Naujienos | Apie | Panašūs | Kultūros centrai
FB TautosakosVartai | YouTube TautosakosVartai

Ką tauta sako > Mažoji tautosaka > Liaudies poezija > Eilėraščiai

Grįžti atgal
Rodyti: viską / tik video / tik audio
Rikiuoti pagal: pavadinimą / įkėlimo datą
Dabar klausote: -

Klausydami galite pasirinkti iš šių 9 įrašų:
Sąrašas:
10
Audio
Jonas Kadžionis eilėraštis "Partizanų motinai".
11
Audio
Poeto Antano Miškinio eilėraštis "Sopulio raudos" deklamuoja Jonas Kadžionis.
12
Audio
Jono Kadžionio eilėraštis "Kregždutės mirtis" .
13
Audio
Jono Kadžionio eilėraštis "Per skausmo pelkes".
14
Audio
Jonas Kadžionis eilėraštis "Meilės aušra".
15
Audio
Poetas Antanas Miškinis "Ištrėmimai", deklamuoja Jonas Kadžionis.
16
Audio
Jono Kadžionio eilėraštis "Mergaitei iš pagirio namų"
17
Audio
Jonas Kadžionis eilėraštis "Susitiksim visi laisvės rytą".
18
Audio
Eilėraštis "Jaunas broli ir sesele", Senolės Apolionijos Venskuvienės palinkėjimas Lietuvai.