Naujienos | Apie | Panašūs | Kultūros centrai
FB TautosakosVartai | YouTube TautosakosVartai

Grįžti atgal

Rodomi įrašai turintys žymę: „Jorė“

Rodyti: viską / tik video / tik audio
Rikiuoti pagal: pavadinimą / įkėlimo datą

 

Informacija pateikta pagal:  http://www.etno.lt/index.php/en/vilnius-folklore-ensembles/184-jore

JORĖ

Vilniaus regiono kultūros centro folkloro ansamblis

Ansamblio vadovė – Rūta Aleksiūnienė.
Mob. 8  686 87 181.
El. p.  aleksiuniene@gmail.com

Folkloro ansamblio ,,Jorė“ pradžia – 1988 m. Lietuvoje tai buvo nacionalinės savimonės pakilimo laikotarpis: pradėta ypatingai domėtis savo senąja kultūra, tradicijomis. Būrėsi daugybė naujų folkloro ansamblių, kurių nariai važinėjo į ekspedicijas kaimuose, užrašinėjo senąsias dainas, šokius, kurių vėliau patys mokėsi.
Vilniaus miesto kinofikacijos darbuotojai taip pat sumanė susiburti į ansamblį. Tarp pirmųjų narių buvo žurnalistė Palmira Galkontaitė, architektė Rožė Jarmalavičienė, dabartinis miesto Senelis Kalėda – Arvydas Bagdonas, Laimutė Sadauskienė  ir kiti labai šaunūs, entuziazmo kupini žmonės. Ieškodami vadovo, jie kreipėsi į žinomą folkloristą Kazimierą Kalibatą. Deja, jis pats dėl užimtumo vadovauti negalėjo, tad vadove pasiūlė smuikininkę Rūtą Montrimaitę, kuri ansambliui vadovauja ir šiandien. Iki kraupios 1991 m. sausio 13-osios ansamblyje dainavo bei šoko ir Loreta Asanavičiūtė. 1991-ieji lemtingi ir ansambliui: rudenį kolektyvas atgimė iš naujo, jo gretas papildė daugybė naujų narių, kurių dauguma ir šiandien aktyviai  dalyvauja  ansamblio veikloje.   2007 m. – „Jorė“, kaip geriausias Lietuvos miesto folkloro ansamblis,  apdovanotas ,,Aukso paukšte‘‘.                     
 Išskirtiniai ,,Jorei‘‘ buvo ir 2009 m. – tarptautiniame folkloro konkurse Šiauliuose tarp 12 užsienio šalių ansamblių užimta I vieta tradicinio dainavimo  ir III vieta tradicinio šokio konkursuose. 
,,Jorė“ kasmet dalyvauja tradiciniame tarptautiniame folkloro festivalyje ,,Skamba skamba kankliai‘‘,  kviečiama dalyvauti ir festivalyje ,,Baltica“, dainų šventėse, Vilniaus miesto renginiuose (Užgavėnėse, kitose tradicinėse kalendorinėse šventės, Kaziuko mugės kultūrinėje programoje ir t.t.)  Ansamblis yra paruošęs Advento, Užgavėnių, pavasario, vasaros ciklų  apeiginių dainų ir ratelių programas. Turiningos ir kiekvieną kartą naujos programos, skirtos Vėlinėms ir Motinos dienai.  Jos rodytos Menininkų rūmuose (dabartinėje Prezidentūroje), Rotušėje, Bernardinų, Vilniaus evangelikų-liuteronų ir evangelikų-reformatų, Prienų ir Jiezno bažnyčiose.  Programą Motinos dienai yra įrašiusi ir Lietuvos televizija. Talkinant  a. a Eugenijai Venskauskaitei – puikiai folkloristei ir nuostabiam žmogui – 1997–1998 m. Rotušėje surengtas įsimintinas keturių koncertų ciklas, skirtas pagrindinių Lietuvos etnokultūrinių regionų tautosakai, kuriuose dalyvavo ir geriausi tų regionų folkloro ansambliai.   Kasmet ,,Jorė“ koncertuoja 30 ir daugiau kartų, mielai dalyvauja  ir televizijos laidose („Krašto garbė“, „Gero ūpo!“, „Duokim garo!“).  Ansamblio instrumentų kolekcijoje – senieji pučiamieji instrumentai:  lumzdeliai, sekminių rageliai, ožragiai, ragai, daudytės, dūdmaišis, birbynė, švilpa, skudučiai.

 Tradicinėje kapeloje skamba smuikai, basetlė, cimbolai, įvairių rūšių armonikos (rusiška armonika, bandonija, Peterburgo, keletas skirtingų Honerio armonikų, koncertina), būgnai, įvairūs mušamieji:  žaržolai, tarškynės, varpeliai. Ansamblio repertuare – per 100 šokių ir žaidimų iš visų Lietuvos regionų. 

 

Dabar klausote: -

Klausydami galite pasirinkti iš šių 0 įrašų:
Sąrašas įrašų: