Naujienos | Apie | Panašūs | Kultūros centrai
FB TautosakosVartai | YouTube TautosakosVartai

Panašūs

Grįžti atgal

Panašūs lietuvių etninės kultūros turiniu informacijos šaltiniai internete:

 1. Lietuva ES
 2. Lietuva
 3. LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS.
 4. LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS Lietuvos Respublikos etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymas
 5. Etninės kultūros globos taryba
 6. Lietuvių etninės kultūros draugija
 7. Lietuvių etninės kultūros ugdytojų sąjunga
 8. Lietuvių etninė kultūra.
 9. Saulės žirgeliai.
 10. UPC Virtuali edukacinė biblioteka. Lietuvių etninė kultūra.
 11. VIKIPEDIJA. Kraštotyra.
 12. VIKIPEDIJA Lietuvos kultūra.
 13. "Tautosakos vartai" svetainė YouTube.
 14. Prigimtinės kultūros institutas.
 15. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras.
 16. Etninė kultūra. www.alkas.lt.
 17. Vilniaus universiteto kraštotyrininkų ramuva.
 18. Baltų tikėjimo bendruomenė Romuva.
 19. Lietuvių etnokultūros antologija. Anthology of Lithuanian ethnoculture.
 20. Lietuvių etninė kultūra. Namai etninėje kultūroje.
 21. Lietuvių etninė kultūra. Gyvūnijos pasaulis etninėje kultūroje.
 22. Lietuvių etninė kultūra. Augalija etninėje kultūroje.
 23. Lietuvos piliakalniai. PRIGIMTIS.LT (ETHNICART.LT)
 24. Žemaitija
 25. RUODA
 26. Valstybinis dainų ir šokių ansamblis „LIETUVA“
 27. AIDAI  Mėnesinis kultūros žurnalas.
 28. Pasaulio LIETUVIS
 29. Pasaulio lietuvių bendruomenė.
 30. Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai.
 31. Vydūno draugija.
 32. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas.
 33. Tautos menta.
 34. Šimtatomė serija LIETUVOS VALSČIAI
 35. Pasaulio anykštėnų bendrija.
 36. Draugystės tiltas (Islandija 2016).
 37. Čikagos Lituanistinė Mokykla
 38. Prigimtis
 39. Sutartinės. Daugiabalsės Lietuvių liaudies dainos I-II-II tomai. Zenonas Slaviūnas. 1958-1959.
 40. Marius Čepulis. Lietuvos gamtos fotografas.
 41. Baltų mitologijos parkas
 42. INIT  Televizijos laidos ,,Mūsų praeities beieškant"
 43. Vilniaus etninės kultūros centras. JouTube.
 44. Šiaulių gamtos ir kultūros paveldo apsaugos  klubas ,,Aukuras"
 45. Lietuvių mitologija
 46. Vilniaus etninės kultūros centras.
 47. Žemgala.
 48. Lietuvių tradicinė kultūra XXI a.
 49. Enciklopedija Lietuvai ir pasauliui (ELIP)
 50. Pasaulio lietuvių bendruomenė.
 51. Taikomoji kalbotyra (mokslo žurnalas)
 52. LITAKA (Lietuvos taikomosios kalbotyros asociacija).
 53. Partizanai: Istorija ir dabartis.
 54. Lietuvė (žurnalas mylintiems Lietuvą).
 55. Žemgala
 56. Lietuvių fondas. Iš karto į kartą.
 57. Ženklas (tautiniai raštai).
 58. Žemaitijos paveldas.
 59. Vilnijos vartai
 60. Orbis Lituaniae
 61. Žemaitiu kalba
 62. Pasauliolietuvis.lt
 63. Kernavė
 64. Kretingos krašto enciklopedija.
 65. Baltų mitologija
 66. Aukštaitijos partizanų dainos
 67. Akmenys moko...
 68. Darnos dvivalstybė
 69. Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga.
 70. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
 71. Laptevų jūros tremtinių brolija.
 72. Projektai MANO KIEMAS ir JĖGOS VIETOS
 73. Lietuvių kalbos istorija. LRT Televizijos laidos.
 74. Gimtosios kalbos pagrindai.
 75. Lietuvių kalbos tarmės.
 76. Zanavykų muziejus.
 77. Žemaitiu kalba
 78. Lietuvių tautinis kostiumas.
 79. Senieji raštai
 80. Šaltiniai.info
 81. Lietuvių Liaudies Dainos
 82. Prigimtinės kultūros institutas
 83. Skrajojantys ežerai: baltų mitai ir simboliai (LAIDOS)
 84. Tautos menta (mitinio pasaulėvaizdžio tyrimai)
 85. Lietuva.lt
 86. LKD Lietuvių etninės kultūros darugija
 87. Romuva
 88. Kino fondas
 89. Partizanai:istorija ir dabartis
 90. Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas
 91. Biržų krašto muziejus SĖLA
 92. IŠ KARTOS Į KARTĄ . Tradicinės tautinės kultūros video "Vimeo" svetainė.
 93. Sutartinės, Lithuanian multipart songs.
 94. Senovės baltų gyvenimas
 95. Baltų kelias
 96. Valdovų rūmų muziejus
 97. Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas
 98. Lietuvių kalbos institutas
 99. Valstybinė lietuvių kalbos komisija
 100. Kalbos namai
 101. Bendrinės lietuvių kalbos žodynas
 102. Dabartinės lietuvių kalbos žodynas
 103. Lietuvių kalbos išteklių informacinė sistema
 104. Lietuvių kalbos žodynas
 105. Elektroninės knygos „Kūryba ir tradicijos. Geometriniai lietuvių audinių raštai
 106. Tautos lobynas. Liaudies šokiai. Vydija.
 107. Vykinto keliai  Apie baltų kultūrą iš pirmų lūpų.
 108. TV kultūros laidų ciklas BALTŲ ŠVENTADIENIAI
 109. Žuvusių už Lietuvos laisvę, Anykščių krašte, žūties vietų žemėlapis
 110. Lietuvos Respublikos Dainų švenčių įstatymas
 111. Lietuvių mitologija
 112. Lietuvių kultūra
 113. Lietuvių papročai
 114. Vincas Maciūnas TRUMPA LIETUVIŲ TAUTINĖS SĄMONĖS RAIDA 
 115. VYDŪNAS. "Sąmonė".
 116. Lietuviai
 117. Lietuvių tauta
 118. Pranciškus Ksaveras Bogušas TRAKTATAS APIE LIETUVIŲ TAUTOS IR KALBOS PRADŽI  Ąetuvių tautos kilmė ir raida
 119. Baltai
 120. Dokumentinis filmas "Nesulauzyti Priesaikos". Apie eilini Tauro apygardos partizana Juoza Armonaiti-Triupa.
 121. Senieji Lietuvos instrumentai. Pamokos.
 122. Virtuali paroda.,,Muziejų lobiai".
 123. Raseinių krašto istorijos muziejus
 124. Lietuvių tautosakos rankraštynas
 125. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
 126.  Skambinkime tradicinėmis kanklėmis
 127. Svetimžodžių žodynas
 128. Laisvės kovotojų sąrašas
 129. Lietuvių kalbos žodynai 
 130. Lietuviuzodynas.lt
 131. Lietuvių kalbotyra
 132. Išsamūs elektroniniai žodynai - Tildės Biuras
 133. Tarmių tekstai ir žodynai
 134. Lietuvių kalbos žodynas
 135. Lietuvos kultūros tyrimų institutas
 136. Lietuvių liaudies dainos
 137. Aruodai
 138. VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA
 139. Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadas
 140. LIETUVOS TAUTINIS PAVELDAS
 141. Nacionalinis medis
 142. Gyvo žalio
 143. Prigimtinės kultūros institutas
 144. Amatai
 145. Vilniaus etninės kultūros centas
 146. Epaveldas.lt
 147.  Iš kartos į kartą
 148. Lietuvos gamta
 149. VietosDvasia.lt
 150. Lituanistinio švietimo įstaigoms. Pradinis ir pagrindinis ugdymas.

 151. Nacionalinė švietimo agentūra

 152. Etninės kultūros globos tarybos nariai

 153. PamatykLietuvoje.lt