Naujienos | Apie | Panašūs | Kultūros centrai
FB TautosakosVartai | YouTube TautosakosVartai

Grįžti atgal

Įrašas:

Tremtinė Irena Saulutė Valaitytė - Špakauskienė „Motina Lietuva mum buvo iki Dangaus“. 4/4 dalis.

Paskelbta 2016-12-10 18:12:01
Atnaujinta 2016-12-13 12:35:59

Prisiminimai tremtinės Irenos Saulutės Valaitytės- Špakauskienės 1941 m. , Laptevų jūros tremtinių brolijos „Lapteviečiai“ narės asmeniškai išgyvenusiai tremtį. LAPTEVIEČIAI — Laptevų jūros tremtinių brolija — visuomeninė organizacija, jungianti 1941 metais iš Lietuvos ištremtus ir vėliau Jakutijoje atsidūrusius žmones bei jų šeimų narius. Pirmoji masinė 1941 06 14 tremtis pasižymėjo išskirtiniu žiaurumu. Moterys su mažamečiais vaikais ir seneliais buvo tremiami į Sibirą, o nuo šeimų atskirti vyrai — į sovietų lagerius. Apie 3 tūkstančius Lietuvos tremtinių 1942 metais iš Altajaus krašto ištremti dar toliau — prie Laptevų jūros, į Arkties platybes.
Brolijos LAPTE VIEČIAI pirmininkas Jonas Markauskas www.laptevieciai.lt
Videofilmas skirtas atminimui tų kurie buvo ištremti į tolimą šiaurę prie Laptevų jūros, kentėjo nežmoniškas kančias ir tiems, kurie niekad iš ten negrįžo.
Videoįrašo autorius Virginijus Kašinskas Remia: Všį LAIMĖS BUVEINĖ

Žymės: Tremtiniai