Naujienos | Apie | Panašūs | Kultūros centrai
FB TautosakosVartai | YouTube TautosakosVartai

Lietuvos regionai > Žemaitija

Grįžti atgal
Rodyti: viską / tik video / tik audio
Rikiuoti pagal: pavadinimą / įkėlimo datą

Žemaitija (anksčiau tiesiog Žemaičiaižem. Žemaitėjė) yra Lietuvos etnografinis regionas, taip pat geografinis ir istorinis regionas (ist. vok. Samaitenlot. Samogitia). Pirmas paminėjimas – 1219 m., kur minimi du žemaičių kunigaikščiai, dalyvavę taikos sudaryme tarp Lietuvos ir Voluinės-Galicijos kunigaikštysčių 1215 m. Parengta pagal Vikipedija: https://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%BDemaitija

Žemaičiai pirmą kartą paminėti 1219 m.: Ipatijaus kronikoje, aprašant Haličio–Voluinės didžiųjų kunigaikščių ir Lietuvos taikos sutartį, minimi ir du žemaičių kunigaikščiai Erdvilas (Gerdvilas) ir Vykintas. Žemaitijos vardas iki XX a. pradžios nebuvo paplitęs – šis regionas vadintas Žemaičiais. Vytautas Didysis Žemaičių vardą aiškino tuo, kad tai žemė, esanti geografiniu požiūriu žemiau negu aukštaičių. Kai kurie kalbininkai Žemaitijos vardą kildina iš žodžio „žemė“. Nuo XV a. lotyniškuose ir vokiškuose rašytiniuose šaltiniuose Žemaičių žemė buvo vadinama Samogitia, Samogitiae. Tekstas parengtas pagal: Etninės kultūros globos taryba , http://www.ekgt.lt/lietuvos-etnografiniai-regionai/zemaitija/

Dabar klausote: -

Klausydami galite pasirinkti iš šių 21 įrašų:
Sąrašas:
22
Audio
Simonas Daukantas, Raštai 1 tomas, leidykla Vaga, 1976, Pratarymas. Skaito Valdas Stankevicius.
23
Audio
Simonas Daukantas Raštai, 1 tomas, Perskyrimas 1, Darbai senovės lietuviams ir žemaičiams šiandien pripažįstami, 1 dalis, Žinia apie gimines Lietuvos ir Žemaičių pirm gimimo Kristaus. Skaito Valdas Stankevicius.
24
Audio
Simonas Daukantas Raštai, 1 tomas, Perskyrimas 1, Darbai senovės lietuviams ir žemaičiams šiandien pripažįstami, 2 dalis, Žinia apie gimines Lietuvos ir Žemaičių po užgimimo Kristaus. Skaito Valdas Stankevicius.
25
video
Muna žuolynele. Rasos yra Saulės ir gamtos klestėjimo taškas.
26
video
Atradimai: užauginta mūsų krašto laukuose. Ropė.
27
video
2017 Piliakalnių ir Tautinio kostiumo metai. "Už Lietuvą, už Žemaitiją".
28
video
Žemaiteški pasiruokavema: Sietuvos kūlgrinda.
29
video
AKMENS ŽYMĖS (minint akmentašių patriarcho Juozo Liaudanskio 110 m.)
30
video
Žygis-žirgas-žemaitukas.
31
Audio
Simonas Daukantas, Raštai 1 tomas, Perskyrimas 1, 3 dalis, Žinia apie Vaidevutį, Viešpatį Lietuvos, Žemaičių ir Prūsų. Skaito Valdas Stankevicius.
32
Audio
Simonas Daukantas Raštai, 1 tomas, Perskyrimas 1, 4 dalis, Žinia apie Kurus (choray) arba Kuršius ir apie Variagus. Skaito Valdas Stankevicius.
33
Audio
Simonas Daukantas. Raštai, I tomas, 2 paragrafas. Kalba Lietuvių ir Žemaičių. Skaito Valdas Stankevicius.
34
Audio
Simonas Daukantas raštai I tomas 4 paragrafas. Povyzius apsiėjimų senųjų Lietuvių ir Žemaičių. Skaito Valdas Stankevicius.
35
Audio
Simonas Daukantas. Raštai, I tomas, 3 paragrafas Prekyba senovių Lietuvių ir Žemaičių. Skaito Valdas Stankevicius.
36
video
Rita Ščiglinskienė. „Žemaitiškoj sodyboj: Skruzdėlynė (Kelmės r.)“.
37
video
Rita Ščiglinskienė. „Muna augalele: bulbiki“ (TV laida vaikams ir jaunimui).
38
Audio
Simonas Daukantas. Raštai, I tomas, 4a paragrafas. Tikėjimas senųjų Lietuvių ir Žemaičių. Skaito Valdas Stankevicius.
39
video
Pilėnai istorijoje ir žemėlapyje.
40
video
„Muna numele“ (video vaikams ir jaunimui).
41
video
Pergalė, be kurios nebūtų Lietuvos (minint Durbės mūšio 755 m.)
42
Audio
Simonas Daukantas. Raštai, I tomas, 5 paragrafas Laidojimas senųjų Lietuvių ir Žemaičių. Skaito Valdas Stankevicius.
43
Audio
Simonas Daukantas. Raštai, I tomas, 7 paragrafas, Karės su gudais, Kernius ir Gimbutas kunigaikščiai Lietuvos ir Žemaičių. Skaito Valdas Stankevicius.
44
Audio
Simonas Daukantas. Raštai, I tomas, 8 paragrafas, Karės su gudais, kuriose nėra minavojamų kunigaikščių Lietuvos ir Žemaičių. Skaito Valdas Stankevicius.
45
Audio
Simonas Daukantas. Raštai I tomas, 9 paragrafas, Įgudimas vokiečių į Lečių žemę. Mantvila ir Živinbudas Lietuvos ir Žemaičių kunigaikščiai, Skaito Valdas Stankevicius.
46
Audio
Simonas Daukantas. Raštai I tomas, 10 paragrafas, Erdvilas kunigaikštis Žemaičių ir Lietuvių. Karės su gudais ir totoriais, Skaito Valdas Stankevicius.
47
video
„Geležiniai Žemaitijos antkapių kryžiai“ - „Geležiniai Žemaitijos antkapių kryžiai: tradicijų tąsa“ ( I-II dalys)
48
video
„Muna žuolynele“
49
video
„Muna žuolynele: babas vaistineli“
50
video
„ Žemateški pasirokavema : kap žemaitele pileli budavoj“
51
video
Rita Ščiglinskienė. ,,30 -tieji Žemaičių etnomuzikavimo ir tradicinių amatų vasaros kursai Kelmėje"
52
video
Rita Ščiglinskienė. „Mildos šventė“.
53
video
Rita Ščiglinskienė. „Perkūnyčios šventė“
54
video
Simonas Daukantas. Raštai I tomas. Pratarymas, Perskyrimas I , 1-4 dalys. Skaito Valdas Stankevičius.
55
video
Muna medele-šermukšnelis (vaikams ir jaunimui). Autorė Rita Ščiglinskienė.
56
video
Muna medele-berželis (vaikams ir jaunimui). Autorė Rita Ščiglinskienė.
57
video
Muna gyvulele- aviki (vaikams ir jaunimui). Autorė Rita Ščiglinskienė.
58
video
Muna gyvulele-vištiki (vaikams ir jaunimui). Autorė Rita Ščiglinskienė.
59
video
Muna bitiki (vaikams ir jaunimui). Autorė Rita Ščiglinskienė.
60
video
Muna gyvulele –šuniuks (vaikams ir jaunimui). Autorė Rita Ščiglinskienė.
61
video
Muna gyvulele - karviki (vaikams ir jaunimui). Autorė Rita Ščiglinskienė.
62
video
Muna augalele. Cibuliuks (vaikams ir jaunimui). Autorė Rita Ščiglinskienė.
63
video
Adolfas Gedvilas. „Žemaičių karaliaus Ringaudo dvaras".
64
video
Koncertuoja Telšių kultūros centro folkloro ansamblis „Spigėns“. Vadovė Diana Bomblauskienė.
65
Audio
Simonas Daukantas. Raštai 1 tomas. Būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių. (1 dalis)
66
Audio
Simonas Daukantas. Raštai 1 tomas. Būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių. (2 dalis)
67
Audio
Koncertuoja Telšių kultūros centro folkloro ansamblis „Spigėns“. Vadovė Diana Bomblauskienė.
68
video
Kelmės krašto asmenybės ir datos. Jonas Smilgevičius
69
video
Muna kalnele (skirta vaikams ir jaunimui). Autorė Rita Ščiglinskienė
70
video
Muna akmenele (skirta vaikams ir jaunimui). Autorė Rita Ščiglinskienė
71
video
OMŽINA ŠATREJES UGNA
72
video
Žemaičiai dainomis skelbė 2019-Žemaitijos ir Vietovardžių metus.
73
Audio
S.Daukantas raštai 1 tomas. Smulkieji raštai, Dainės žemaičių. Pratarmė.
74
Audio
Upelo AITRA čiurlenimas. Lopaičių alkakalnis. Žemaitija. 2019m. 1/2 dalis
75
Audio
Upelo AITRA čiurlenimas. Lopaičių alkakalnis. Žemaitija. 2019m. 2/2 dalis
76
video
AITROS upelio dainos burtai. 1/5 dalis
77
Audio
„Telšiai sveikina Kauną!“ Žemaitiška muzika ir daina skamba Kauno gatvėse.
78
video
Sugrįžimas prie prigimtinio tikėjimo
79
video
Amžinos ugnies Gabijos šventė
80
video
Palongiškių subatelėj
81
video
Ilgių-Vėlinių vakaras su Šiaulių miesto kultūros centro apeiginio folkloro ansambliu ,, Rėda“.
82
video
Vasarvidis. „Žoliavimas su žolinte Danute Kunčiene"
83
video
Vėlinės - Ilgės ant Naglio kalno
84
video
Advento-Kalėdų dainų vakaras su Šiaulių kultūros centro apeiginio folkloro ansambliu ,,Rėda".
85
video
Tautodailininkė, lėlių kūrėja Laima Paksaitė
86
video
Pokalbis su protėvių-baltų tikėjimo žyniu, dvasiniu mokytoju, jogu Gintaru, Mangirdu, Narajanu
87
video
Kelionė „Bėk bėk, žirgeli!“
88
video
„Palangos Juzė“ pagal M. Valančiaus apysaką
89
video
Žemaitijos Romuva. (2/2 dalis)
90
video
Žemaitijos Romuva. (1/2 dalis)
91
video
Vasarvidžio rokunda su Laurita Peleniūte
92
video
Gyvosios tradicijos geroji patirtis. Kryždirbystė Užventyje
93
video
Legendos pėdsakais (Tadas Blinda)
94
video
Žemaičių etnomuzikavimo ir tradicinių amatų vasaros kursai Kelmėje.
95
video
Babūneles pamokeles. Ant žemaičio stalo-ropė
96
video
Babūneles pamokeles. Ant žemaičio stalo – kastinis
97
video
Gyvosios tradicijos geroji patirtis. Akmentašystė Kelmėje