Naujienos | Apie | Panašūs | Kultūros centrai
FB TautosakosVartai | YouTube TautosakosVartai

Lietuvių liaudies dainos > Dainininkai > Petras Zalanskas

Grįžti atgal
Rodyti: viską / tik video / tik audio
Rikiuoti pagal: pavadinimą / įkėlimo datą

Petras Zalanskas (g. 1900 m. spalio 17 d. – m. 1980 m. liepos 21 d.) – Lietuvos liaudies dainininkas, pasakotojas, pateikėjas. Padainavo 340 dainų, pasekė 150 pasakųsakmių, pateikė 50 smulkiosios tautosakos kūrinių.

Gimė ir viską gyvenimą praleido nedideliame Dzūkijos kaime Mardasave. Tėvas – Divazius Zalanskas, motina – Monika Barysiūtė-Zalanskienė. Vaikystėje piemenavo, pasižymėjo kaip geras dainininkas, šokėjas, todėl buvo kviečiamas į Mardasavo ir aplinkinių kaimų vestuves. Vedė sulaukęs 35 metų. Išmanė liaudies mediciną.[1] Palaidotas gimtojo kaimo kapinaitėse.

Nuo 1963 m. pradėjo bendradarbiauti su tautosakos rinkėjais – pirmąsias dainas užrašė Rimantas Gučas. Pas jį dažnai svečiuodavosi etnologas Norbertas Vėlius, dainininkė Veronika Povilionienė. 1970 m. su kaimyninio Žiūrų kaimo ansambliu dalyvavo koncerte Vilniuje ir kituose Lietuvos miestuose. Petras Zalanskas ir pats užrašinėjo savo atsimintas dainas, taip pat Mardasavo kaimo, giminės istoriją.

1983 m. Danutė Krištopaitė ir Norbertas Vėlius parengė Petro Zalansko tautosakos ir atsiminimų rinktinę „Čiulba ulba sakalas“. 2008 m. ji perleista (papildyta, pridėtas kompaktinis diskas su 33 Petro Zalansko sudainuotomis dainomis). Atsiminimų apie Petrą Zalanską paskelbta rinktinėje „Mardasavas“ (1999 m.).[2]

Pagal: https://lt.wikipedia.org/wiki/Petras_Zalanskas

 

Pateikta iš kompaktinio disko Dzūkų dainos.   ČIULBA ULBA SAKALAS , dainuoja Petras Zalanskas. 

"www.TautosakosVartai.lt"  dėkoja   Vilniaus etninės kultūros centrui ir gerb. Marijai Liugienei už suteiktą  galimybę publikuoti, kompaktinės plokštelės ČIULBA ULBA SAKALAS, dainuoja Petras Zalanskas, turinį.

Dabar klausote: -

Klausydami galite pasirinkti iš šių 38 įrašų:
Sąrašas:
1
Audio
Dainuoja Petras Zalanskas. Čiulba ulba sakalas (vestuvinė daina)
2
Audio
Dainuoja Petras Zalanskas. Šių naktelį, per naktelį (vestuvinė daina)
3
Audio
Dainuoja Petras Zalanskas. Vai tu sakal sakale (vestuvinė daina)
4
Audio
Dainuoja Petras Zalanskas. Žalioj girioj stadalėlis (meilės daina)
5
Audio
Dainuoja Petras Zalanskas. Tu pucine raudonasai (šeimos daina)
6
Audio
Dainuoja Petras Zalanskas. Stovi šyvas žirgelis pabalnotas (vestuvinė daina)
7
Audio
Dainuoja Petras Zalanskas. Vai gėriau gėriau (meilės daina)
8
Audio
Dainuoja Petras Zalanskas. Šių nedėlėlį per nedėlėlį (vestuvinė daina)
9
Audio
Dainuoja Petras Zalanskas. Augo sodi klevelis, klevelis (baladė)
10
Audio
Dainuoja Petras Zalanskas. Kaip aš buvau mažas (vestuvinė daina)
11
Audio
Dainuoja Petras Zalanskas. Kaip aš buvau maža (vestuvinė daina)
12
Audio
Dainuoja Petras Zalanskas. Šių tamsų naktelį (vestuvinė daina)
13
Audio
Dainuoja Petras Zalanskas. Žveng, žirgelę (vestuvinė daina)
14
Audio
Dainuoja Petras Zalanskas. Kad aš turėsiu (arimo daina)
15
Audio
Dainuoja Petras Zalanskas. Palšus ganiau jautelius (naktigonių daina)
16
Audio
Dainuoja Petras Zalanskas. Bėkit, baraliai (rugiapjųtės daina)
17
Audio
Dainuoja Petras Zalanskas. Vai tu agalala (rugiapjūtės daina)
18
Audio
Dainuoja Petras Zalanskas. Vai kaip aš buvau pas savo motulį ( šeimos daina)
19
Audio
Dainuoja Petras Zalanskas. Jau vakaras, rūta žalioj (rugiapjūtės daina)
20
Audio
Dainuoja Petras Zalanskas. Ko sėdzi Marula (vestuvinė daina)
21
Audio
Dainuoja Pertas Zalanskas. Verkė senas tėvužėlis (vestuvinė daina)
22
Audio
Dainuoja Pertas Zalanskas. Vai tu, rūta rūta (vestuvinė daina)
23
Audio
Dainuoja Pertas Zalanskas. Ant ažarėlio (vestuvinė daina)
24
Audio
Dainuoja Pertas Zalanskas. Vai žydėk, žydėk (vestuvinė daina)
25
Audio
Dainuoja Pertas Zalanskas. Ėi, ant ulyčių naujiena (šeimos daina)
26
Audio
Dainuoja Pertas Zalanskas. Vai kaip aš buvau jauna mergelė (šeimos daina)
27
Audio
Dainuoja Pertas Zalanskas. Nepūsk vėjeli (šeimos daina)
28
Audio
Dainuoja Pertas Zalanskas. Sesula mano, sesula lelijėla (vestuvinė daina)
29
Audio
Dainuoja Pertas Zalanskas. Po sodelį vaikščiojau (meilės daina)
30
Audio
Dainuoja Pertas Zalanskas. Jojo prijojo (vestuvinė daina)
31
Audio
Dainuoja Pertas Zalanskas. Vai dū dū dū dū (vestuvinė daina)
32
Audio
Alaus alaus (vaišių daina)
33
Audio
Dainuoja Pertas Zalanskas. Vai tu girela (vestuvinė daina)
34
Audio
Dainuoja Pertas Zalanskas. O ant kalnelio aukštojo (baladė) - dainuoja su žmona Ona
35
Audio
Dainuoja Pertas Zalanskas. Gieda gaideliai ankstų rytelį (šeimos diaina)
36
Audio
Dainuoja Pertas Zalanskas. Sėdziu po langeliu (vestuvių verkavimas)
37
Audio
Dainuoja Pertas Zalanskas. Kad aš būtau žinojis (vestuvinė daina)
38
Audio
Dainuoja Pertas Zalanskas.. Nedėlioj ankstų rytelį (vestuvinė daina)