Naujienos | Apie | Panašūs | Kultūros centrai
FB TautosakosVartai | YouTube TautosakosVartai

Naujienos

Grįžti atgal
Rodyti: viską / tik video / tik audio
Rikiuoti pagal: pavadinimą / įkėlimo datąDabar klausote: -

Klausydami galite pasirinkti iš šių 39 įrašų:
Sąrašas naujausių įrašų:
1
audio
Simonas Daukantas. Raštai II tomas. Pasakojimas apie veikalus Lietuvių tautos. Antroji dalis 2 paragrafas. Gediminas didysis Lietuvos kunigaikštis. Skaito Valdas Stankevičius.
2
audio
Simonas Daukantas. Raštai II tomas. Antroji dalis 1 paragrafas. Buivydas arba Vytis, pagal kitus rašytojus Vytenis, Lietuvos kunigaikštis, kurs rėdė ūkę iš vieno su savo tėvu kunigaikščiu Puteveru iki jo smerčio. Darbai Vytenio. Skaito Valdas Stankevičius
3
audio
Simonas Daukantas. Raštai II tomas. Pasakojimas apie veikalus Lietuvių tautos senovėje. 1 dalis. 27 paragrafas. Traidis arba Traidenis, kurį gudai vadina Tridu, didysis Lietuvos kunigaikštis. Skaito Valdas Stankevičius.
4
audio
Simonas Daukantas. Raštai II tomas. Pasakojimas apie veikalus Lietuvių tautos senovėje. 1 dalis. 26 paragrafas. Gereimantas didysis Lietuvos kunigaikštis. Skaito Valdas Stankevičius.
5
audio
Simonas Daukantas. Raštai II tomas. Pasakojimas apie veikalus Lietuvių tautos senovėje. 1 dalis. 25 paragrafas. Vaišvilkas, arba Vaiselkas, didysis Lietuvos kunigaikštis. Skaito Valdas Stankevičius
6
audio
Simonas Daukantas. Raštai II tomas. Pasakojimas apie veikalus Lietuvių tautos senovėje.1 dalis. 24 paragrafas. Prūsų nelaimės.Skaito Valdas Stankevičius.
7
audio
Simonas Daukantas. Raštai II tomas. Pasakojimas apie veikalus Lietuvių tautos senovėje.1 dalis. 22 paragrafas. Karės su vokiečiais.Skaito Valdas Stankevičius.
8
audio
Simonas Daukantas. Raštai II tomas. 1 dalis. 21 paragrafas. Skelbimas krikščioniško tikėjimo Parusny, arba Prūsuose, ir parvadinimas tenai zokano kryžokų. Karės lietuvių su danais, mozūrais, pamarionimis, lenkais ir kryžokais.Skaito Valdas Stankevičius.
9
audio
Simonas Daukantas. Raštai II tomas. Pasakojimas apie veikalus Lietuvių tautos senovėje.1 dalis. 20 paragrafas. Karės lietuvių su totoriais. Skaito Valdas Stankevičius.
10
audio
Simonas Daukantas. Raštai II tomas. Pasakojimas apie veikalus Lietuvių tautos senovėje.1 dalis. 19 paragrafas. Totoriai vėl Guduose.Skaito Valdas Stankevičius.
11
audio
Simonas Daukantas. Raštai II tomas. Pasakojimas apie veikalus Lietuvių tautos senovėje.1 dalis. 18 paragrafas. Karės su kalavijonimis ir kitais vokiečiais. Skaito Valdas Stankevičius.
12
audio
Simonas Daukantas. Raštai II tomas. Pasakojimas apie veikalus Lietuvių tautos senovėje. 1 dalis. 17 paragrafas. Karės su kalavijonimis Padaugavy arba Vidžemėj.Skaito Valdas Stankevičius.
13
audio
Simonas Daukantas. Raštai II tomas. Pasakojimas apie veikalus Lietuvių tautos senovėje.Skaito Valdas Stankevičius. 1 dalis. 16 paragrafas. Lietuvių karės su gudais.Skaito Valdas Stankevičius.
14
audio
Simonas Daukantas. Raštai II tomas. Pasakojimas apie veikalus Lietuvių tautos senovėje. 1 dalis. 15 paragrafas. Totoriai Guduose.Skaito Valdas Stankevičius.
15
audio
Simonas Daukantas. Raštai II tomas. 1 dalis. 14 a paragrafas. Lietuvių kunigaikščiai Algimantas, Rimgaudas didysis Lietuvos kunigaikštis ir Erdvilas II. Karės su gudais, vokiečiais ir totoriais. Skaito Valdas Stankevičius.
16
audio
Simonas Daukantas. Raštai II tomas. Pasakojimas apie veikalus Lietuvių tautos senovėje. 1 dalis. 14 paragrafas. Tolesni vargai Lietuvių su įsigriovusiais vokiečiais į Padaugavį. Skaito Valdas Stankevičius.
17
audio
Simonas Daukantas. Raštai II tomas. 1 dalis. 13 paragrafas. Įvisimas vokiečių š Padaugavį ir skelbimas krikščioniškos vieros. Karės Latvių, Žemgalių ir Lietuvių su tais vokiečiais. Skaito Valdas Stankevičius.
18
audio
Simonas Daukantas. Raštai II tomas. Pasakojimas apie veikalus Lietuvių tautos senovėje. 1 dalis. 12 paragrafas. Lietuvių kunigaikščiai Utenis ir Šventaragis. Karės Lietuvių su gudais šiauriniais ir pietiniais. Skaito Valdas Stankevičius.
19
audio
Ėjau per lauką - žali rugučiai
20
audio
Kanklių muzika
21
audio
Kokou gėriuo gegoželie
22
audio
Trys bičių, dobile, vesma seną, čiūta
23
audio
Oi, sesute, sesutyte
24
audio
Žib žib žolela
25
audio
Jau saulelie leiduos, artyn vakarel
26
audio
Kas tavi šaukia, žalia varia?
27
audio
Dai skraidžioja maža graži paukštela
28
audio
Oi toli toli
29
audio
Auga kiemi dagilėlis
30
audio
Lylio lelijo, kas ty gražiai žydėja?
31
audio
Oi, Dieve Dievuliau, kaip man trūdna
32
audio
Simonas Daukantas. Raštai II tomas. 1 dalis. 11 paragrafas. Lietuvos kunigaikščiai Živinbudas II, Mantvila, Mingaila,Skirmantas ir Kukovaitis. Karės Lietuvių su gudais ir lenkais. Skaito Valdas Stankevičius.
33
audio
Simonas Daukantas. Raštai II tomas. 1 dalis. 10 paragrafas. Lietuvos kunigaikščiai Barkus, Kunas, Dausprungas ir Spera. Živinbudas, Gimbutas ir Erdvilas. Karės Lietuvių su lenkais, mozūrais ir gudais.Skaito Valdas Stankevičius.
34
audio
Simonas Daukantas. Raštai II tomas. Pasakojimas apie veikalus Lietuvių tautos senovėje.1 dalis. 9 paragrafas. Karės Lietuvių su žuvėdais. Skaito Valdas Stankevičius.
35
audio
Simonas Daukantas. Raštai II tomas. Pasakojimas apie veikalus Lietuvių tautos senovėje. 1 dalis. 8 paragrafas. Suvaržymas Lietuvių su ūkės įstatymais. Skaito Valdas Stankevičius.
36
audio
Simonas Daukantas. Raštai II tomas. Pasakojimas apie veikalus Lietuvių tautos senovėje. 1 dalis. 7 paragrafas. Lietuvių ūkės rėda. Skaito Valdas Stankevičius.
37
audio
Simonas Daukantas. Raštai II tomas. Pasakojimas apie veikalus Lietuvių tautos senovėje.1 dalis. 6 paragrafas. Lietuvių tikėjimas, arba viera, senovėj. Skaito Valdas Stankevičius.
38
audio
Simonas Daukantas. Raštai II tomas. Pasakojimas apie veikalus Lietuvių tautos senovėje.1 dalis. 5 paragrafas. Lietuvių pasvietis ir jų tautos būdas. Skaito Valdas Stankevičius.
39
audio
Simonas Daukantas. Raštai II tomas. Pasakojimas apie veikalus Lietuvių tautos senovėje.Skaito Valdas Stankevičius. 1 dalis. 4 paragrafas. Žinios Šiaurės raštininkų apie Lietuvių pasvietį.