Naujienos | Apie | Panašūs | Kultūros centrai
FB TautosakosVartai | YouTube TautosakosVartai

Ką tauta sako > Istorija > Jonas Balys

Grįžti atgal
Rodyti: viską / tik video / tik audio
Rikiuoti pagal: pavadinimą / įkėlimo datą

                                                                                                                             Be iškilios mūsų tautiečio Jono Balio asmenybės būtų sunku įsivaizduoti XX amžiaus Lietuvos folkloristikos moks­lo raidą. Ir būtent tokio tautosakos mokslo, kaip kad šios knygos autorius jį suvokė: „Tautosaka yra … tautos kul­tūros istorija. Ji padeda pažinti jos istorinį likimą“  Vytis Čiubrinskas, http://alkas.lt/2011/07/03/dr-jonas-balys-lietuviu-tautotyros-milzinas/​

Jonas Balys (1909 m. liepos 2 d. KrasnavojeKupiškio valsčius – 2011 m. rugsėjo 9 d.) – etnologas, folkloristas, spaudos darbuotojas, vienas žymiausių Lietuvos tautosakininkų, istorijos daktaras. 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Jonas_Balys

Dabar klausote: -

Klausydami galite pasirinkti iš šių 85 įrašų:
Sąrašas:
86
Audio
Anekdotai. Apie gudruoli. J.Balys, Rastai III, Vilnius 2002
87
Audio
Anekdotai. Apie kvailus piliečius. J.Balys, Rastai III, Vilnius 2002.
88
Audio
Anekdotai. Apie piršlybas. J.Balys, Rastai III, Vilnius 2002.
89
Audio
Anekdotai. Kvaila pora. J.Balys, Rastai III, Vilnius 2002
90
Audio
Malda kai dantį skauda. J.Balys, Rastai IV, Vilnius, 2003_01
91
Audio
Maldos į jauna mėnulį. J.Balys, Raštai IV, Vilnius, 2003_01
92
Audio
Maldos i jauna mėnulį. I, J.Balys, Raštai IV, Vilnius 2003_01
93
Audio
Maldos i jauną mėnulį. III. J.Balys, Rastai IV, Vilnius 2003_01
94
Audio
Maldos į jauną menulį. IV. J.Balys, Raštai IV, Vilnius, 2003_01
95
Audio
Maldos ir giesmelės i saulę ir debesis. J.Balys, Raštai IV, Vilnius, 2003_01
96
Audio
Aitvaro išperinimas I. J.Balys, Raštai IV, Vilnius 2003_01
97
Audio
Aitvaro išperinimas II. J.Balys, Raštai IV, Vilnius, 2003_01
98
Audio
Išmestas aitvaras buvo tikras. J.Balys, Raštai IV, Vilnius, 2003_01
99
Audio
Laumės apmaino vaikus. J.Balys, Raštai IV, Vilnius, 2003_01
100
Audio
Laumės padeda verpti. J.Balys, Raštai IV, Vilnius 2003_01
101
Audio
Perkūnas medžioja velnią I. J.Balys, Raštai IV, Vilnius, 2003_01
102
Audio
Perkūnas medžoja velnią II. J.Balys, Raštai IV, Vilnius, 2003_01
103
Audio
Perkūno ginčas su velniu. J.Balys. Raštai IV, Vilnius, 2003_01
104
Audio
Šaltis. J.Balys, Raštai IV, Vilnius, 2003_01
105
Audio
Sužaloja ragana, pasivertusia daiktu. J.Balys, Raštai IV, Vilnius, 2003_01
106
Audio
Ugnis. J.Balys, Raštai IV, Vilnius, 2003_01
107
Audio
PERKŪNAS IR VELNIAS. Jonas Balys Raštai IV, Lietuvių mitologiškos sakmės. Skaito Valdas Stankevicius.
108
Audio
LAUMĖS ARBA DEIVĖS. Jonas Balys Raštai IV, Lietuvių mitologiškos sakmės. Skaito Valdas Stankevicius.
109
Audio
AITVARAI I dalis. Jonas Balys, Raštai IV, Lietuvių mitologiškos sakmės, Aitvarai I. Skaito Valdas Stankevicius.
110
Audio
RAGANOS IR BURTININKAI.1/3 dalis. Jonas Balys, Raštai IV. Lietuvių Mitologiškos sakmės, Raganos ir burtininkai. Skaito Valdas Stankevicius.
111
Audio
AITVARAI II dalis. Jonas Balys, Raštai IV, Lietuvių mitologiškos sakmės. Skaito Valdas Stankevicius.
112
Audio
RAGANOS IR BURTININKAI 2/3 dalis. Jonas Balys, Raštai IV. Lietuvių mitologiškos sakmės. Skaito Valdas Stankevicius.
113
Audio
RAGANOS IR BURTININKAI 3/3 dalis. Jonas Balys, Raštai IV Lietuvių mitologiškos sakmės.
114
Audio
MILŽINAI. Jonas Balys Raštai IV, Lietuvių mitologiškos sakmės. Skaito Valdas Stankevicius.
115
Audio
SAULĖ, VĖJAS IR ŠALTIS. Jonas Balys Raštai IV, Lietuvių mitologiškos sakmės. Skaito Valdas Stankevicius.
116
Audio
SLOGUTĖS. Jonas Balys Raštai IV, Lietuvių mitologiškos sakmės. Skaito Valdas Stankevicius.
117
Audio
UGNIS. Jonas Balys Raštai IV, Lietuvių mitologiškos sakmės. Skaito Valdas Stankevicius.
118
Audio
VILKOLAKIAI. Jonas Balys Raštai IV, Lietuvių mitologiškos sakmės. Skaito Valdas Stankevicius.
119
Audio
ŽMOGĖDROS. Jonas Balys Raštai IV, Lietuvių mitologiškos sakmės. Skaito Valdas Stankevicius.
120
Audio
VAIKYSTĖ. ŽENKLAI IR SPĖJIMAI. J. Balys Raštai V Pirmoji dalis. Skaito Valdas Stankevicius.
121
Audio
VAIKYSTĖ. PRADĖJIMAS. J. Balys Raštai V Pirmoji dalis. Skaito Valdas Stankevicius.
122
Audio
VAIKYSTĖ. NĖŠTUMO VENGIMAS. J. Balys Raštai V Pirmoji dalis. Skaito Valdas Stankevicius.
123
Audio
VAIKYSTĖ. NĖŠTUMO GEIDIMAS. J. Balys Raštai V Pirmoji dalis. Skaito Valdas Stankevicius.
124
Audio
VAIKYSTĖ. NĖŠČIOS MOTERS UŽSILAIKYMAS. J. Balys Raštai V Pirmoji dalis. Skaito Valdas Stankevicius.
125
Audio
VAIKYSTĖ. SPĖJIMAI IR BURTAI DĖL KŪDIKIO LYTIES. J. Balys Raštai V Pirmoji dalis. Skaito Valdas Stankevicius.
126
Audio
VAIKYSTĖ. APIE DVYNIUS. J. Balys Raštai V Pirmoji dalis. Skaito Valdas Stankevicius.
127
Audio
GIMDYMAS. J. Balys Raštai V. Pirmoji dalis. Skaito Valdas Stankevicius.
128
Audio
PRIĖMIMAS. J. Balys Raštai V. Pirmoji dalis. Skaito Valdas Stankevicius.
129
Audio
VAIKYSTĖ arba "Vieta" (placenta). J. Balys Raštai V . Antroji dalis. Skaito Valdas Stankevicius
130
Audio
SPĖJIMAI APIE NAUJAGIMĮ. J. Balys Raštai V Pirmoji dalis. Skaito Valdas Stankevicius.
131
Audio
AIŠKINIMAS VAIKAMS. J.Balys Raštai V Pirmoji dalis. Vaikystė. Skaito Valdas Stankevicius.
132
Audio
PRIĖMĖJA (bobutė )J. Balys Raštai V Pirmoji dalis. Vaikystė. Skaito Valdas Stankevicius.
133
Audio
APGĖLAI. J. Balys Raštai V Pirmoji dalis. Vaikystė. Skaito Valdas Stankevicius.
134
Audio
GIMDYVĖS PRIEŽIŪRA. J. Balys Raštai V Pirmoji dalis. Vaikystė. Skaito Valdas Stankevicius.
135
Audio
KŪMAI IR KRIKŠTYNOS. J. Balys Raštai V Pirmoji dalis. Vaikystė. Skaito Valdas Stankevicius.
136
Audio
ĮVEDYBOS. J. Balys Raštai V Pirmoji dalis. Vaikystė. Skaito Valdas Stankevicius.
137
Audio
KŪDIKIO PRIEŽIŪRA IR AUGINIMAS. J.Balys Raštai V Pirmoji dalis. Vaikystė. Skaito Valdas Stankevicius.
138
Audio
VAIKYSTĖ. ĮVAIRŪS. J. Balys Raštai V Pirmoji dalis. Skaito Valdas Stankevicius.
139
Audio
VAIKYSTĖ. PAAUGLIAI. J.Balys Raštai V. Pirmoji dalis. Skaito Valdas Stankevicius.
140
Audio
VAIKYSTĖ. VAIKŲ LIGOS IR JŲ GYDYMAS. J.Balys Raštai V Pirmoji dalis. Skaito Valdas Stankevicius.
141
Audio
J.Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Pratartis. Skaito Valdas Stankevicius.
142
Audio
Jonas Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Ruošimasis mirti. Skaito Valdas Stankevicius.
143
Audio
Jonas Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Mirties pranašavimai bei ženklai. Skaito Valdas Stankevicius.
144
Audio
Jonas Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Giltinė. Skaito Valdas Stankevicius
145
Audio
Jonas Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Priemonės mirties išvengti. Skaito Valdas Stankevicius.
146
Audio
J. Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Pavojai gyviesiems nuo mirusiojo. Skaito Valdas Stankevicius
147
Audio
J. Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Mirimas ir marinimas. Skaito Valdas Stankevicius
148
Audio
J. Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Elgesys, kad numirėlio nebijotum. Skaito Valdas Stankevicius.
149
Audio
J. Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Šeimininko mirtis ir jo gyvuliai. Skaito Valdas Stankevicius
150
Audio
J. Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Atgailaujanti vėlė. Skaito Valdas Stankevicius.
151
Audio
J. Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Velionio kerštas. Skaito Valdas Stankevicius.
152
Audio
J. Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Numirėliai sapnuose. Skaito Valdas Stankevicius.
153
Audio
J. Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Mirusiųjų iššaukimas. Skaito Valdas Stankevicius.
154
Audio
J. Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Velionio grįžimas į namus. Skaito Valdas Stankevicius.
155
Audio
J. Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Pietūs palaidojus (Šermenys) Skaito Valdas Stankevicius.
156
Audio
J. Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Mirusiojo turtas. Skaito Valdas Stankevicius.
157
Audio
J. Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Kapas ir palaidojimas. Skaito Valdas Stankevicius.
158
Audio
J. Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Lydėjimas. Skaito Valdas Stankevicius.
159
Audio
J. Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Maisto ir daiktų dėjimas į karstą. Skaito Valdas Stankevicius.
160
Audio
J. Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Apraudojimas ir raudos. Skaito Valdas Stankevicius.
161
Audio
J. Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Giesmės. Skaito Valdas Stankevicius.
162
Audio
J. Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Budėjimas prie mirusio (Budynės). Skaito Valdas Stankevicius.
163
Audio
J. Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Lavono plovimas ir aprengimas Skaito Valdas Stankevicius.
164
Audio
J. Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Grabas (Karstas). Skaito Valdas Stankevicius.
165
Audio
J.Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Numirėlis vaidenasi. Skaito Valdas Stankevicius.
166
Audio
J.Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Mirusiųjų paminėjimas. Metinės. Skaito Valdas Stankevicius.
167
Audio
J.Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Klajojančios ugnelės. Skaito Valdas Stankevicius.
168
Audio
J.Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Medis ir žmogus. Skaito Valdas Stankevicius.
169
Audio
J.Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Dvasiaregiai. Skaito Valdas Stankevicius.
170
Audio
J.Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Įvairu apie mirtį ir numirėlius. Skaito Valdas Stankevicius.