Naujienos | Apie | Panašūs | Kultūros centrai
FB TautosakosVartai | YouTube TautosakosVartai

Ką tauta sako > Istorija > Jonas Lasickis

Grįžti atgal
Rodyti: viską / tik video / tik audio
Rikiuoti pagal: pavadinimą / įkėlimo datą

  Jonas Lasickis (lenk. Jan Łasickilot. Lasicijus1534 m. LasicėBrohuvo valsčiusMazovijos vaivadija – 1599 m. Zaslavlis ar 1602 m. Vilnius ?) – lenkų bajoras, radikaliosios reformacijos veikėjas, aktyvus kovotojas su katalikybe.

Studijavo CiuricheParyžiuje. Iki 1567 m. kalvinas, vėliau susijęs su čekų broliais1556-1581 su pertraukomis, keliavo po Vakarų Europą. 1581 m. ar 1582 m. gyveno Vilniuje, vėliau Zaslavlyje prie Minsko.

Parašė traktatą „Apie žemaičių, kitų sarmatų bei netikrų krikščionių dievus“, kuriame perpasakojo Mykolo LietuvioA. GaninioJ. DlugošoS. fon HerberšteinoJ. Maleckio pasakojimus apie lietuvių ir žemaičių tikėjimą. Pateikė žinių apie žemaičių buitį, verslus, būdą – mini, kad jie esą gero būdo, dori, apie jų papročius – vestuves, laidotuves, kai kurias kalendorines šventes. Paliudijo, kad jau XVI a. per Rygą ir Karaliaučių prekiauta su Vakarų Europa Lietuvos linų pluoštu ir sėmenimis, tai skatino tekstilės pramonės plėtrą. Jis nekritiškai rėmėsi kitų autorių veikalais, nes nemokėjo lietuviškai. Stengėsi Vakarų Europos tautoms šią šalį pavaizduoti egzotišką; pateikė nemažai tikrovės neatitinkančių duomenų. Lietuvių mitologijai įdomus jo sudarytas dievybių sąrašas su trumpais kiekvieno aprašymais.

Pagal:   https://lt.wikipedia.org/wiki/Jonas_Lasickis

XVI a. Jono Lasickio (Jan Łasicki, Joannes Lasicius) knygelė „Apie žemaičių, kitų sarmatų bei netikrų krikščionių dievus“ (De diis samagitarum caeterorumque sarmatarum et falsorum christianorum) įdomus bei reikšmingas lietuvių religijos ir mitologijos šaltinis.

.

Dabar klausote: -

Klausydami galite pasirinkti iš šių 3 įrašų:
Sąrašas:
1
Audio
Jonas Lasickis „Apie Žemaičių, kitų sarmatų bei netikrų krikščionių dievus“. Skaito Valdas Stankevicius.
2
Audio
J. Jurginis. Jono Lasickio tyrinėjimų apžvalga. 1/2 dalis.
3
Audio
J. Jurginis. Jono Lasickio tyrinėjimų apžvalga. 2/2 dalis.