuoja Irena Vaitkevičiūtė ir Laura Lukenskienė).
 41. Užgavėnės Rumšiškėse.
 42. O išbėg išbėg iš Rusnės kiemo.
 43. Ten ant jūračių. Aulavėnai.
 44. Anksti rytą rytuži. Piktupėnai.
 45. Rūtų sėjau, prakalbėjau. Tilžė.
 46. Pas šaltą šaltinėlį. Aulavėnai.
 47. Šunys loja, čeveruoja. Rusnė.
 48. Per kalnelį, per aukštąjį. Aulavėnai.
 49. Perš man iš Danskos. Kalnininkai.
 50. Aš atsisakiau. Kalėnai.
 51. Nepūskite vėjeliai. Aulavėnai.
 52. Kaklelis gerti ištroško. Kalnininkai.
 53. Strazde strazdeli. Kalnininkai.
 54. Toli, taip toli mane jauną nuleido. Aulavėnai.
 55. Miegužio noriu. Rusnė.
 56. Jau aušt aušružė. Kalnininkai.
 57. Eisva mudu abudu. Kalnininkai.
 58. Ei kieno kieno žalias kiemelis. Kalnininikai.
 59. Šok, broluži.
 60. Išėjo tėtužis. Pilupėnai.
 61. Lietuvių liaudies daina Per naktelę šokau“.
 62. Lietuvių liaudies daina „Eisva mudu abudu“.
 63. Lietuvių liaudies daina „ Ant kalno karklai siūbavo".
 64. Vilniaus romuva ir Romuvos apeigų grupė „Kūlgrinda“ švenčia  Žiemos Saulėgrįžą.
 65. „Žali lypa“. Lietuvių liaudies dainą dainuoja Ąžuolė Bajor.
 66. „Beauštanti aušrelė“. Lietuvių liaudies dainą dainuoja Ąžuolė Bajor.
 67. Kūlgrinda - Dai Kas Teka, Sauliulė
 68. Kūlgrinda - Apėja sauliūte
 69. Simonas Daukantas. Raštai I tomas, 14 paragrafas, Vaišvilkas didis kunigaikštis Lietuvos , Skaito Valdas Stankevicius.
 70. Simonas Daukantas. Raštai I tomas, 15 paragrafas, Šventaragis didis kunigaikštis Lietuvos. Skaito Valdas Stankevicius.
 71. Kulgrinda - Jau vakaras
 72. Kulgrinda - Kas Tar Taka Par Dvarėlį.
 73. Kulgrinda - Kas tar teka par dvarėlį saula riduolėla.
 74. Kulgrinda - Laduto laduto
 75. Simonas Daukantas. Raštai I tomas, 16 paragrafas, Gereimantas didis kunigaikštis Lietuvos. Skaito Valdas Stankevicius.
 76. Kulgrinda - Lioj saudailio vokaro.
 77. Kulgrinda - Miela sviesi saulytė.
 78. Simonas Daukantas. Raštai I tomas, 17 paragrafas, Traidenis didis kunigaikštis Lietuvos. Skaito Valdas Stankevicius.
 79. Kulgrinda - Nuslaide saulala.
 80. Kulgrinda - Oi An Marių Mėlynių.
 81. Kulgrinda - Oi Tu Saula Saulala.
 82. Kulgrinda - Palaisių pavu.
 83. Simonas Daukantas. Raštai I tomas, 18 paragrafas, Vytenis didis kunigaikštis Lietuvos. Skaito Valdas Stankevicius.
 84. Kulgrinda - Užteka Saulužė Daulėliu Lėliu.
 85. Kulgrinda - Užtekėja Saulala Raudona.
 86. Kulgrinda - Vakarinė žvaigždelė.
 87. Šokių vakaronė. Groja Vilniaus universiteto folkloro ansamblis „Ratilio". (Garso įrašas)
 88. Tradicinių šokių vakaronė. Groja Ulf-Arne Johannessen, Norvegija. (Garso įrašas)
 89. Šokių vakaronė. Dūdmaišiais groja Leanne Barbo ir Maarja Sarv, Estija. (Vakaronės garso įrašas)
 90. 27. Zarasai [šokis] (Rokiškio r.)
 91. Simonas Daukantas Raštai, 1 tomas, Perskyrimas 1, Darbai senovės lietuviams ir žemaičiams šiandien pripažįstami, 1 dalis, Žinia apie gimines Lietuvos ir Žemaičių pirm gimimo Kristaus. Skaito Valdas Stankevicius.
 92. "Tu krankly veltui čia lauki" Lietuvių liaudies karinė - istorinė daina.
 93. "Tėvynės gint išėjo broliai" Lietuvių liaudies karinė - istorinė daina.
 94. Simonas Daukantas. Raštai I tomas, 13 paragrafas, Mindaugas pirmasis karalius Lietuvos, Skaito Valdas Stankevicius.
 95. "Tėvynė pavergta dejuoja" Lietuvių liaudies karinė - istorinė daina.
 96. "Savanoris" Lietuvių liaudies karinė - istorinė daina.
 97. Varsa – „Ridikas arba intakas“ Dirvonakių km. Biržų vls.
 98. Varsa – „Gegutė“ Tuitodvario vnkm. Vabalninko vls.
 99. Varsa – „Djūta kalnali“, Bakšėnų km., Vabalninko vls.
 100. Simonas Daukantas Raštai, 1 tomas, Perskyrimas 1, Darbai senovės lietuviams ir žemaičiams šiandien pripažįstami, 2 dalis, Žinia apie gimines Lietuvos ir Žemaičių po užgimimo Kristaus. Skaito Valdas Stankevicius.
 101. Varsa – „Nesakyk Adomėli“, Savučių km. Vabalninko vls.
 102. Varsa – „Šešiose“, Svilių k., Vabalninko vls.
 103. Varsa – „Kvapas drūtesnis už untutį“. Svilių km., Vabalninko vls.
 104. AUŠRA, RYTO DEIVĖ. Teodoras Narbutas (1784 - 1864) Lietuvių tautos senovės istorija. 1 tomas. Lietuvių mitologija. Skaito Valdas Stankevicius
 105. BEZELEA, VAKARO DEIVĖ. Teodoras Narbutas (1784 - 1864) Lietuvių tautos senovės istorija. 1 tomas. Lietuvių mitologija. Skaito Valdas Stankevicius
 106. Varsa - „Untulis“, Girstekiškių km., Pandėlio vls.
 107. LAUMIŲ SUKTINIS. Sutartinių giedotojų grupė „Kadujo“. Koncerto-vaidinimo stereo garso įrašo fragmentas.
 108. Versmė - Dzūkiška polka
 109. Versmė - Kiškelis (Varėnos r.)
 110. Versmė - Aš pasėjau linelį (Kazlų rūda)
 111. Versmė - Pasėjau linelius lankoj (Raseinių r.)
 112. Versmė - Oi tu pinavija (Varėnos r.)
 113. PELENŲ GABIJA - NAMŲ ŽIDINIO DEIVĖ. Teodoras Narbutas (1784 - 1864) Lietuvių tautos senovės istorija. 1 tomas. Lietuvių mitologija. Skaito Valdas Stankevicius
 114. MOTERŲ GABIJA - MOTERŲ KEPĖJŲ DEIVĖ. Teodoras Narbutas (1784 - 1864) Lietuvių tautos senovės istorija. 1 tomas. Lietuvių mitologija. Skaito Valdas Stankevicius
 115. Versmė - Tai gražumas rudenėlio ( Kupiškio r.)
 116. Versmė - Kas tau motula (Varėnos r.)
 117. Versmė - Dukrela, saulala (Varėnos r.)
 118. Versmė - Velnias (Tauragės r.)
 119. Versmė - Šių naktelį per naktelį (Ignalinos r.)
 120. LAIMA - DEIVĖ LĖMĖJA. Teodoras Narbutas (1784 - 1864) Lietuvių tautos senovės istorija. 1 tomas. Lietuvių mitologija. Skaito Valdas Stankevicius
 121. Versmė - Gerkit mieli sveteliai (Varėnos r.)
 122. Versmė - Nuog pucinu ir avietių (Varėnos r.)
 123. Versmė - Gertau gertau neturiu su kuom (Varėnos r.)
 124. LIETUVA. Teodoras Narbutas (1784 - 1864) Lietuvių tautos senovės istorija. 1 tomas. Lietuvių mitologija. Skaito Valdas Stankevičius
 125. Versmė - Matiau bernelį (Varėnos r.)
 126. Versmė - Oi tai dzyvai (Varėnos r.)
 127. Versmė - Susidainuokim, mes trys sesulės (Varėnos r.)
 128. Versmė - Bėginėjo povelė po dvarą (Varėnos r.)
 129. LADA - DIDŽIOJI DEIVĖ. Teodoras Narbutas (1784 - 1864) Lietuvių tautos senovės istorija. 1 tomas. Lietuvių mitologija. Skaito Valdas Stankevicius
 130. PERKŪNAITĖLĖ - ŽAIBO IR GRIAUSMO MOTINA. Teodoras Narbutas (1784 - 1864) Lietuvių tautos senovės istorija. 1 tomas. Lietuvių mitologija. Skaito Valdas Stankevicius
 131. Versmė - Balnok tėveli (Veliuona)
 132. Versmė - Justino maršas
 133. Versmė - Kūmas aina (Pandėlys)
 134. Versmė - Jūs mano kūmužėliai (Varėnos raj.)
 135. Versmė - Nepaimti dievo cūdai (Vabalninkas)
 136. PERGRUBĖ - GĖLIŲ, PAVASARIO IR ŽEMĖS VAISIŲ DEIVĖ. Teodoras Narbutas (1784 - 1864) Lietuvių tautos senovės istorija. 1 tomas. Lietuvių mitologija. Skaito Valdas Stankevicius
 137. Gilė - Vaikštinėjo tėvulis
 138. Gilė - Tekėjo saulelė
 139. Gilė - Turėja liepa
 140. Gilė - Žirniki tititi pupupu totata
 141. Gilė - Pruo nvyšnelių suodely
 142. Simonas Daukantas, Raštai 1 tomas, Perskyrimas 1, 3 dalis, Žinia apie Vaidevutį, Viešpatį Lietuvos, Žemaičių ir Prūsų. Skaito Valdas Stankevicius.
 143. Gilė - Mudu du broliukai
 144. Gilė - Per dzidzi dvaru
 145. Gilė - Pijolka rūta čiųta
 146. Gilė - Oi už ažaro
 147. Simonas Daukantas Raštai, 1 tomas, Perskyrimas 1, 4 dalis, Žinia apie Kurus (choray) arba Kuršius ir apie Variagus. Skaito Valdas Stankevicius.
 148. Gilė - Ir atskrido du karveliai
 149. Gilė - Josiu in kalnelius
 150. Gilė - Ažumynė šešurėlis
 151. 12. Gilė - Užugdė motulė
 152. Simonas Daukantas. Raštai, I tomas, 2 paragrafas. Kalba Lietuvių ir Žemaičių. Skaito Valdas Stankevicius.
 153. Gilė - Kiškelis
 154. Gilė - Svirtis svyro
 155. Gilė - Augo girioj uoselis
 156. Gilė - Išėjo striečielis
 157. Simonas Daukantas raštai I tomas 4 paragrafas. Povyzius apsiėjimų senųjų Lietuvių ir Žemaičių. Skaito Valdas Stankevicius.
 158. Gilė - Kadu buuva kadujo
 159. Gilė - Kepė boba bandeles
 160. Gilė - Apėjo saulutė
 161. Gilė - Tu žilviteli
 162. PILVYTĖ - TURTO IR SĖKMĖS DEIVĖ. Teodoras Narbutas (1784 - 1864) Lietuvių tautos senovės istorija. 1 tomas. Lietuvių mitologija. Skaito Valdas Stankevicius
 163. PRAURIMĖ - ŠVENTOSIOS UGNIES DEIVĖ. Teodoras Narbutas (1784 - 1864) Lietuvių tautos senovės istorija. 1 tomas. Lietuvių mitologija. Skaito Valdas Stankevicius
 164. VELIUONA-POMIRTINIO GYVENIMO DEIVĖ. Teodoras Narbutas (1784 - 1864) Lietuvių tautos senovės istorija. 1 tomas. Lietuvių mitologija. Skaito Valdas Stankevicius
 165. Gilė - Ai ąžuole
 166. Gilė - Žaliam beržynėly
 167. Gilė - Linksmasis
 168. BRĖKŠTA, TAMSUMŲ IR SAPNŲ DEIVĖ. Teodoras Narbutas (1784 - 1864) Lietuvių tautos senovės istorija. 1 tomas. Lietuvių mitologija. Skaito Valdas Stankevicius
 169. KRŪMINĖ - JAVŲ DEIVĖ. Teodoras Narbutas (1784 - 1864) Lietuvių tautos senovės istorija. 1 tomas. Lietuvių mitologija. Skaito Valdas Stankevicius
 170. MILDA (ALEKSOTA) - MEILĖS IR PIRŠLYBŲ DEIVĖ. Teodoras Narbutas (1784 - 1864) Lietuvių tautos senovės istorija. 1 tomas. Lietuvių mitologija. Skaito Valdas Stankevicius
 171. Apeigų folkloro grupė „Kūlgrinda“ - Žemynos kanklės
 172. Apeigų folkloro grupė „Kūlgrinda“ - Tėvelio dvarely ievarėlis
 173. Apeigų folkloro grupė „Kūlgrinda“ - O jau mano mielas
 174. Apeigų folkloro grupė „Kūlgrinda“ - Tu liepužėlė rūtela
 175. Apeigų folkloro grupė „Kūlgrinda“ - Žalioj girioj
 176. Simonas Daukantas. Raštai, I tomas, 3 paragrafas Prekyba senovių Lietuvių ir Žemaičių. Skaito Valdas Stankevicius.
 177. Apeigų folkloro grupė „Kūlgrinda“ - Aisva mudu abudu
 178. Apeigų folkloro grupė „Kūlgrinda“ - Sviro lingo mergelių suolas
 179. Apeigų folkloro grupė „Kūlgrinda“ - Dai lakštavo lakštutė in marių
 180. Apeigų folkloro grupė „Kūlgrinda“ - Turėja liepa , liaqj taduvėla
 181. Simonas Daukantas. Raštai, I tomas, 4a paragrafas. Tikėjimas senųjų Lietuvių ir Žemaičių. Skaito Valdas Stankevicius.
 182. Apeigų folkloro grupė „Kūlgrinda“ - Užuolas su liepeli
 183. Apeigų folkloro grupė „Kūlgrinda“ - Dai skaistumėlis mūsų Sauliūtės
 184. Apeigų folkloro grupė „Kūlgrinda“ - Kur sakuolalis ten gegutala
 185. Apeigų folkloro grupė „Kūlgrinda“ - Augo jovaras viename šone
 186. ALABAITIS - LINŲ DEIVĖ. Teodoras Narbutas (1784 - 1864) Lietuvių tautos senovės istorija. 1 tomas. Lietuvių mitologija. Skaito Valdas Stankevicius
 187. AUSTĖJA. Teodoras Narbutas (1784 - 1864) Lietuvių tautos senovės istorija. 1 tomas. Lietuvių mitologija. Skaito Valdas Stankevicius
 188. GAILA. Teodoras Narbutas (1784 - 1864) Lietuvių tautos senovės istorija. 1 tomas. Lietuvių mitologija. Skaito Valdas Stankevicius
 189. NIJOLĖ- PRAGARO KARALIENĖ, POKLIAUS ŽMONA, KRŪMINĖS DUKTĖ. Teodoras Narbutas (1784 - 1864) Lietuvių tautos senovės istorija. 1 tomas. Lietuvių mitologija. Skaito Valdas Stankevicius
 190. GONDU - VESTUVIŲ DEIVĖ. Teodoras Narbutas (1784 - 1864) Lietuvių tautos senovės istorija. 1 tomas. Lietuvių mitologija. Skaito Valdas Stankevicius
 191. Apeigų folkloro grupė „Kūlgrinda“ - Ėj in kalno klėtelė
 192. Apeigų folkloro grupė „Kūlgrinda“ - Pas brolelį , par cikrujį
 193. Apeigų folkloro grupė „Kūlgrinda“ - Kalė, kalė genelis
 194. KRUONIS - LAIKO DEIVĖ. Teodoras Narbutas (1784 - 1864) Lietuvių tautos senovės istorija. 1 tomas. Lietuvių mitologija. Skaito Valdas Stankevicius
 195. LUOBO GELDA - GANDŲ DEIVĖ. Teodoras Narbutas (1784 - 1864) Lietuvių tautos senovės istorija. 1 tomas. Lietuvių mitologija. Skaito Valdas Stankevicius
 196. NERIS- DEIVĖ VILIJA. Teodoras Narbutas (1784 - 1864) Lietuvių tautos senovės istorija. 1 tomas. Lietuvių mitologija. Skaito Valdas Stankevicius
 197. Apeigų folkloro grupė „Kūlgrinda“ - Čiūto čiūto čiūtyta čiūto
 198. Apeigų folkloro grupė „Kūlgrinda“ - Laima Laimelė lylia
 199. GIRYKŠTIS - MIŠKO DIEVAITIS. Teodoras Narbutas (1784 - 1864) Lietuvių tautos senovės istorija. 1 tomas. Lietuvių mitologija. Skaito Valdas Stankevicius
 200. GYVATĖ. Teodoras Narbutas (1784 - 1864) Lietuvių tautos senovės istorija. 1 tomas. Lietuvių mitologija. Skaito Valdas Stankevicius
 201. GELONAS. Teodoras Narbutas (1784 - 1864) Lietuvių tautos senovės istorija. 1 tomas. Lietuvių mitologija. Skaito Valdas Stankevicius
 202. Apeigų folkloro grupė „Kūlgrinda“ - AS KWAI MININTUN PRŪSAN
 203. Apeigų folkloro grupė „Kūlgrinda“ - PA SADIKAN NEIKAŪWA
 204. Apeigų folkloro grupė „Kūlgrinda“ - SAULIKA PATEKKA
 205. Apeigų folkloro grupė „Kūlgrinda“ - SINDA NUUSE DEEIWI
 206. Apeigų folkloro grupė „Kūlgrinda“ - MILA SWAIKSTA SULIKA
 207. Maldos i jauna mėnulį. I, J.Balys, Raštai IV, Vilnius 2003_01
 208. Maldos i jauną mėnulį. III. J.Balys, Rastai IV, Vilnius 2003_01
 209. Maldos į jauną menulį. IV. J.Balys, Raštai IV, Vilnius, 2003_01
 210. Perkūno ginčas su velniu. J.Balys. Raštai IV, Vilnius, 2003_01
 211. Perkūnas medžoja velnią II. J.Balys, Raštai IV, Vilnius, 2003_01
 212. Perkūnas medžioja velnią I. J.Balys, Raštai IV, Vilnius, 2003_01
 213. Apeigų folkloro grupė „Kūlgrinda“ - TU ZALLIS WIWWIKE
 214. Apeigų folkloro grupė „Kūlgrinda“ - SŪNS PREI MUTRIKAN
 215. Apeigų folkloro grupė „Kūlgrinda“ - O. KASD WAKEI TEN
 216. AKMENYS. Teodoras Narbutas (1784 - 1864) Lietuvių tautos senovės istorija. 1 tomas. Lietuvių mitologija. Skaito Valdas Stankevicius
 217. AKMENYS. Teodoras Narbutas (1784 - 1864) Lietuvių tautos senovės istorija. 1 tomas. Lietuvių mitologija. Skaito Valdas Stankevicius
 218. AKMENYS. Teodoras Narbutas (1784 - 1864) Lietuvių tautos senovės istorija. 1 tomas. Lietuvių mitologija. Skaito Valdas Stankevicius
 219. APIE PASLAPTIS. Teodoras Narbutas (1784 - 1864) Lietuvių tautos senovės istorija. 1 tomas. Lietuvių mitologija. Skaito Valdas Stankevicius
 220. Apeigų folkloro grupė „Kūlgrinda“ - TU ZALLIS WIWWIKE
 221. Apeigų folkloro grupė „Kūlgrinda“ - EI RŪTA RUTIKA
 222. Apeigų folkloro grupė „Kūlgrinda“ - PRUSA. TU SESTRIKA
 223. AUŠRA, TEKANČIOS SAULĖS TARNAITĖ. Teodoras Narbutas (1784 - 1864) Lietuvių tautos senovės istorija. 1 tomas. Lietuvių mitologija. Skaito Valdas Stankevicius
 224. MĖNUO - NAKTIES IR LAIKO DIEVAITIS. Teodoras Narbutas (1784 - 1864) Lietuvių tautos senovės istorija. 1 tomas. Lietuvių mitologija. Skaito Valdas Stankevicius
 225. Apeigų folkloro grupė „Kūlgrinda“ - DACAU NŪS ANGZDRIKIKIS
 226. Apeigų folkloro grupė „Kūlgrinda“ - MITAUJIKA MITAUJA
 227. Apeigų folkloro grupė „Kūlgrinda“ - UKADEBBAISIS PERKUNAI
 228. SAULĖ - DIENOS ŠVIESOS IR GYVYBĖS DEIVĖ. Teodoras Narbutas (1784 - 1864) Lietuvių tautos senovės istorija. 1 tomas. Lietuvių mitologija. Skaito Valdas Stankevicius
 229. VAKARINĖ - SAULĖS DUKTĖ. Teodoras Narbutas (1784 - 1864) Lietuvių tautos senovės istorija. 1 tomas. Lietuvių mitologija. Skaito Valdas Stankevicius
 230. ŽVAIGŽDĖS. Teodoras Narbutas (1784 - 1864) Lietuvių tautos senovės istorija. 1 tomas. Lietuvių mitologija. Skaito Valdas Stankevicius
 231. Apeigų folkloro grupė „Kūlgrinda“ - TU ZALLIS WIWWIKE