Naujienos | Apie | Panašūs | Kultūros centrai
FB TautosakosVartai | YouTube TautosakosVartai

Grįžti atgal

Įrašas:

I-dalis. Gintaro Beresnevičiaus religijotyrininko, etnologo, prozininko, publicisto, eseisto atminimo minėjimo kuris įvyko 2016 rugsėjo 15 d. Kauno miesto muziejuje (Zamenfofo 4, „Akmeninėje salėje“) garso įrašas.

Paskelbta 2016-12-29 15:30:49
Atnaujinta 2016-12-30 13:03:03

2016 rugsėjo 15 d. Kauno miesto muziejuje (Zamenfofo 4, „Akmeninėje salėje“) vyko religijotyrininko, etnologo, prozininko, publicisto, eseisto Gintaro Beresnevičiaus atminimo minėjimas. Šiemet G. Beresnevičiui būtų sukakę 55 metai. Šių metų rugpjūčio 6 d. jau suėjo 10 metų nuo tos liūdnos dienos, kai tragiškomis ir iki galo nepaaiškintomis aplinkybėmis Lietuva neteko G. Beresnevičiaus. 10-ųjų jo mirties metinių proga Lietuvos Romuva ir Kauno miesto muziejus surengė atminimo vakaronę. Buvo aplankytas antrosiose Romainių kapinėse esantis G. Beresnevičiaus kapas. Uždegtos žvakutės, padėta gėlių, skambant G. Beresnevičiaus vardinėms Alberto Martinaičio kanklėmis sugiedotos Velionio atminimui skirtos protėvių giesmės, prisiminti svarbiausi šio iškilaus Lietuvos dvasinio paveldo tyrėjo ir kūrėjo darbai bei nuopelnai. Kauno miesto muziejaus Lietuvių tautinės muzikos istorijos skyriuje prisiminimais apie G. Beresnevičių dalijosi:  

Antanas Kulakauskas (dr., VDU prof.) Apie studentą ir mokslininką                       Gintarą Beresnevičių.
Vijolė Višomirskytė, dr., VDU doc. Gintaras Beresnevičius – Rašytojas.
Ignas Narbutas, dr. , Čiurliono dailės muziejus. Gintaras Beresnevičius – Religijotyrininkas.
Rimantas Viedrynaitis, VDU, filosofas. Gintaras Beresnevičius – Filosofas.
Jonas Vaiškūnas, etnoastronomas. Gintaras Beresnevičius ir Romuva. 20 min. videofilmas.

                                    Tekstinė informacija pateikta pagal:   

 http://alkas.lt/2016/11/01/pagerbtas-gintaro-beresneviciaus-atminimas-nuotraukos-video/

http://alkas.lt/renginys/10-os-religijotyrininko-gintaro-beresneviciaus-mirties-metines/

 

Parengė Virginijus Kašinskas

Remia: 

Žymės: Minėjimai