Naujienos | Apie | Panašūs | Kultūros centrai
FB TautosakosVartai | YouTube TautosakosVartai

Naujienos

Grįžti atgal
Rodyti: viską / tik video / tik audioDabar klausote: -

Klausydami galite pasirinkti iš šių 34 įrašų:
Sąrašas naujausių įrašų:
1
audio
Dainuoja Petras Zalanskas. Ko sėdzi Marula (vestuvinė daina)
2
audio
Dainuoja Petras Zalanskas. Jau vakaras, rūta žalioj (rugiapjūtės daina)
3
audio
Dainuoja Petras Zalanskas. Vai kaip aš buvau pas savo motulį ( šeimos daina)
4
audio
Dainuoja Petras Zalanskas. Vai tu agalala (rugiapjūtės daina)
5
audio
Dainuoja Petras Zalanskas. Bėkit, baraliai (rugiapjųtės daina)
6
audio
Dainuoja Petras Zalanskas. Palšus ganiau jautelius (naktigonių daina)
7
audio
Dainuoja Petras Zalanskas. Kad aš turėsiu (arimo daina)
8
audio
Dainuoja Petras Zalanskas. Žveng, žirgelę (vestuvinė daina)
9
audio
Dainuoja Petras Zalanskas. Šių tamsų naktelį (vestuvinė daina)
10
audio
Dainuoja Petras Zalanskas. Kaip aš buvau maža (vestuvinė daina)
11
video
Baltiškos vestuvių apeigos. 2019
12
audio
Baltijos bangų šnabždesys 1/5 dalis
13
video
AITROS upelio dainos burtai. 1/5 dalis
14
audio
Upelo AITRA čiurlenimas. Lopaičių alkakalnis. Žemaitija. 2019m. 2/2 dalis
15
audio
Upelo AITRA čiurlenimas. Lopaičių alkakalnis. Žemaitija. 2019m. 1/2 dalis
16
audio
Dainuoja Petras Zalanskas. Kaip aš buvau mažas (vestuvinė daina)
17
audio
Dainuoja Petras Zalanskas. Augo sodi klevelis, klevelis (baladė)
18
audio
Dainuoja Petras Zalanskas. Šių nedėlėlį per nedėlėlį (vestuvinė daina)
19
audio
Dainuoja Petras Zalanskas. Vai gėriau gėriau (meilės daina)
20
audio
Dainuoja Petras Zalanskas. Stovi šyvas žirgelis pabalnotas (vestuvinė daina)
21
audio
Dainuoja Petras Zalanskas. Tu pucine raudonasai (šeimos daina)
22
audio
Dainuoja Petras Zalanskas. Žalioj girioj stadalėlis (meilės daina)
23
audio
Dainuoja Petras Zalanskas. Vai tu sakal sakale (vestuvinė daina)
24
audio
Dainuoja Petras Zalanskas. Šių naktelį, per naktelį (vestuvinė daina)
25
audio
Dainuoja Petras Zalanskas. Čiulba ulba sakalas (vestuvinė daina)
26
video
Simonas Daukantas. Raštai, I tomas, XXI paragrafas. Jogaila ir Vytautas didi kunigaikščiai Lietuvos. Skaito Valdas Stankevičius.
27
video
Simonas Daukantas. Raštai, I tomas, Darbai senųjų Lietuvių ir Žemaičių. XX paragrafas. Algirdas ir Kęstutis didi kunigaikščiai Lietuvos. Skaito Valdas Stankevičius.
28
video
Simonas Daukantas. Raštai, I tomas,Darbai senųjų Lietuvių ir Žemaičių. Simonas Daukantas. Raštai, I tomas,Darbai senųjų Lietuvių ir Žemaičių. XIX paragrafas. Gediminas XIX paragrafas. Gediminas didis kunigaikštis Lietuvos. Skaito Valdas Stankevičius.
29
audio
Simonas Daukantas. Raštai II tomas. Pasakojimas apie veikalus Lietuvių tautos. Antroji dalis 7 paragrafas. Aleksandras I Vytautas didysis Lietuvos kunigaikštis. Skaito Valdas Stankevičius.
30
audio
Simonas Daukantas. Raštai II tomas. Pasakojimas apie veikalus Lietuvių tautos. Antroji dalis 5 paragrafas. Jogaila didysis Lietuvos kunigaikštis. Skaito Valdas Stankevičius.
31
audio
Simonas Daukantas. Raštai II tomas. Pasakojimas apie veikalus Lietuvių tautos. Antroji dalis 3 paragrafas. Jaunutis didysis Lietuvos kunigaikštis. Skaito Valdas Stankevičius.
32
audio
Su Nerim ir Nemunu atkeliaukit, sveteliai“. Folkloro ansamblių sąšauka Domeikavoje (3/3 dalis).
33
audio
Su Nerim ir Nemunu atkeliaukit, sveteliai“. Folkloro ansamblių sąšauka Domeikavoje (2/3 dalis).
34
audio
,,Apeigos ant Lantainių piliakalnio" Folkloro ansamblių sąšauka Domeikavoje (1/3 dalis).
35
audio
Kaip gerai (?), kai magija išsprendžia visas problemas" – Dr. Kastytis Zubovas
36
audio
,,Kas bėdą atneš, o kas nuo jos išgelbės?"– Dr. Audronė Gedžiūtė
37
audio
,,Nešė Velnias akmenį" – Leopoldas Krušinskas ir prof. habil. dr. Valentinas Baltrūnas
38
audio
,,Šamanizmo geografija" – Prof. dr. Vidmantas Daugirdas
39
audio
"Kažkiek apie alchemiją" – Dr. Algirdas Brukštus