Apie

Grįžti atgal

Svetainė „www.tautosakosvartai.lt“

 www.TautosakosVartai.lt  yra Lietuvos etninės kultūros draugijos kūrinys sukurtas bendradarbiaujant su portalu www.Alkas.lt ir nuolatos pildoma interneto svetainė, skirta tautiečiams, gyvenantiems Lietuvoje ir užsienyje, kurie saugo ir ieško savo lietuviškos tautinės tapatybės, jaučia poreikį domėtis savo tautos šaknimis, senąja lietuvių protėvių kultūra, lietuvių papročių tradicija, šiandieną gyvuojančia Lietuvoje ir besireiškiančia įvairiomis formomis: liaudies dainomis, sutartinėmis, daile, muzika, šokiu, bendravimu. Sužinosite apie papročių sargus ir puoselėtojus bei populiarintojus, pamatysite juos dokumentiniuose filmuose, susipažinsite su lietuvių etnine kultūra ir mitologija, istorijomis ir pasakojimais iš pirmų lūpų, pamatysite ir išgirsite žinių apie lietuvių tautos tikrąsias dvasines vertybes, galvoseną ir gyvenseną. Šį “Lietuvių tautosakos vartų" kanalą rekomenduojame tautiečiams, gyvenantiems Lietuvoje, vaikų darželių auklėtojams, vidurinių mokyklų mokytojams bei aukštųjų mokyklų dėstytojams ir studentams, tautiečiams, gyvenantiems užsienyje, užsienio lietuvių mokykloms – visiems, kas stengiasi išsaugoti ir puoselėti lietuvybę, bei tiems, kurie domisi lietuvių tautos prigimtine kultūra, dvasios gelmių istorija. Šis kanalas bus nuolatos plečiamas ir pildomas garso įrašais ir dokumentiniais filmais nurodytomis temomis.

Virginijus Kašinskas

 

"Lithuanian folklore gate"

is designed for people living in Lithuania and abroad, searching for their Lithuanian national identity roots in the old ancestral culture in various forms. We recommend this channel for kindergartens, secondary schools, teachers and students, foreign Lithuanian schools — everyone who tries to save the Lithuanian identity, is interested in Lithuanian culture and the history of spiritual depth. This channel will be continuously expanded and supplemented with documentary films in the given topics.

The makers of "Folklore gate".

 

El. paštas:

tautosakosvartai@gmail.com

Folkloro ansambliai
 1. Alksna
 2. Alksnioka
 3. Aušrinė
 4. Bitula
 5. Bruknyčia
 6. Cyroliokaa
 7. Čiučiuruks
 8. Diemedis
 9. Gerviki
 10. Gilė
 11. Gyvata
 12. Gojus
 13. Gondinga
 14. Goštauta
 15. Jorė
 16. Kadujo
 17. Kaukutis
 18. Kūlgrinda
 19. Kupolė
 20. Margulis
 21. Medgrinda
 22. Mėguva
 23. Mindrė
 24. Nemunas
 25. Platelee
 26. Pulkelis
 27. Raskila
 28. Rėda
 29. Rėmolee
 30. Remoliokaa
 31. Salduvė
 32. Sasutalas
 33. Saulė
 34. Sauluva
 35. Sedula
 36. Senolės
 37. Sutartinių klubas
 38. Šatrija
 39. Šilinukai
 40. Šilojai
 41. Trapukas
 42. Trys keturiose
 43. Turava
 44. Ūla
 45. Vaiguva
 46. Vaiva
 47. Varangė
 48. Verdainė
 49. Versmė
 50. Viešia
 51. Žaisa
Liaudies muzika
 1. Kuršininkai
 2. Vilainiai
Saviveikliniai chorai
 1. Vėtrungė
Leidiniai
 1. Kūlgrinda CD
 2. Žaisa CD
Asmenys
 1. Arūnas Sniečkus
 2. Arvydas Liorančas
 3. Dainius Razauskas
 4. Daiva Šeškauskaitė
 5. Jonas Kadžionis
 6. Jonas Trinkūnas
 7. Klemensas Lovčikas
 8. Rasa Karpavičienė
 9. Rita Ščiglinskienė
 10. Valdas Stankevicius
 11. Vytautas Bikneris