Naujienos | Apie | Panašūs | Kultūros centrai
FB TautosakosVartai | YouTube TautosakosVartai

Grįžti atgal

Rodomi įrašai turintys žymę: „Aušrinė“

Rodyti: viską / tik video / tik audio
Rikiuoti pagal: pavadinimą / įkėlimo datą

Publikacija iš:   http://www.lrezoskc.lt/node/4

,,AUŠRINĖ”
Liudviko Rėzos kultūros centro folkloro ansamblis 

Juodkrantė

Vadovė Ramunė Pečiukonytė
tel. / faks +370 469 53448
el. paštas kultura@lrezoskc.lt

Ansamblis susikūrė 2007 m. Jis išaugo iš 2005 m. Juodkrantės Liudviko Rėzos pagrindinėje mokykloje (nuo 2006 m. - Liudviko Rėzos jūrų kadetų mokykla) veikusio vaikų folkloro būrelio “Aušrinė” (vad. R. Pečiukonytė). Būrelis koncertuodavo ne tik mokyklos šventėse, bet ir miesto kultūriniuose renginiuose.
Vėliau susidarė Liudviko Rėzos kultūros centre suaugusiųjų grupė, į vaikų būrelį įsiliejo tėveliai, taip kilo idėja būrelį išauginti iki folkloro ansamblio. Kurį laiką buvo dirbama visuomeniniais pagrindais.
Liudviko Rėzos kultūros centro folkloro ansamblis ,,Aušrinė” nuo 2008 m. intensyviai dalyvauja įvairiuose miesto koncertuose, parodų atidarymuose, folkloro renginiuose ir kt. Glaudžiai bendradarbiauja, palaiko draugiškus ryšius, dalyvauja bendruose kultūriniuose, edukaciniuose projektuose su daugeliu Neringos bei kitų Lietuvos miestų kultūros įstaigų.
2009 m. parėmus Neringos savivaldybei ir konsultuojantis su Lietuvos liaudies kultūros centro Tautodailės poskyrio specialistais, ,,Aušrinė“ pasipuošė naujais tautiniais kostiumais, kurie atspindi XIX a. pr. Ragainės apylinkių lietuvininkių šventadieninę nešioseną.
Ansamblio ,,Aušrinė“ tikslas – gaivinti senąją etninę kultūrą, Neringoje, šalyje ir už jos ribų skleidžiant Prūsų Lietuvos (Mažosios Lietuvos) etninės kultūros puoselėtojų palikimą, ypatingą dėmesį skiriant M.L.Rėzos tautosakinei veiklai. Repertuare – Klaipėdos krašto, 

 

JAU AUŠT AUŠRUŽĖ

Dainos iš Martyno Liudviuko Rėzos tautosakinio palikimo

Atlieka

Liudviko Rėzos kultūros centro folkloro ansamblis

Įrašė: Ramunė Pečiukonytė vokalas, kanklės, būganas. Rita Rušinskienė vokalas, lamzdelis. Marius Balsys vokalas, būgnas, dambrelis. Daina Radzevičiūtė - Jašinskienė vokalas, būgnas žvangučiai. Aldona Sinkevičiūtė vokalas, kočėtuvė. Lina Stonienė vokalas, akmenukai. Virginija Videikienė vokalas. Jurgita Aurelaitė vokalas. 

Dabar klausote: -

Klausydami galite pasirinkti iš šių 20 įrašų:
Sąrašas įrašų:
1
audio
O išbėg išbėg iš Rusnės kiemo.
2
audio
Ten ant jūračių. Aulavėnai.
3
audio
Anksti rytą rytuži. Piktupėnai.
4
audio
Rūtų sėjau, prakalbėjau. Tilžė.
5
audio
Pas šaltą šaltinėlį. Aulavėnai.
6
audio
Šunys loja, čeveruoja. Rusnė.
7
audio
Per kalnelį, per aukštąjį. Aulavėnai.
8
audio
Perš man iš Danskos. Kalnininkai.
9
audio
Nė šią naktį ne namėj gulėjau. Kalnininkai.
10
audio
Aš atsisakiau. Kalėnai.
11
audio
Nepūskite vėjeliai. Aulavėnai.
12
audio
Kaklelis gerti ištroško. Kalnininkai.
13
audio
Išėjo tėtužis. Pilupėnai.
14
audio
Šok, broluži.
15
audio
Ei kieno kieno žalias kiemelis. Kalnininikai.
16
audio
Eisva mudu abudu. Kalnininkai.
17
audio
Jau aušt aušružė. Kalnininkai.
18
audio
Miegužio noriu. Rusnė.
19
audio
Toli, taip toli mane jauną nuleido. Aulavėnai.
20
audio
Strazde strazdeli. Kalnininkai.