Naujienos | Apie | Panašūs | Kultūros centrai
FB TautosakosVartai | YouTube TautosakosVartai

Grįžti atgal

Rodomi įrašai turintys žymę: „Žemaitija“

Rodyti: viską / tik video / tik audio
Rikiuoti pagal: pavadinimą / įkėlimo datą

Žemaitija (anksčiau tiesiog Žemaičiaižem. Žemaitėjė) yra Lietuvos etnografinis regionas, taip pat geografinis ir istorinis regionas (ist. vok. Samaitenlot. Samogitia). Pirmas paminėjimas – 1219 m., kur minimi du žemaičių kunigaikščiai, dalyvavę taikos sudaryme tarp Lietuvos ir Voluinės-Galicijos kunigaikštysčių 1215 m. Parengta pagal Vikipedija: https://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%BDemaitija

Žemaičiai pirmą kartą paminėti 1219 m.: Ipatijaus kronikoje, aprašant Haličio–Voluinės didžiųjų kunigaikščių ir Lietuvos taikos sutartį, minimi ir du žemaičių kunigaikščiai Erdvilas (Gerdvilas) ir Vykintas. Žemaitijos vardas iki XX a. pradžios nebuvo paplitęs – šis regionas vadintas Žemaičiais. Vytautas Didysis Žemaičių vardą aiškino tuo, kad tai žemė, esanti geografiniu požiūriu žemiau negu aukštaičių. Kai kurie kalbininkai Žemaitijos vardą kildina iš žodžio „žemė“. Nuo XV a. lotyniškuose ir vokiškuose rašytiniuose šaltiniuose Žemaičių žemė buvo vadinama Samogitia, Samogitiae. Tekstas parengtas pagal: Etninės kultūros globos taryba , http://www.ekgt.lt/lietuvos-etnografiniai-regionai/zemaitija/

Dabar klausote: -

Klausydami galite pasirinkti iš šių 21 įrašų:
Sąrašas įrašų:
1
audio
Simonas Daukantas, Raštai 1 tomas, leidykla Vaga, 1976, Pratarymas. Skaito Valdas Stankevicius.
2
audio
Simonas Daukantas Raštai, 1 tomas, Perskyrimas 1, Darbai senovės lietuviams ir žemaičiams šiandien pripažįstami, 1 dalis, Žinia apie gimines Lietuvos ir Žemaičių pirm gimimo Kristaus. Skaito Valdas Stankevicius.
3
audio
Simonas Daukantas Raštai, 1 tomas, Perskyrimas 1, Darbai senovės lietuviams ir žemaičiams šiandien pripažįstami, 2 dalis, Žinia apie gimines Lietuvos ir Žemaičių po užgimimo Kristaus. Skaito Valdas Stankevicius.
4
video
Muna žuolynele. Rasos yra Saulės ir gamtos klestėjimo taškas.
5
video
Atradimai: užauginta mūsų krašto laukuose. Ropė.
6
video
2017 Piliakalnių ir Tautinio kostiumo metai. "Už Lietuvą, už Žemaitiją".
7
video
Žemaiteški pasiruokavema: Sietuvos kūlgrinda.
8
video
AKMENS ŽYMĖS (minint akmentašių patriarcho Juozo Liaudanskio 110 m.)
9
video
Žygis-žirgas-žemaitukas.
10
audio
Simonas Daukantas, Raštai 1 tomas, Perskyrimas 1, 3 dalis, Žinia apie Vaidevutį, Viešpatį Lietuvos, Žemaičių ir Prūsų. Skaito Valdas Stankevicius.
11
audio
Simonas Daukantas Raštai, 1 tomas, Perskyrimas 1, 4 dalis, Žinia apie Kurus (choray) arba Kuršius ir apie Variagus. Skaito Valdas Stankevicius.
12
audio
Simonas Daukantas. Raštai, I tomas, 2 paragrafas. Kalba Lietuvių ir Žemaičių. Skaito Valdas Stankevicius.
13
audio
Simonas Daukantas raštai I tomas 4 paragrafas. Povyzius apsiėjimų senųjų Lietuvių ir Žemaičių. Skaito Valdas Stankevicius.
14
audio
Simonas Daukantas. Raštai, I tomas, 3 paragrafas Prekyba senovių Lietuvių ir Žemaičių. Skaito Valdas Stankevicius.
15
video
Rita Ščiglinskienė. „Žemaitiškoj sodyboj: Skruzdėlynė (Kelmės r.)“.
16
video
Rita Ščiglinskienė. „Muna augalele: bulbiki“ (TV laida vaikams ir jaunimui).
17
audio
Simonas Daukantas. Raštai, I tomas, 4a paragrafas. Tikėjimas senųjų Lietuvių ir Žemaičių. Skaito Valdas Stankevicius.
18
video
Pilėnai istorijoje ir žemėlapyje.
19
video
„Muna numele“ (video vaikams ir jaunimui).
20
video
Pergalė, be kurios nebūtų Lietuvos (minint Durbės mūšio 755 m.)
21
audio
Simonas Daukantas. Raštai, I tomas, 5 paragrafas Laidojimas senųjų Lietuvių ir Žemaičių. Skaito Valdas Stankevicius.
22
audio
Simonas Daukantas. Raštai, I tomas, 7 paragrafas, Karės su gudais, Kernius ir Gimbutas kunigaikščiai Lietuvos ir Žemaičių. Skaito Valdas Stankevicius.
23
audio
Simonas Daukantas. Raštai, I tomas, 8 paragrafas, Karės su gudais, kuriose nėra minavojamų kunigaikščių Lietuvos ir Žemaičių. Skaito Valdas Stankevicius.
24
audio
Simonas Daukantas. Raštai I tomas, 9 paragrafas, Įgudimas vokiečių į Lečių žemę. Mantvila ir Živinbudas Lietuvos ir Žemaičių kunigaikščiai, Skaito Valdas Stankevicius.
25
audio
Simonas Daukantas. Raštai I tomas, 10 paragrafas, Erdvilas kunigaikštis Žemaičių ir Lietuvių. Karės su gudais ir totoriais, Skaito Valdas Stankevicius.
26
video
„Geležiniai Žemaitijos antkapių kryžiai“ - „Geležiniai Žemaitijos antkapių kryžiai: tradicijų tąsa“ ( I-II dalys)
27
video
„Muna žuolynele“
28
video
„Muna žuolynele: babas vaistineli“
29
video
„ Žemateški pasirokavema : kap žemaitele pileli budavoj“
30
video
Rita Ščiglinskienė. ,,30 -tieji Žemaičių etnomuzikavimo ir tradicinių amatų vasaros kursai Kelmėje"
31
video
Rita Ščiglinskienė. „Mildos šventė“.
32
video
Rita Ščiglinskienė. „Perkūnyčios šventė“
33
video
Simonas Daukantas. Raštai I tomas. Pratarymas, Perskyrimas I , 1-4 dalys. Skaito Valdas Stankevičius.
34
video
Muna medele-šermukšnelis (vaikams ir jaunimui). Autorė Rita Ščiglinskienė.
35
video
Muna medele-berželis (vaikams ir jaunimui). Autorė Rita Ščiglinskienė.
36
video
Muna gyvulele- aviki (vaikams ir jaunimui). Autorė Rita Ščiglinskienė.
37
video
Muna gyvulele-vištiki (vaikams ir jaunimui). Autorė Rita Ščiglinskienė.
38
video
Muna bitiki (vaikams ir jaunimui). Autorė Rita Ščiglinskienė.
39
video
Muna gyvulele –šuniuks (vaikams ir jaunimui). Autorė Rita Ščiglinskienė.
40
video
Muna gyvulele - karviki (vaikams ir jaunimui). Autorė Rita Ščiglinskienė.
41
video
Muna augalele. Cibuliuks (vaikams ir jaunimui). Autorė Rita Ščiglinskienė.
42
video
Adolfas Gedvilas. „Žemaičių karaliaus Ringaudo dvaras".
43
video
Koncertuoja Telšių kultūros centro folkloro ansamblis „Spigėns“. Vadovė Diana Bomblauskienė.
44
audio
Simonas Daukantas. Raštai 1 tomas. Būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių. (1 dalis)
45
audio
Simonas Daukantas. Raštai 1 tomas. Būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių. (2 dalis)
46
audio
Koncertuoja Telšių kultūros centro folkloro ansamblis „Spigėns“. Vadovė Diana Bomblauskienė.
47
video
Kelmės krašto asmenybės ir datos. Jonas Smilgevičius
48
video
Muna kalnele (skirta vaikams ir jaunimui). Autorė Rita Ščiglinskienė
49
video
Muna akmenele (skirta vaikams ir jaunimui). Autorė Rita Ščiglinskienė
50
video
OMŽINA ŠATREJES UGNA
51
video
Žemaičiai dainomis skelbė 2019-Žemaitijos ir Vietovardžių metus.
52
audio
S.Daukantas raštai 1 tomas. Smulkieji raštai, Dainės žemaičių. Pratarmė.
53
audio
Upelo AITRA čiurlenimas. Lopaičių alkakalnis. Žemaitija. 2019m. 1/2 dalis
54
audio
Upelo AITRA čiurlenimas. Lopaičių alkakalnis. Žemaitija. 2019m. 2/2 dalis
55
video
AITROS upelio dainos burtai. 1/5 dalis
56
audio
„Telšiai sveikina Kauną!“ Žemaitiška muzika ir daina skamba Kauno gatvėse.
57
video
Sugrįžimas prie prigimtinio tikėjimo
58
video
Amžinos ugnies Gabijos šventė
59
video
Palongiškių subatelėj
60
video
Ilgių-Vėlinių vakaras su Šiaulių miesto kultūros centro apeiginio folkloro ansambliu ,, Rėda“.
61
video
Vasarvidis. „Žoliavimas su žolinte Danute Kunčiene"
62
video
Vėlinės - Ilgės ant Naglio kalno
63
video
Advento-Kalėdų dainų vakaras su Šiaulių kultūros centro apeiginio folkloro ansambliu ,,Rėda".
64
video
Tautodailininkė, lėlių kūrėja Laima Paksaitė
65
video
Pokalbis su protėvių-baltų tikėjimo žyniu, dvasiniu mokytoju, jogu Gintaru, Mangirdu, Narajanu
66
video
Kelionė „Bėk bėk, žirgeli!“
67
video
„Palangos Juzė“ pagal M. Valančiaus apysaką
68
video
Žemaitijos Romuva. (2/2 dalis)
69
video
Žemaitijos Romuva. (1/2 dalis)
70
video
Vasarvidžio rokunda su Laurita Peleniūte
71
video
Gyvosios tradicijos geroji patirtis. Kryždirbystė Užventyje
72
video
Legendos pėdsakais (Tadas Blinda)
73
video
Žemaičių etnomuzikavimo ir tradicinių amatų vasaros kursai Kelmėje.
74
video
Babūneles pamokeles. Ant žemaičio stalo-ropė
75
video
Babūneles pamokeles. Ant žemaičio stalo – kastinis
76
video
Gyvosios tradicijos geroji patirtis. Akmentašystė Kelmėje
77
video
Viešnagė Žvėrinčiuje pas medinčių Petrą Dabrišių
78
video
„Žemaitijos romuvos“ žynio Kęstučio Juškio pagerbimo vakaras
79
video
Vėlinės Ivangėnų piliavietėje
80
video
Akmens skėlimas. Užsiėmimą veda tautodailininkas-meno kūrėjas Valdas Banza.
81
video
Žemaitišką varškės sūrį gaminti moko Dalia Zakarienė (Kelmės raj. Valpainiai)
82
video
Tautodailininko Petro Balsio medžio skulptūrų paroda
83
video
Žemaitiškos ruginės duonos kepimas. Duoną kepa Steponas Jautakis (Kelmės r. Lašinskių km.)
84
video
UŽGAVĖNĖS. Iš Kelmės Užgavėnių istorijos
85
video
Gyvosios tradicijos geroji patirtis. Folkloro ansamblis „Taduja“
86
video
Gyvosios tradicijos geroji patirtis. Folkloro ansamblis „Judlė“
87
video
Gyvosios tradicijos geroji patirtis. Folkloro ansamblis „Ramočia“
88
video
Šaknys. Audėja Ona Butvilienė
89
video
Šaknys. Akmentašystės meistras Valdas Bandza
90
video
Šaknys. Lazdų meistras Mečislovas Ežerskis
91
video
Šaknys. Medžio drožėjas Rimantas Paunksnis
92
video
Tautos šviesuolio ir mokytojo Romaldo Kuso palydėtuvės (1944-2021).
93
video
Rasos - Vasarvydžio šventė ant Šatrijos šventkalnio 3/3 dalis
94
video
Rasos - Vasarvydžio šventė ant Šatrijos šventkalnio 2/3 dalis
95
video
Rasos - Vasarvydžio šventė ant Šatrijos šventkalnio 1/3 dalis
96
video
Amžinosios ugnies sugrįžimas ant Šatrijos. 3/3 dalis.
97
video
Amžinosios ugnies sugrįžimas ant Šatrijos. 2/3 dalis.
98
video
Amžinosios ugnies sugrįžimas ant Šatrijos. 1/3 dalis.
99
video
Vasarvidžio moterų sutartinės
100
video
Amžinos Ugnies šventė ant Šatrijos kalno
101
video
Rudens Lygiadienio šventė. Baltų vienybės diena
102
video
Tautiniai raštai - saugos sąranga išlydint anapilin.
103
video
Tradicinių amatų mokymai suaugusiems. Audimas staklėmis.
104
video
2017 m. Barsuko ar Opšraus metai
105
video
2018 m. Zuikio ar Trumpauodegio metai
106
video
2020 m. Danieliaus ar dėmėtojo dambriedžio metai
107
video
2019 m. Ežiuko ar Spygliuko metai
108
video
2021 m. Veršiuko ar jautuko metai
109
video
2022 m. Obuolmušio žirgo metai
110
video
Kalba žemaičių. Pietų žemaičiai
111
video
Kalba žemaičių. Šiaurės žemaičiai
112
video
Kelmės dvaras architektūros paminklas
113
video
Kelmės krašto liaudies muzikos atlikėjai
114
video
Kelmės krašto tradiciniai muzikantai
115
video
Pažintas-nepažintas kraštas. Kelmės r. akmenys
116
video
Virginijus Kašinskas kviečia atrasti dvasinį protėvių kelią
117
video
Žemaitijos Ožnugario Žinyčios atidarymas 1/2 dalis
118
video
Rudens lygiadienio šventė. Žemaitijos Ožnugario Romuva 2/2 dalis
119
video
Žemaitijos Romuvos Ožnugario Žinyčios pristatymas
120
video
Žalia upė
121
video
Upės slenkstis
122
video
AITROS upelio čiurlenimas
123
video
Rami upė
124
video
Rasojimas su žemaičiais
125
video
Folklorinių šokių vakaronė
126
video
Pilėnų didvyrių paminėjimas
127
video
Palangos miestely
128
video
JORĖ
129
video
Senovės lietuvių rudens šventė ILGĖS Kuršėnų dvare
130
video
SIMONUI DAUKANTUI 230
131
video
Ugnies deivės Gabijos apeiga ant Šatrijos kalno
132
video
Užgavėnių kaukių drožėjas, Saulius Tamulis
133
video
Vasaros Saulėgrįža Joniškyje