Naujienos | Apie | Panašūs | Kultūros centrai
FB TautosakosVartai | YouTube TautosakosVartai

Grįžti atgal

Įrašas:

Simonas Daukantas. Istorija žemaitiška, raštai I tomas, 5 paragrafas. Namų pasakos apie lietuvių ir žemaičių tautą bei jos pirmosios karės su mozūrais. 6 paragrafas. Būdas ir apsiėjimai lietuvių ir žemaičių senovėj, 7 paragrafa Skaito Valdas Stankevičius.

Paskelbta 2020-05-07 21:29:16
Atnaujinta 2020-06-17 20:24:09

Simonas Daukantas. Istorija žemaitiška, raštai I tomas: 5 paragrafas. Namų pasakos apie lietuvių ir žemaičių tautą bei jos pirmosios karės su mozūrais. 6 paragrafas. Būdas ir apsiėjimai lietuvių ir žemaičių senovėj, 7 paragrafas. Vyresnybė ir ūkės rėda. Skaito Valdas Stankevičius.

Žymės: Valdas Stankevičius, Istorija žemitiška.  1 Tomas