Naujienos | Apie | Panašūs | Kultūros centrai
FB TautosakosVartai | YouTube TautosakosVartai

Grįžti atgal

Rodomi įrašai turintys žymę: „Žaisa“

Rodyti: viską / tik video / tik audio
Rikiuoti pagal: pavadinimą / įkėlimo datą

 Publikasija iš:   http://www.folk-zaisa.lt/

"ŽAISA"

 Kauno folkloro ansamblis 

Rašykite mums el. adresu: zaisa.info@gmail.com

Skambinkite mums tel. +370 698 22321 Ramunei.

 

Kauno folkloro ansamblis "ŽAISA" 2013 metais atšventė savo koncertinės veiklos 25-čio jubiliejų!   Liaudies dainos ir šokio entuziastai į pirmąją repeticiją susirinko 1988 metų pradžioje ir ligi šių dienų ansamblis šoka, dainuoja ir buria visus, mylinčius liaudies dainą ir šokį. Mūsų ansamblio repertuarą sudaro XIX-XXa. įvairių Lietuvos regionų liaudies dainos, sutartinės, romansai, šokiai, instrumentinė muzika, o ansambliečių kostiumai reprezentuoja skirtinguose Lietuvos regionuose senųjų kaimo žmonių dėvėtą išeiginį rūbą. Ansamblis yra parengęs daug turiningų kalendorinių švenčių programų: "Teka upelė, lylio",  "Ant tėvulio dvaro", "Prašom sveče kieminėt", Rasos, Advento, Velykų ir kt. Šiuo metu savo jubiliejaus šventei ansamblis "Žaisa" parengė naują  25 jubiliejaus programą "By tik led, trypkem da...". Per ilgus veiklos metus mūsų folkloro ansamblis aktyviai koncertuoja ne tik Kaune ir Kauno apskrityje, bet ir įvairiuose Lietuvos kaimuose ir miesteliuose, yra nuolatinis Dainų švenčių dalyvis. Ansamblis kasmet koncertuoja tarptautiniuose folkloro festivaliuose: Vokietijoje, Italijoje, Čekijoje, Portugalijoje, Makedonijoje,Slovakijoje, Serbijoje, Kipre, Lenkijoje.   Folkloro ansamblyje "Žaisa" šoka ir dainuoja gausus būrys įvairių profesijų žmonių nuo 12 iki 70 metų amžiaus. Ansamblį subūrė jo prezidentas Remigijus Visockas, o nuo pat pirmosios ansamblio repeticijos koncertinei veiklai vadovauja folkloro entuziastai Giedrė Ramunė Pečiulienė ir Mintautas Petras Pečiulis, kuriems 2008m. Kauno m. savivaldybė skyrė Kultūros ir meno premiją už etninės kultūros ir paveldo puoselėjimą. 2008 metais išleidome dainų kompaktinį diską "Ant Tėvulio didžio dvaro", o 2011 m. video filmą "Iš kur teka nemunai..."

Šeima- tautos buveinė. Nykstant šeimai, nyksta ir tauta. Pasaulyje yra vos per vieną milijoną lietuvių šeimų ir kiekvienais metais jų skaičius ir dydis mažėja!  Kaip išsaugoti tautinį savitumą, kaip neprarasti to, kuo taip žavisi pasaulis? Ilgus šimtmečius klostėsi lietuvių šeimos papročiai ir kaupėsi žmonių atmintyje. Tai yra mūsų tautos kūrybos deimantai, kurie pasak Petro Vaičiūno, " yra sukūrusi liaudies širdis, kad mūsų šios ir būsimųjų gadynių kartos galėtų džiaugtis ir amžinai semti sau jėgų iš praeities, kuri kiekvieną tautą gaivina kaip skanus tyro šaltinio vanduo". Mėgindami atgaivinti jau pamirštus dalykus, mes galime išsaugoti svarbią tautos savasties dalelę - šeimą. Programa ,,Ant tėvulio dvaro" pristato Rytų Aukštaitijos ir Dzūkijos lietuvių liaudies šeimos autentiškas dainas ir instrumentinę muziką.  Pačios seniausios iš dainų yra sutartinės, dar praeito šimtmečio pradžioje dainuotos, vienintelės išlikusios polifoninės giesmės. Lietuvių liaudies šeimos dainose dainuojama apie šviesų gyvenimą tėvų namuose, bernelio ir mergelės santykius, sunkią marčios dalią, skaudų našlaičių likimą. Šiose dainose švelnūs jausmai artimiesiems, meilė tėvams, darnios šeimos idealas susipina su kupinais nevilties posmais apie įvairius rūpesčius, nuoskaudą , sunkų darbą ir vargą. Todėl šeimos dainos daug kur susiliečia su darbo, vestuvių, meilės dainomis. Seniausiuose lietuvių liaudies šeimos  dainose  pagrindiniai šeimos papročių bruožai, brangintinos ir smerktinos žmonių savybės: vaikai buvo mokomi pagarbos savo tėvams, seneliams, jaunimas kuklumo, jautrumo, tiesos meilės, buvo tvirtai tikima mirusiųjų pagalba gyviesiems, šeimos darnumas buvo pagrįstas savitarpio meile, svarbiausiu žmogaus vertės matu buvo laikomas darbštumas.

Pateikta iš Kauno folkloro ansamblio  ,,Žaisa" kompaktinės plokštelės   ŠEIMOS DAINOS. ,,Ant tėvulio dvaro",  2008. "www. TautosakosVartai.lt" dėkoja  folkloro ansamblio  ŽAISA  vadovams  Giedrei Ramunei Pečiulienei ir Mintautui Petrui Pečiuliui už suteiktą  galimybė  publikuoti,  kompaktinio disko   ŠEIMOS DAINOS. ,,Ant tėvulio dvaro",  2008., turinį.

Dabar klausote: -

Klausydami galite pasirinkti iš šių 27 įrašų:
Sąrašas įrašų:
1
video
Vasario 16-toji A. ir J. Juškų etninės kultūros muziejuje. Vilkija 1/2 dalis
2
video
Vasario 16-toji A. ir J. Juškų etninės kultūros muziejuje. Vilkija 2/2 dalis.
3
audio
2. Oi tu sakal, sakalėli (Ignalinos r.) - veda B. Paulavičus
4
audio
3. Žarelė vakarinė (Švenčioniu apskr. Paringio prp. Pijoru k.) - veda G. R. Pečiulienė
5
audio
1. Aš negaliu daugiau gert [dūdmaišio ir smuiko melodija] (Veliuona)
6
audio
4. Oi, ant kalno (Alytaus apsk. Birštono vls. Būdų vnk.) - dainuoja V. Radzevičiūtė
7
audio
5. Rai lylia, ratiteli [sutartine] (Rokiskio r. Obeliai)
8
audio
6. Oi tėvuli, tėvužėli (Varenos r. Marcinkoniu vls. Puvočiu k.) - veda R. Tulys
9
audio
7. Norėjo motutė saldaus miegelia (Ukmergės apsk. Deltuvos vls. Ruriškiu k.) - veda D. Mockienė
10
audio
8. Strazde strazdeli [dūdmaišio melodija] (Mažoji Lietuva)
11
audio
9. Kad užtema, tai užtema (Švenčioniu r. Kaltinėnų vls. Murmų k.) - veda R. Baniulienė
12
audio
10. Gerkit, svečiai, žąsu alų (Alytaus apsk. Birštono vls. Būdų vnk.) - veda N. Čereškevičienė
13
audio
11. Lioj saudailio vokaro [sutartinė] (Kupiškis)
14
audio
12. Kikili kikili, laibakoji (Kupiškio r. Šimonių apyl. Migonių k.) - veda V. Turapinienė
15
audio
13. Och [šokis] (Pasvalio r.)
16
audio
14. Galy sodo rymavo (Panevežio r. Upytės apyl. Ėriskių k.) - veda V. Puidienė
17
audio
15. Sese sodu sadina [sutartine] (Ukmerges r. Taujėnai)
18
audio
16. Teka upė per žvirgžynus (Vilniaus-Trakų apsk. Valkininku prp. Daržininkų k.) - veda B. Paulavičius
19
audio
17. Nebark mani (Utenos r. Radeikiai) - veda R. Baniulienė
20
audio
18. Ak tu saula, sauliula (Švenčioniu r. Adutiškio apyl. Lazdinių k.) - dainuoja V. Radzevičiūtė
21
audio
19. Anoj pusėj vieškelėlio (Ukmergės apsk. Taujėnu vls. Užulenio k.) - veda V. Puidienė
22
audio
20. Oi, prapuolė ma dalalė (Varėnos r. Valkininkų apyl. Degsnių k.) - dainuoja R. Baniulienė
23
audio
21. Rubuliakas [šokis] (Šilales r.)
24
audio
22. Kai ašai buvau (Zarasų apsk. Dusetų vls. Pažiegės k.) - veda D. Mockienė
25
audio
23. Vai, kur aš gėriau uliavojau (metrika nežinoma) - veda M. P. Pečiulis
26
audio
24. Tetervins subilda [dūdmaišio ir smuiko melodija] (Rokiškio r.)
27
audio
25. Oi, aisiu aisiu (Joniškio r. Žagarė) - veda R. Baniulienė, G. R. Pečiulienė
28
audio
26. Yra mūsų sadely (Utenos r. Strazdų k.) - veda R. Baniulienė, N. Čereškevičienė
29
audio
27. Zarasai [šokis] (Rokiškio r.)
30
video
Oi ant kalno, ant aukštojo. Karinė - istorinė Lietuvių liaudies daina