Naujienos | Apie | Panašūs | Kultūros centrai
FB TautosakosVartai | TautosakosVartai

Naujienos

Grįžti atgal
Rodyti: viską / tik video / tik audio
Rikiuoti pagal: pavadinimą / įkėlimo datąDabar klausote: -

Klausydami galite pasirinkti iš šių 28 įrašų:
Sąrašas naujausių įrašų:
1
Rasos šventė Verkių parke. 2017m.
2
Pažintys-dailininkas Andrius Seselskas. Autorė Rita Ščiglinskienė.
3
Muna augalele. Cibuliuks (vaikams ir jaunimui). Autorė Rita Ščiglinskienė.
4
Muna gyvulele - karviki (vaikams ir jaunimui). Autorė Rita Ščiglinskienė.
5
Muna gyvulele –šuniuks (vaikams ir jaunimui). Autorė Rita Ščiglinskienė.
6
Muna bitiki (vaikams ir jaunimui). Autorė Rita Ščiglinskienė.
7
Muna gyvulele-vištiki (vaikams ir jaunimui). Autorė Rita Ščiglinskienė.
8
Muna gyvulele- aviki (vaikams ir jaunimui). Autorė Rita Ščiglinskienė.
9
Muna medele-berželis (vaikams ir jaunimui). Autorė Rita Ščiglinskienė.
10
Muna medele-šermukšnelis (vaikams ir jaunimui). Autorė Rita Ščiglinskienė.
11
Lietuvių liaudies daina „Beauštanti aušrelė“.
12
Apeigų folkloro grupė „Kūlgrinda“ - TU ZALLIS WIWWIKE
13
Apeigų folkloro grupė „Kūlgrinda“ - EI RŪTA RUTIKA
14
Apeigų folkloro grupė „Kūlgrinda“ - PRUSA. TU SESTRIKA
15
Apeigų folkloro grupė „Kūlgrinda“ - DACAU NŪS ANGZDRIKIKIS
16
Apeigų folkloro grupė „Kūlgrinda“ - MITAUJIKA MITAUJA
17
Apeigų folkloro grupė „Kūlgrinda“ - UKADEBBAISIS PERKUNAI
18
Apeigų folkloro grupė „Kūlgrinda“ - TU ZALLIS WIWWIKE
19
Apeigų folkloro grupė „Kūlgrinda“ - O. KASD WAKEI TEN
20
Apeigų folkloro grupė „Kūlgrinda“ - SŪNS PREI MUTRIKAN
21
Apeigų folkloro grupė „Kūlgrinda“ - TU ZALLIS WIWWIKE
22
Apeigų folkloro grupė „Kūlgrinda“ - MILA SWAIKSTA SULIKA
23
Apeigų folkloro grupė „Kūlgrinda“ - SINDA NUUSE DEEIWI
24
Apeigų folkloro grupė „Kūlgrinda“ - SAULIKA PATEKKA
25
Apeigų folkloro grupė „Kūlgrinda“ - PA SADIKAN NEIKAŪWA
26
Apeigų folkloro grupė „Kūlgrinda“ - AS KWAI MININTUN PRŪSAN
27
Apeigų folkloro grupė „Kūlgrinda“ - O jau mano mielas
28
Apeigų folkloro grupė „Kūlgrinda“ - Tu liepužėlė rūtela
29
Apeigų folkloro grupė „Kūlgrinda“ - Žalioj girioj
30
Apeigų folkloro grupė „Kūlgrinda“ - Aisva mudu abudu
31
Apeigų folkloro grupė „Kūlgrinda“ - Sviro lingo mergelių suolas
32
Apeigų folkloro grupė „Kūlgrinda“ - Dai lakštavo lakštutė in marių
33
Apeigų folkloro grupė „Kūlgrinda“ - Turėja liepa , liaqj taduvėla
34
Apeigų folkloro grupė „Kūlgrinda“ - Užuolas su liepeli
35
Apeigų folkloro grupė „Kūlgrinda“ - Dai skaistumėlis mūsų Sauliūtės
36
Apeigų folkloro grupė „Kūlgrinda“ - Kur sakuolalis ten gegutala
37
Apeigų folkloro grupė „Kūlgrinda“ - Augo jovaras viename šone
38
Apeigų folkloro grupė „Kūlgrinda“ - Ėj in kalno klėtelė
39
Apeigų folkloro grupė „Kūlgrinda“ - Kalė, kalė genelis