Naujienos | Apie | Panašūs | Kultūros centrai
FB TautosakosVartai | TautosakosVartai

Grįžti atgal

Rodomi įrašai turintys žymę: „Jonas Balys“

Rodyti: viską / tik video / tik audio
Rikiuoti pagal: pavadinimą / įkėlimo datą

                                                                                                                             Be iškilios mūsų tautiečio Jono Balio asmenybės būtų sunku įsivaizduoti XX amžiaus Lietuvos folkloristikos moks­lo raidą. Ir būtent tokio tautosakos mokslo, kaip kad šios knygos autorius jį suvokė: „Tautosaka yra … tautos kul­tūros istorija. Ji padeda pažinti jos istorinį likimą“  Vytis Čiubrinskas, http://alkas.lt/2011/07/03/dr-jonas-balys-lietuviu-tautotyros-milzinas/​

Jonas Balys (1909 m. liepos 2 d. KrasnavojeKupiškio valsčius – 2011 m. rugsėjo 9 d.) – etnologas, folkloristas, spaudos darbuotojas, vienas žymiausių Lietuvos tautosakininkų, istorijos daktaras. 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Jonas_Balys

Dabar klausote: -

Klausydami galite pasirinkti iš šių 85 įrašų:
Sąrašas įrašų:
1
Anekdotai. Apie gudruoli. J.Balys, Rastai III, Vilnius 2002
2
Anekdotai. Apie kvailus piliečius. J.Balys, Rastai III, Vilnius 2002.
3
Anekdotai. Apie piršlybas. J.Balys, Rastai III, Vilnius 2002.
4
Anekdotai. Kvaila pora. J.Balys, Rastai III, Vilnius 2002
5
Malda kai dantį skauda. J.Balys, Rastai IV, Vilnius, 2003_01
6
Maldos į jauna mėnulį. J.Balys, Raštai IV, Vilnius, 2003_01
7
Maldos i jauna mėnulį. I, J.Balys, Raštai IV, Vilnius 2003_01
8
Maldos i jauną mėnulį. III. J.Balys, Rastai IV, Vilnius 2003_01
9
Maldos į jauną menulį. IV. J.Balys, Raštai IV, Vilnius, 2003_01
10
Maldos ir giesmelės i saulę ir debesis. J.Balys, Raštai IV, Vilnius, 2003_01
11
Aitvaro išperinimas I. J.Balys, Raštai IV, Vilnius 2003_01
12
Aitvaro išperinimas II. J.Balys, Raštai IV, Vilnius, 2003_01
13
Išmestas aitvaras buvo tikras. J.Balys, Raštai IV, Vilnius, 2003_01
14
Laumės apmaino vaikus. J.Balys, Raštai IV, Vilnius, 2003_01
15
Laumės padeda verpti. J.Balys, Raštai IV, Vilnius 2003_01
16
Perkūnas medžioja velnią I. J.Balys, Raštai IV, Vilnius, 2003_01
17
Perkūnas medžoja velnią II. J.Balys, Raštai IV, Vilnius, 2003_01
18
Perkūno ginčas su velniu. J.Balys. Raštai IV, Vilnius, 2003_01
19
Šaltis. J.Balys, Raštai IV, Vilnius, 2003_01
20
Sužaloja ragana, pasivertusia daiktu. J.Balys, Raštai IV, Vilnius, 2003_01
21
Ugnis. J.Balys, Raštai IV, Vilnius, 2003_01
22
PERKŪNAS IR VELNIAS. Jonas Balys Raštai IV, Lietuvių mitologiškos sakmės. Skaito Valdas Stankevicius.
23
LAUMĖS ARBA DEIVĖS. Jonas Balys Raštai IV, Lietuvių mitologiškos sakmės. Skaito Valdas Stankevicius.
24
AITVARAI I dalis. Jonas Balys, Raštai IV, Lietuvių mitologiškos sakmės, Aitvarai I. Skaito Valdas Stankevicius.
25
RAGANOS IR BURTININKAI.1/3 dalis. Jonas Balys, Raštai IV. Lietuvių Mitologiškos sakmės, Raganos ir burtininkai. Skaito Valdas Stankevicius.
26
AITVARAI II dalis. Jonas Balys, Raštai IV, Lietuvių mitologiškos sakmės. Skaito Valdas Stankevicius.
27
RAGANOS IR BURTININKAI 2/3 dalis. Jonas Balys, Raštai IV. Lietuvių mitologiškos sakmės. Skaito Valdas Stankevicius.
28
RAGANOS IR BURTININKAI 3/3 dalis. Jonas Balys, Raštai IV Lietuvių mitologiškos sakmės.
29
MILŽINAI. Jonas Balys Raštai IV, Lietuvių mitologiškos sakmės. Skaito Valdas Stankevicius.
30
SAULĖ, VĖJAS IR ŠALTIS. Jonas Balys Raštai IV, Lietuvių mitologiškos sakmės. Skaito Valdas Stankevicius.
31
SLOGUTĖS. Jonas Balys Raštai IV, Lietuvių mitologiškos sakmės. Skaito Valdas Stankevicius.
32
UGNIS. Jonas Balys Raštai IV, Lietuvių mitologiškos sakmės. Skaito Valdas Stankevicius.
33
VILKOLAKIAI. Jonas Balys Raštai IV, Lietuvių mitologiškos sakmės. Skaito Valdas Stankevicius.
34
ŽMOGĖDROS. Jonas Balys Raštai IV, Lietuvių mitologiškos sakmės. Skaito Valdas Stankevicius.
35
VAIKYSTĖ. ŽENKLAI IR SPĖJIMAI. J. Balys Raštai V Pirmoji dalis. Skaito Valdas Stankevicius.
36
VAIKYSTĖ. PRADĖJIMAS. J. Balys Raštai V Pirmoji dalis. Skaito Valdas Stankevicius.
37
VAIKYSTĖ. NĖŠTUMO VENGIMAS. J. Balys Raštai V Pirmoji dalis. Skaito Valdas Stankevicius.
38
VAIKYSTĖ. NĖŠTUMO GEIDIMAS. J. Balys Raštai V Pirmoji dalis. Skaito Valdas Stankevicius.
39
VAIKYSTĖ. NĖŠČIOS MOTERS UŽSILAIKYMAS. J. Balys Raštai V Pirmoji dalis. Skaito Valdas Stankevicius.
40
VAIKYSTĖ. SPĖJIMAI IR BURTAI DĖL KŪDIKIO LYTIES. J. Balys Raštai V Pirmoji dalis. Skaito Valdas Stankevicius.
41
VAIKYSTĖ. APIE DVYNIUS. J. Balys Raštai V Pirmoji dalis. Skaito Valdas Stankevicius.
42
GIMDYMAS. J. Balys Raštai V. Pirmoji dalis. Skaito Valdas Stankevicius.
43
PRIĖMIMAS. J. Balys Raštai V. Pirmoji dalis. Skaito Valdas Stankevicius.
44
VAIKYSTĖ arba "Vieta" (placenta). J. Balys Raštai V . Antroji dalis. Skaito Valdas Stankevicius
45
SPĖJIMAI APIE NAUJAGIMĮ. J. Balys Raštai V Pirmoji dalis. Skaito Valdas Stankevicius.
46
AIŠKINIMAS VAIKAMS. J.Balys Raštai V Pirmoji dalis. Vaikystė. Skaito Valdas Stankevicius.
47
PRIĖMĖJA (bobutė )J. Balys Raštai V Pirmoji dalis. Vaikystė. Skaito Valdas Stankevicius.
48
APGĖLAI. J. Balys Raštai V Pirmoji dalis. Vaikystė. Skaito Valdas Stankevicius.
49
GIMDYVĖS PRIEŽIŪRA. J. Balys Raštai V Pirmoji dalis. Vaikystė. Skaito Valdas Stankevicius.
50
KŪMAI IR KRIKŠTYNOS. J. Balys Raštai V Pirmoji dalis. Vaikystė. Skaito Valdas Stankevicius.
51
ĮVEDYBOS. J. Balys Raštai V Pirmoji dalis. Vaikystė. Skaito Valdas Stankevicius.
52
KŪDIKIO PRIEŽIŪRA IR AUGINIMAS. J.Balys Raštai V Pirmoji dalis. Vaikystė. Skaito Valdas Stankevicius.
53
VAIKYSTĖ. ĮVAIRŪS. J. Balys Raštai V Pirmoji dalis. Skaito Valdas Stankevicius.
54
VAIKYSTĖ. PAAUGLIAI. J.Balys Raštai V. Pirmoji dalis. Skaito Valdas Stankevicius.
55
VAIKYSTĖ. VAIKŲ LIGOS IR JŲ GYDYMAS. J.Balys Raštai V Pirmoji dalis. Skaito Valdas Stankevicius.
56
J.Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Pratartis. Skaito Valdas Stankevicius.
57
Jonas Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Ruošimasis mirti. Skaito Valdas Stankevicius.
58
Jonas Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Mirties pranašavimai bei ženklai. Skaito Valdas Stankevicius.
59
Jonas Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Giltinė. Skaito Valdas Stankevicius
60
Jonas Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Priemonės mirties išvengti. Skaito Valdas Stankevicius.
61
J. Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Pavojai gyviesiems nuo mirusiojo. Skaito Valdas Stankevicius
62
J. Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Mirimas ir marinimas. Skaito Valdas Stankevicius
63
J. Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Elgesys, kad numirėlio nebijotum. Skaito Valdas Stankevicius.
64
J. Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Šeimininko mirtis ir jo gyvuliai. Skaito Valdas Stankevicius
65
J. Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Atgailaujanti vėlė. Skaito Valdas Stankevicius.
66
J. Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Velionio kerštas. Skaito Valdas Stankevicius.
67
J. Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Numirėliai sapnuose. Skaito Valdas Stankevicius.
68
J. Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Mirusiųjų iššaukimas. Skaito Valdas Stankevicius.
69
J. Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Velionio grįžimas į namus. Skaito Valdas Stankevicius.
70
J. Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Pietūs palaidojus (Šermenys) Skaito Valdas Stankevicius.
71
J. Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Mirusiojo turtas. Skaito Valdas Stankevicius.
72
J. Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Kapas ir palaidojimas. Skaito Valdas Stankevicius.
73
J. Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Lydėjimas. Skaito Valdas Stankevicius.
74
J. Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Maisto ir daiktų dėjimas į karstą. Skaito Valdas Stankevicius.
75
J. Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Apraudojimas ir raudos. Skaito Valdas Stankevicius.
76
J. Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Giesmės. Skaito Valdas Stankevicius.
77
J. Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Budėjimas prie mirusio (Budynės). Skaito Valdas Stankevicius.
78
J. Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Lavono plovimas ir aprengimas Skaito Valdas Stankevicius.
79
J. Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Grabas (Karstas). Skaito Valdas Stankevicius.
80
J.Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Numirėlis vaidenasi. Skaito Valdas Stankevicius.
81
J.Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Mirusiųjų paminėjimas. Metinės. Skaito Valdas Stankevicius.
82
J.Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Klajojančios ugnelės. Skaito Valdas Stankevicius.
83
J.Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Medis ir žmogus. Skaito Valdas Stankevicius.
84
J.Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Dvasiaregiai. Skaito Valdas Stankevicius.
85
J.Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Įvairu apie mirtį ir numirėlius. Skaito Valdas Stankevicius.