Naujienos

Grįžti atgal
Rodyti: viską / tik video / tik audio

Sąrašas naujausių įrašų:
PRIĖMIMAS. J. Balys Raštai V. Pirmoji dalis. Skaito Valdas Stankevicius.
GIMDYMAS. J. Balys Raštai V. Pirmoji dalis. Skaito Valdas Stankevicius.
ŠVENTIEJI ASMENYS ( ŽYNIAI). Teodoras Narbutas (1784 - 1864) Lietuvių tautos senovės istorija. 1 tomas. 2-oji knyga. 3 skyrius. Lietuvių mitologija. Skaito Valdas Stankevicius.
,,Aisčiai ir prūsai" . Archeologo doc. dr. Valdemaro Šimėno paskaita. 1/2 dalis.
,,Aisčiai ir prūsai" . Archeologo doc. dr. Valdemaro Šimėno paskaita. 2/2 dalis.
VAIKYSTĖ. APIE DVYNIUS. J. Balys Raštai V Pirmoji dalis. Skaito Valdas Stankevicius.
VAIKYSTĖ. SPĖJIMAI IR BURTAI DĖL KŪDIKIO LYTIES. J. Balys Raštai V Pirmoji dalis. Skaito Valdas Stankevicius.
VAIKYSTĖ. NĖŠČIOS MOTERS UŽSILAIKYMAS. J. Balys Raštai V Pirmoji dalis. Skaito Valdas Stankevicius.
VAIKYSTĖ. NĖŠTUMO GEIDIMAS. J. Balys Raštai V Pirmoji dalis. Skaito Valdas Stankevicius.
VAIKYSTĖ. NĖŠTUMO VENGIMAS. J. Balys Raštai V Pirmoji dalis. Skaito Valdas Stankevicius.
VAIKYSTĖ. PRADĖJIMAS. J. Balys Raštai V Pirmoji dalis. Skaito Valdas Stankevicius.
VAIKYSTĖ. ŽENKLAI IR SPĖJIMAI. J. Balys Raštai V Pirmoji dalis. Skaito Valdas Stankevicius.
II-dalis. Gintaro Beresnevičiaus religijotyrininko, etnologo, prozininko, publicisto, eseisto atminimo minėjimo kuris įvyko 2016 rugsėjo 15 d. Kauno miesto muziejuje (Zamenfofo 4, „Akmeninėje salėje“) garso įrašas.
I-dalis. Gintaro Beresnevičiaus religijotyrininko, etnologo, prozininko, publicisto, eseisto atminimo minėjimo kuris įvyko 2016 rugsėjo 15 d. Kauno miesto muziejuje (Zamenfofo 4, „Akmeninėje salėje“) garso įrašas.
MAŽESNIEJI DIEVAI ARBA DIEVAIČIAI. Teodoras Narbutas (1784 - 1864) Lietuvių tautos senovės istorija. 1 tomas, 3 skyrius. Lietuvių mitologija. Skaito Valdas Stankevicius
DEIVĖS. Teodoras Narbutas (1784 - 1864) Lietuvių tautos senovės istorija. 1 tomas. 2 skyrius. Lietuvių mitologija. Skaito Valdas Stankevicius
DIDIEJI DIEVAI.Teodoras Narbutas (1784 - 1864) Lietuvių tautos senovės istorija. 1 tomas. 1 skyrius. Lietuvių mitologija. Skaito Valdas Stankevicius
LAUMIŲ SUKTINIS. Sutartinių giedotojų grupė „Kadujo“. Koncerto-vaidinimo stereo garso įrašas.
J. Jurginis. Jono Lasickio tyrinėjimų apžvalga. 2/2 dalis.
J. Jurginis. Jono Lasickio tyrinėjimų apžvalga. 1/2 dalis.
Jonas Lasickis „Apie Žemaičių, kitų sarmatų bei netikrų krikščionių dievus“. Skaito Valdas Stankevicius.
ŽMOGĖDROS. Jonas Balys Raštai IV, Lietuvių mitologiškos sakmės. Skaito Valdas Stankevicius.
VILKOLAKIAI. Jonas Balys Raštai IV, Lietuvių mitologiškos sakmės. Skaito Valdas Stankevicius.
UGNIS. Jonas Balys Raštai IV, Lietuvių mitologiškos sakmės. Skaito Valdas Stankevicius.
SLOGUTĖS. Jonas Balys Raštai IV, Lietuvių mitologiškos sakmės. Skaito Valdas Stankevicius.
SAULĖ, VĖJAS IR ŠALTIS. Jonas Balys Raštai IV, Lietuvių mitologiškos sakmės. Skaito Valdas Stankevicius.
MILŽINAI. Jonas Balys Raštai IV, Lietuvių mitologiškos sakmės. Skaito Valdas Stankevicius.
Danutė Tamošaitienė. Tradicinių juostų raštai ir simbolika." Pintinės juostos". 1/5 dalis.
RAGANOS IR BURTININKAI 3/3 dalis. Jonas Balys, Raštai IV Lietuvių mitologiškos sakmės.
RAGANOS IR BURTININKAI 2/3 dalis. Jonas Balys, Raštai IV. Lietuvių mitologiškos sakmės. Skaito Valdas Stankevicius.
AITVARAI II dalis. Jonas Balys, Raštai IV, Lietuvių mitologiškos sakmės. Skaito Valdas Stankevicius.
RAGANOS IR BURTININKAI.1/3 dalis. Jonas Balys, Raštai IV. Lietuvių Mitologiškos sakmės, Raganos ir burtininkai. Skaito Valdas Stankevicius.
Kauno folkloro ansamblių tradicinis advento koncertas „ Už girių girių“ (Koncertinis stereo garso įrašas)
AITVARAI I dalis. Jonas Balys, Raštai IV, Lietuvių mitologiškos sakmės, Aitvarai I. Skaito Valdas Stankevicius.
Tremtinių choras „ Vėtrungė“. Daina „Tu paklydęs laivas“
Tremtinių choras „ Vėtrungė“. Daina „Sibiro daina“.
Tremtinių choras „ Vėtrungė“. Daina „Aš verkiau parimus“
Tremtinių choras „ Vėtrungė“. Daina „Gražus buvo birželis“
Tremtinių choras „ Vėtrungė“. Daina „Jei ne auksinės vasaros“
LAUMĖS ARBA DEIVĖS. Jonas Balys Raštai IV, Lietuvių mitologiškos sakmės. Skaito Valdas Stankevicius.
PERKŪNAS IR VELNIAS. Jonas Balys Raštai IV, Lietuvių mitologiškos sakmės. Skaito Valdas Stankevicius.
45-toji Rasos šventė Kernavėje.
Tremtinė Irena Saulutė Valaitytė - Špakauskienė „Kelionė į nežinią“. 1/4 dalis.
Tremtinė Irena Saulutė Valaitytė - Špakauskienė „Aš nežinojau, kad ateis poliarinė naktis“. 2/4 dalis.
Tremtinė Irena Saulutė Valaitytė - Špakauskienė „Ten kova ėjo už gyvybę“. 3/4 dalis.
Folkloro ansambliai
Liaudies muzika
Saviveikliniai chorai
Leidiniai
Asmenys