Naujienos | Apie | Panašūs | Kultūros centrai
FB TautosakosVartai | YouTube TautosakosVartai

Grįžti atgal

Rodomi įrašai turintys žymę: „Šeimos dainos“

Rodyti: viską / tik video / tik audio
Rikiuoti pagal: pavadinimą / įkėlimo datą

Šeima- tautos buveinė.

Nykstant šeimai, nyksta ir tauta. Pasaulyje yra vos per vieną milijoną lietuvių šeimų ir kiekvienais metais jų skaičius ir dydis mažėja!  Kaip išsaugoti tautinį savitumą, kaip neprarasti to, kuo taip žavisi pasaulis?

Ilgus šimtmečius klostėsi lietuvių šeimos papročiai ir kaupėsi žmonių atmintyje. Tai yra mūsų tautos kūrybos deimantai, kurie pasak Petro Vaičiūno, " yra sukūrusi liaudies širdis, kad mūsų šios ir būsimųjų gadynių kartos galėtų džiaugtis ir amžinai semti sau jėgų iš praeities, kuri kiekvieną tautą gaivina kaip skanus tyro šaltinio vanduo". Mėgindami atgaivinti jau pamirštus dalykus, mes galime išsaugoti svarbią tautos savasties dalelę - šeimą. Programa ,,Ant tėvulio dvaro" pristato Rytų Aukštaitijos ir Dzūkijos lietuvių liaudies šeimos autentiškas dainas ir instrumentinę muziką.  Pačios seniausios iš dainų yra sutartinės, dar praeito šimtmečio pradžioje dainuotos, vienintelės išlikusios polifoninės giesmės. Lietuvių liaudies šeimos dainose dainuojama apie šviesų gyvenimą tėvų namuose, bernelio ir mergelės santykius, sunkią marčios dalią, skaudų našlaičių likimą. Šiose dainose švelnūs jausmai artimiesiems, meilė tėvams, darnios šeimos idealas susipina su kupinais nevilties posmais apie įvairius rūpesčius, nuoskaudą , sunkų darbą ir vargą. Todėl šeimos dainos daug kur susiliečia su darbo, vestuvių, meilės dainomis. Seniausiuose lietuvių liaudies šeimos  dainose  pagrindiniai šeimos papročių bruožai, brangintinos ir smerktinos žmonių savybės: vaikai buvo mokomi pagarbos savo tėvams, seneliams, jaunimas kuklumo, jautrumo, tiesos meilės, buvo tvirtai tikima mirusiųjų pagalba gyviesiems, šeimos darnumas buvo pagrįstas savitarpio meile, svarbiausiu žmogaus vertės matu buvo laikomas darbštumas.

Pateikta iš Kauno folkloro ansamblio  ,,Žaisa" kompaktinio disko   ŠEIMOS DAINOS. ,,Ant tėvulio dvaro",  2008.

"www. TautosakosVartai.lt" dėkoja    ŽAISA  ansamblio vadovams  Giedrei Ramunei Pečiulienei ir Mintautui Petrui Pečiuliui už suteiktą  galimybė  publikuoti,  kompaktinio disko   ŠEIMOS DAINOS. ,,Ant tėvulio dvaro",  2008., turinį.

Dabar klausote: -

Klausydami galite pasirinkti iš šių 33 įrašų:
Sąrašas įrašų:
1
audio
2. Oi tu sakal, sakalėli (Ignalinos r.) - veda B. Paulavičus
2
audio
3. Žarelė vakarinė (Švenčioniu apskr. Paringio prp. Pijoru k.) - veda G. R. Pečiulienė
3
audio
1. Aš negaliu daugiau gert [dūdmaišio ir smuiko melodija] (Veliuona)
4
audio
4. Oi, ant kalno (Alytaus apsk. Birštono vls. Būdų vnk.) - dainuoja V. Radzevičiūtė
5
audio
5. Rai lylia, ratiteli [sutartine] (Rokiskio r. Obeliai)
6
audio
6. Oi tėvuli, tėvužėli (Varenos r. Marcinkoniu vls. Puvočiu k.) - veda R. Tulys
7
audio
7. Norėjo motutė saldaus miegelia (Ukmergės apsk. Deltuvos vls. Ruriškiu k.) - veda D. Mockienė
8
audio
9. Kad užtema, tai užtema (Švenčioniu r. Kaltinėnų vls. Murmų k.) - veda R. Baniulienė
9
audio
10. Gerkit, svečiai, žąsu alų (Alytaus apsk. Birštono vls. Būdų vnk.) - veda N. Čereškevičienė
10
audio
11. Lioj saudailio vokaro [sutartinė] (Kupiškis)
11
audio
12. Kikili kikili, laibakoji (Kupiškio r. Šimonių apyl. Migonių k.) - veda V. Turapinienė
12
audio
14. Galy sodo rymavo (Panevežio r. Upytės apyl. Ėriskių k.) - veda V. Puidienė
13
audio
15. Sese sodu sadina [sutartine] (Ukmerges r. Taujėnai)
14
audio
16. Teka upė per žvirgžynus (Vilniaus-Trakų apsk. Valkininku prp. Daržininkų k.) - veda B. Paulavičius
15
audio
17. Nebark mani (Utenos r. Radeikiai) - veda R. Baniulienė
16
audio
18. Ak tu saula, sauliula (Švenčioniu r. Adutiškio apyl. Lazdinių k.) - dainuoja V. Radzevičiūtė
17
audio
19. Anoj pusėj vieškelėlio (Ukmergės apsk. Taujėnu vls. Užulenio k.) - veda V. Puidienė
18
audio
20. Oi, prapuolė ma dalalė (Varėnos r. Valkininkų apyl. Degsnių k.) - dainuoja R. Baniulienė
19
audio
22. Kai ašai buvau (Zarasų apsk. Dusetų vls. Pažiegės k.) - veda D. Mockienė
20
audio
23. Vai, kur aš gėriau uliavojau (metrika nežinoma) - veda M. P. Pečiulis
21
audio
25. Oi, aisiu aisiu (Joniškio r. Žagarė) - veda R. Baniulienė, G. R. Pečiulienė
22
audio
26. Yra mūsų sadely (Utenos r. Strazdų k.) - veda R. Baniulienė, N. Čereškevičienė
23
video
„Močiutės Janinos dainos“. Dainininkė ir dainų pateikėja Janina Putraitė - Jankienė. 2/2 dalis.
24
video
„Močiutės Janinos dainos“. Dainininkė ir dainų pateikėja Janina Putraitė - Jankienė. 1/2 dalis.
25
audio
Lietuvių liaudies daina Per naktelę šokau“.
26
audio
Lietuvių liaudies daina „Eisva mudu abudu“.
27
audio
Kulgrinda - Palaisių pavu.
28
audio
Versmė - Jūs mano kūmužėliai (Varėnos raj.)
29
audio
Versmė - Kūmas aina (Pandėlys)
30
audio
Dainuoja Petras Zalanskas. Tu pucine raudonasai (šeimos daina)
31
audio
Dainuoja Petras Zalanskas. Vai kaip aš buvau pas savo motulį ( šeimos daina)
32
audio
Dainuoja Pertas Zalanskas. Ėi, ant ulyčių naujiena (šeimos daina)
33
audio
Dainuoja Pertas Zalanskas. Vai kaip aš buvau jauna mergelė (šeimos daina)
34
audio
Dainuoja Pertas Zalanskas. Nepūsk vėjeli (šeimos daina)
35
audio
Dainuoja Pertas Zalanskas. Gieda gaideliai ankstų rytelį (šeimos diaina)