Naujienos | Apie | Panašūs | Kultūros centrai
FB TautosakosVartai | YouTube TautosakosVartai

Grįžti atgal

Įrašas:

MAŽESNIEJI DIEVAI ARBA DIEVAIČIAI. Teodoras Narbutas (1784 - 1864) Lietuvių tautos senovės istorija. 1 tomas, 3 skyrius. Lietuvių mitologija. Skaito Valdas Stankevicius

Paskelbta 2016-12-28 22:50:42
Atnaujinta 2019-11-02 21:14:15

Teodoras Narbutas (1784 - 1864) Lietuvių tautos senovės  istorija. 1 tomas. 3 skyrius. MAŽESNIEJI DIEVAI ARBA DIEVAIČIAI. Lietuvių mitologija.

XIX a. istorikas, lietuvių tautos istorinės savimonės žadintojas, istorinės minties puoselėtojas T.Narbutas pirmajame tome sistemiškai išdėstė lietuvių mitologijos metmenis. "Jis atkreipė lietuvių ir kitų tautų mokslininkų dėmesį į lietuvių mitologiją, sukaupė į vieną krūvą ir bandė apibendrinti daugelį baltų rašytinių religijos ir mitologijos šaltinių, drąsiai naudojosi tautosakos ir etnografijos medžiaga, pateikė nemaža lietuvių ir kitų, pirmiausia antikinių, tautų mitologijos paralelių"                     Norbertas Vėlius. 

Parengė Virginijus Kašinskas

 

Remia:

 

 

Žymės: Tikėjimų apeigos, Dievai, Dievaičiai, Deivės ir mitinės būtybės, Įgarsintos knygos, Valdas Stankevičius, Lietuvių Dievai ir Deivės