Naujienos | Apie | Panašūs | Kultūros centrai
FB TautosakosVartai | YouTube TautosakosVartai

Lietuvių liaudies dainos > Karinės - istorinės dainos

Grįžti atgal
Rodyti: viską / tik video / tik audio
Rikiuoti pagal: pavadinimą / įkėlimo datą

Tekstas pateiktas pagal: http://www.patarles.lt/tautosaka/karines-istorines-dainos/

Karinėse istorinėse dainose apdainuojamos kovos su priešais, kareivio dalia, karo tarnyba. Tai visuomenės gyvenimo dainos, kuriose kartais atpažįstami istoriniai įvykiai ir tam tikro laikotarpio realijos. Karinėse-istorinėse dainose dažniausiai vaizduojamas tam tikrų visuomenės sluoksnių (karių, sukilėlių, rekrūtų, tremtinių, partizanų) gyvenimas. Kartais jose apdainuojami patriotiniai žygdarbiai (pavyzdžiui, apie Darių ir Girėną).
Didžiausią karinių-istorinių dainų grupę sudaro karo dainos. Senosiose karo dainose tikslių istorijos atspindžių, periodiškos įvykių sekos nerasime dėl stipraus lietuvių liaudies dainų lyrinio prado. Karį globoja Saulė ir Mėnuo, po mirties jis virsta rožės žiedu, raudonuogiu putinu, ąžuolu, o Saulė gedėdama devynias dienas neužteka… Net ir šiek tiek konkretesnės istorinės realijos sumišusios su mitinio mąstymo reliktais. Kai kurios karinės dainos, apdainuojančios kario žūtį, kaip ir laidotuvių raudos, galėjo turėti apeiginę paskirtį.

Tik XVIII-XIX a. dainose randame daugiau vietų pavadinimų ir istorinių vardų, jose jau minimi karai, poetizuotas ir apibendrintas vaizdavimas pakeičiamas natūralistiniu įvykių atpasakojimu. Naujoviškose karinėse dainose (neįskaitant lietuviškosios kariuomenės laikotarpio), tarnavimas svetimos šalies kariuomenėje (caro ar kaizerio) laikomas didžiausia nelaime. Naujoviškos karo dainos skiriasi ir stilistiškai – jose nebeišlaikomas formos ir turinio vientisumas, daug emocionalaus verksmingumo ir fantasmagoriškų vaizdų. Pačiose vėlyviausiose (1918–1940 m.) karo dainose, taip pat emigracijos, rezistencijos, tremties, dainose yra nemažai dainomis tapusios individualios literatūrinės kūrybos pavyzdžių.

Dabar klausote: -

Klausydami galite pasirinkti iš šių 6 įrašų:
Sąrašas:
1
video
"Savanoris" Lietuvių liaudies karinė - istorinė daina.
2
video
"Vėl dainuosi ne vienas" Lietuvių liaudies daina.
3
video
"Tai narsūs broliai lietuviai" Lietuvių liaudies karinė - istorinė daina.
4
video
"Verkė motinėlė" Lietuvių liaudies karinė - istorinė daina.
5
video
"Laimė viesulu prastaugė" Lietuvių liaudies daina.
6
video
"Nušluostyk ašaras Mamytei" Lietuvių liaudies karinė - istorinė daina.
7
video
"Sudie Tėvyne mylima" Lietuvių liaudie karinė - istorinė daina.
8
video
"Na eime" Lietuvių liaudies karinė - istorinė daina.
9
video
"Dar sugrįš laisvės dienos" Tremtinių daina.
10
video
"Man laisvės varpas niekad nesugaus" Tomsko tremtinių dainą.
11
video
"Du mūsų broliukai užmerkė akis" Lietuvių liaudies karinė - istorinė daina.
12
video
"Mes į kryžkeles išėjom" Lietuvių liaudies karinė - istorinė daina.
13
video
"Tėvynės gint išėjo broliai" Lietuvių liaudies karinė - istorinė daina.
14
video
"Už laisvę jau mylimas žuvo" Lietuvių liaudies karinė - istorinė daina.
15
video
"Tėvynė pavergta dejuoja" Lietuvių liaudies karinė - istorinė daina.
16
video
"Tu krankly veltui čia lauki" Lietuvių liaudies karinė - istorinė daina.
17
video
"Lyg viesulas sustaugė" Lietuvių liaudies karinė - istorinė daina.
18
video
"Susitiksim visi laisvės rytą" Lietuvių liaudies karinė - istorinė daina.
19
video
"Nuaidėjo Dzūkijos laukai" Lietuvių liaudies karinė - istorinė daina.
20
video
"Pūtė šaltas rytų vėjas" Lietuvių liaudies karinė - istorinė daina.
21
video
"Vasario 16-toji" Lietuvių liaudies karinė - istorinė daina.
22
video
"Menu atbridot jūs per sniegą" Lietuvių liaudies karinė - istorinė daina.
23
video
Oi ant kalno, ant aukštojo. Karinė - istorinė Lietuvių liaudies daina
24
video
Tremtinių choras „ Vėtrungė“. Daina „Gražus buvo birželis“
25
video
Tremtinių choras „ Vėtrungė“. Daina „Sibiro daina“.
26
Audio
"Savanoris" Lietuvių liaudies karinė - istorinė daina.
27
Audio
"Tėvynė pavergta dejuoja" Lietuvių liaudies karinė - istorinė daina.
28
Audio
"Tėvynės gint išėjo broliai" Lietuvių liaudies karinė - istorinė daina.
29
Audio
"Tu krankly veltui čia lauki" Lietuvių liaudies karinė - istorinė daina.
30
Audio
Versmė - Balnok tėveli (Veliuona)
31
Audio
„Apie lietuvių liaudies karinių – istorinių dainų simboliką“
32
video
„Apie lietuvių liaudies karinių – istorinių dainų simboliką“
33
video
Viduramžių kovos / XVI -- osios "Gyvosios archeologijos dienos Kernavėje"