Naujienos | Apie | Panašūs | Kultūros centrai
FB TautosakosVartai | YouTube TautosakosVartai

Grįžti atgal

Rodomi įrašai turintys žymę: „LEKUS“

Rodyti: viską / tik video / tik audio
Rikiuoti pagal: pavadinimą / įkėlimo datą

LIETUVOS ETNINĖS KULTŪROS UGDYTOJŲ SĄJUNGA​

LEKUS pirmininkė Rūta Čėsnienė
Tel.nr.: +370 645 66400, El. p. lekus2014@gmail.com

Parengta pagal: http://www.lekus.lt/apie-lekus/

Lietuvos etninės kultūros ugdytojų sąjunga (toliau LEKUS, arba Sąjunga) – nepolitinė, savanoriška, visuomeninė pelno nesiekianti organizacija. LEKUS veikia visoje Lietuvos teritorijoje ir telkia šalies etninės kultūros ugdytojus siekdama puoselėti visuomenės tautinę tapatybę, savivertę ir savigarbą, analizuoja Lietuvos ir kitų šalių etnokultūrinio ugdymo gerąją patirtį, palaiko ryšius su Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir kultūros įstaigomis, bendradarbiauja su pedagogų organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje, skatina etninės kultūros pedagogų, mokslininkų ir kultūros darbuotojų bendradarbiavimą bei vykdo kitą įstatais apibrėžiamą veiklą. 

Tikslas – telkti etninės kultūros ugdytojus bendrai veiklai siekiant etninės kultūros ugdymo plėtros bei tobulinimo, tautinės savimonės puoselėjimo, skleidžiant etninės kultūros suvokimą, tradicines dorovines ir moralines vertybes.

Dabar klausote: -

Klausydami galite pasirinkti iš šių 0 įrašų:
Sąrašas įrašų: