Naujienos | Apie | Panašūs | Kultūros centrai
FB TautosakosVartai | YouTube TautosakosVartai

Grįžti atgal

Rodomi įrašai turintys žymę: „Gyvata“

Rodyti: viską / tik video / tik audio
Rikiuoti pagal: pavadinimą / įkėlimo datą

Pateikta iš:

http://www.visitneringa.com/lt/main/sauluze2012/dalyviai2012/gyvata

 

„GYVATA“

KLAIPĖDOS MOKSLEIVIŲ SAVIRAIŠKOS CENTRO FOLKLORINIS ANSAMBLIS

Vadovas - Donatas Bielkauskas

El.p. dns@donis.lt, tel. 867216413

Nuo 2009 m. „GYVATA“ vienija bendraminčius, moksleivius ir studentus, mylinčius ir puoselėjančius senąsias mūsų tautos tradicijas.

Šokame liaudiškus šokius, mokomės groti folkloriniais instrumentais, dainuojame bei savitai aranžuojame mums patinkančias dainas.

Kolektyvo pavadinimą pasirinkome remdamiesi Vydūno raštais:

"Tautos gyvata yra gyvas psichinis pasaulis. Tasai turi turtėti, turi svarbėti, turi daugiau veikti žmonijoj ir visame pasaulyje.

Eina šišion kalba apie kultūrą, apie kalbą, kalbos turtus, apie tautos žmonių įpročius ir būdus, apie jų sielos apsireiškimus, apie žmoniškumo antspaudą tautos gyvenimo skritulyj."

"Tautos gyvata yra sau pasaulis. Yra ypatingas gyvybės skritulys. Nėra jis ko nors padarytas, nors ir daug čia reiškia žmonių noras, kurs kartais, rodos, ir kitaip galėtų eiti, negu eina.

Tik atsiminkime to, kaip žmonės pasirenka sau gyvenimo draugą. Bet, apskritai žiūrint, tautos gyvatoj pastebimos gamtos, tiesioginės kūrybos galios."

"Kalbos yra tautų giesmės, yra jų himnai. Ir su kalba tiktai tautos išlieka gyvata. O kaip kalbos neša savo žymius su savim, taip ir kiekvienos kalbos turtai,

būtent dainos, patarlės, priežodžiai, pasakėčios, pasakos, apysakos ir t. t. Visa tai parodo tą, kas yra vienas svarbiausias tautos pažymys,

būtent kaip ji žvelgia į visą pasaulį, kaip ji jį ir visą gyvenimą supranta."

Dabar klausote: -

Klausydami galite pasirinkti iš šių 0 įrašų:
Sąrašas įrašų: