Naujienos | Apie | Panašūs | Kultūros centrai
FB TautosakosVartai | YouTube TautosakosVartai

Grįžti atgal

Įrašas:

19. Anoj pusėj vieškelėlio (Ukmergės apsk. Taujėnu vls. Užulenio k.) - veda V. Puidienė

Paskelbta 2016-02-14 13:39:40

19.  Žaisa - Anoj pusėj vieškelėlio (Ukmergės apsk. Taujėnu vls. Užulenio k.) - veda V. Puidienė

Iš Kauno folkloro ansamblio  ŽAISA kompaktinio disko . Šeimos dainos.  ,,Ant tėvulio dvaro",  2008.

Žymės: Šeimos dainos, Žaisa, Žaisa CD