Naujienos | Apie | Panašūs | Kultūros centrai
FB TautosakosVartai | YouTube TautosakosVartai

Grįžti atgal

Įrašas:

Jono Kadžionio eilėraštis "Mergaitei iš pagirio namų"

Paskelbta 2015-12-03 23:12:05
Atnaujinta 2015-12-03 23:12:41

Jonas Kadžionis-Bėda laisvės gynėjas, partizanų kuopos vadas, politinis kalinys, visuomenininkas  deklamuoja savo kūrybos eilėraštį "Mergaitei iš pagirio namų".

 

Antrosios sovietinės okupacijos pradžioje 1948 m. pavasarį ištrėmus tėvus, vengdamas tarnybos sovietinėje kariuomenėje, J. Kadžionis 1948 m. gegužės 25 d. išėjo partizanauti, 1948–1949 m. buvo Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio narys, Algimanto apygardos Šarūno rinktinės Butageidžio kuopos Tigro būrio partizanas, pasirinkęs Bėdos slapyvardį. Nuo 1949 m. lapkričio pradžios jis liko Butageidžio kuopos vadu, kai tuo metu aktyvi ir ginkluota partizaninė kova šiose apylinkėse nutrūko.

1949–1953 m. J. Kadžionis-Bėda buvo Laisvės rajono kovotojas, išsilaikęs tarp trijų paskutinių šio rajono partizanų, gyveno slapstydamasis miško bunkeriuose KavarskoDabužiųTraupio apylinkėse.

1953 m. gegužės 22 d. J. Kadžionis-Bėda kartu su žmona partizane M. Gedžiūnaite-Kadžioniene-Sesute, partizanavusia nuo 1949 m. gegužės 16 d., buvo apgaule įviliotas į pasalą prie Putriškių kaimo (Anykščių r.) ir agentų smogikų suimtas. 1953 m. rugsėjo 12 d. Pabaltijo karinis tribunolas jį ir jo žmoną nuteisė po 25 metus kalėti ir po 5 metus tremties.

Biografija publikuojama pagal:

http://www.anykstenai.lt/asmenys/asm.php?id=625 

Žymės: Jonas Kadžionis, Eilėraščiai, Lietuvos laisvės kovotojai