Naujienos | Apie | Panašūs | Kultūros centrai
FB TautosakosVartai | YouTube TautosakosVartai

Panašūs

Grįžti atgal

Panašūs lietuvių etninės kultūros turiniu informacijos šaltiniai internete:

 1. Lietuva ES
 2. Lietuva
 3. LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS.
 4. LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS Lietuvos Respublikos etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymas
 5. Etninės kultūros globos taryba
 6. Lietuvių etninės kultūros draugija
 7. Lietuvių etninės kultūros ugdytojų sąjunga
 8. Lietuvių pasakos ir sakmės
 9. Metų ratas
 10. Lietuvių etninė kultūra.
 11. Saulės žirgeliai.
 12. UPC Virtuali edukacinė biblioteka. Lietuvių etninė kultūra.
 13. VIKIPEDIJA. Kraštotyra.
 14. VIKIPEDIJA Lietuvos kultūra.
 15. "Tautosakos vartai" svetainė YouTube.
 16. Prigimtinės kultūros institutas.
 17. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras.
 18. Etninė kultūra. www.alkas.lt.
 19. Vilniaus universiteto kraštotyrininkų ramuva.
 20. Baltų tikėjimo bendruomenė Romuva.
 21. Lietuvių etnokultūros antologija. Anthology of Lithuanian ethnoculture.
 22. Lietuvių etninė kultūra. Namai etninėje kultūroje.
 23. Lietuvių etninė kultūra. Gyvūnijos pasaulis etninėje kultūroje.
 24. Lietuvių etninė kultūra. Augalija etninėje kultūroje.
 25. Lietuvos piliakalniai. PRIGIMTIS.LT (ETHNICART.LT)
 26. Žemaitija
 27. RUODA
 28. Valstybinis dainų ir šokių ansamblis „LIETUVA“
 29. AIDAI  Mėnesinis kultūros žurnalas.
 30. Pasaulio LIETUVIS
 31. Pasaulio lietuvių bendruomenė.
 32. Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai.
 33. Vydūno draugija.
 34. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas.
 35. Tautos menta.
 36. Šimtatomė serija LIETUVOS VALSČIAI
 37. Pasaulio anykštėnų bendrija.
 38. Draugystės tiltas (Islandija 2016).
 39. Čikagos Lituanistinė Mokykla
 40. Prigimtis
 41. Sutartinės. Daugiabalsės Lietuvių liaudies dainos I-II-II tomai. Zenonas Slaviūnas. 1958-1959.
 42. Marius Čepulis. Lietuvos gamtos fotografas.
 43. Baltų mitologijos parkas
 44. INIT  Televizijos laidos ,,Mūsų praeities beieškant"
 45. Vilniaus etninės kultūros centras. JouTube.
 46. Šiaulių gamtos ir kultūros paveldo apsaugos  klubas ,,Aukuras"
 47. Lietuvių mitologija
 48. Vilniaus etninės kultūros centras.
 49. Žemgala.
 50. Lietuvių tradicinė kultūra XXI a.
 51. Enciklopedija Lietuvai ir pasauliui (ELIP)
 52. Pasaulio lietuvių bendruomenė.
 53. Taikomoji kalbotyra (mokslo žurnalas)
 54. LITAKA (Lietuvos taikomosios kalbotyros asociacija).
 55. Partizanai: Istorija ir dabartis.
 56. Lietuvė (žurnalas mylintiems Lietuvą).
 57. Žemgala
 58. Lietuvių fondas. Iš karto į kartą.
 59. Ženklas (tautiniai raštai).
 60. Žemaitijos paveldas.
 61. Vilnijos vartai
 62. Orbis Lituaniae
 63. Žemaitiu kalba
 64. Pasauliolietuvis.lt
 65. Kernavė
 66. Kretingos krašto enciklopedija.
 67. Baltų mitologija
 68. Aukštaitijos partizanų dainos
 69. Akmenys moko...
 70. Darnos dvivalstybė
 71. Lietuvos laisvės kovotojų sąjunga.
 72. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras.
 73. Laptevų jūros tremtinių brolija.
 74. Projektai MANO KIEMAS ir JĖGOS VIETOS
 75. Lietuvių kalbos istorija. LRT Televizijos laidos.
 76. Gimtosios kalbos pagrindai.
 77. Lietuvių kalbos tarmės.
 78. Zanavykų muziejus.
 79. Žemaitiu kalba
 80. Lietuvių tautinis kostiumas.
 81. Senieji raštai
 82. Šaltiniai.info
 83. Lietuvių Liaudies Dainos
 84. Prigimtinės kultūros institutas
 85. Skrajojantys ežerai: baltų mitai ir simboliai (LAIDOS)
 86. Tautos menta (mitinio pasaulėvaizdžio tyrimai)
 87. Lietuva.lt
 88. LKD Lietuvių etninės kultūros darugija
 89. Romuva
 90. Kino fondas
 91. Partizanai:istorija ir dabartis
 92. Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institutas
 93. Biržų krašto muziejus SĖLA
 94. IŠ KARTOS Į KARTĄ . Tradicinės tautinės kultūros video "Vimeo" svetainė.
 95. Sutartinės, Lithuanian multipart songs.
 96. Senovės baltų gyvenimas
 97. Baltų kelias
 98. Valdovų rūmų muziejus
 99. Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas
 100. Lietuvių kalbos institutas
 101. Valstybinė lietuvių kalbos komisija
 102. Kalbos namai
 103. Bendrinės lietuvių kalbos žodynas
 104. Dabartinės lietuvių kalbos žodynas
 105. Lietuvių kalbos išteklių informacinė sistema
 106. Lietuvių kalbos žodynas
 107. Elektroninės knygos „Kūryba ir tradicijos. Geometriniai lietuvių audinių raštai
 108. Tautos lobynas. Liaudies šokiai. Vydija.
 109. Vykinto keliai  Apie baltų kultūrą iš pirmų lūpų.
 110. TV kultūros laidų ciklas BALTŲ ŠVENTADIENIAI
 111. Žuvusių už Lietuvos laisvę, Anykščių krašte, žūties vietų žemėlapis
 112. Lietuvos Respublikos Dainų švenčių įstatymas
 113. Lietuvių mitologija
 114. Lietuvių kultūra
 115. Lietuvių papročai
 116. Vincas Maciūnas TRUMPA LIETUVIŲ TAUTINĖS SĄMONĖS RAIDA 
 117. VYDŪNAS. "Sąmonė".
 118. Lietuviai
 119. Lietuvių tauta
 120. Pranciškus Ksaveras Bogušas TRAKTATAS APIE LIETUVIŲ TAUTOS IR KALBOS PRADŽI  Ąetuvių tautos kilmė ir raida
 121. Baltai
 122. Dokumentinis filmas "Nesulauzyti Priesaikos". Apie eilini Tauro apygardos partizana Juoza Armonaiti-Triupa.
 123. Senieji Lietuvos instrumentai. Pamokos.
 124. Virtuali paroda.,,Muziejų lobiai".
 125. Raseinių krašto istorijos muziejus
 126. Lietuvių tautosakos rankraštynas
 127. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
 128.  Skambinkime tradicinėmis kanklėmis
 129. Svetimžodžių žodynas
 130. Laisvės kovotojų sąrašas
 131. Lietuvių kalbos žodynai 
 132. Lietuviuzodynas.lt
 133. Lietuvių kalbotyra
 134. Išsamūs elektroniniai žodynai - Tildės Biuras
 135. Tarmių tekstai ir žodynai
 136. Lietuvių kalbos žodynas
 137. Lietuvos kultūros tyrimų institutas
 138. Lietuvių liaudies dainos
 139. Aruodai
 140. VALSTYBINĖ LIETUVIŲ KALBOS KOMISIJA
 141. Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadas
 142. LIETUVOS TAUTINIS PAVELDAS
 143. Nacionalinis medis
 144. Gyvo žalio
 145. Prigimtinės kultūros institutas
 146. Amatai
 147. Vilniaus etninės kultūros centas
 148. Epaveldas.lt
 149.  Iš kartos į kartą
 150. Lietuvos gamta
 151. VietosDvasia.lt
 152. Lituanistinio švietimo įstaigoms. Pradinis ir pagrindinis ugdymas.

 153. Nacionalinė švietimo agentūra

 154. Etninės kultūros globos tarybos nariai

 155. PamatykLietuvoje.lt

 156. Tabala

 157. Lietuva internete: žinių talka

 158. Prigimtinės kultūros institutas

 159. MITINIS VANDENS ĮPRASMINIMAS LIETUVIŲ SAKMĖSE, PADAVIMUOSE IR TIKĖJIMUOSE 

 160. Prigimtis