Naujienos | Apie | Panašūs | Kultūros centrai
FB TautosakosVartai | YouTube TautosakosVartai

Grįžti atgal

Įrašas:

Laisvės kovų dalyvis, metraštininkas Andrius Dručkus. „Už tą vienintelę motiną Lietuvą " 3/3 dalis.

Paskelbta 2016-09-23 21:54:23

Lietuvos laisvės kovų dalyvis, partizanas, metraštininkas Andrius Dručkus pristato Obelių Laisvės kovų istorijos muziejuje jo paties surinktą ekspoziciją. Andrius Dručkus partizano priesaiką davė, kai jam tebuvo septyniolika. Būrio vadas Balys Vaičėnas-Liubartas jam skyrė specialią užduotį - būti laisvės kovų metraštininku ir ateinančioms kartoms perteikti tikrąją istoriją. Už valstybei dovanotą asmeninę kolekciją, kuri eksponuojama Laisvės kovų istorijos muziejuje Obeliuose, partizanui suteiktas Rokiškio krašto garbės piliečio vardas. 

Video autorius Virginijus Kašinskas

Remia:

Žymės: Lietuvos laisvės kovotojai