Naujienos | Apie | Panašūs | Kultūros centrai
FB TautosakosVartai | YouTube TautosakosVartai

Grįžti atgal

Rodomi įrašai turintys žymę: „XIV Tarptautinė tradicinių šokių vasaros stovykla Drevernoje 2017m.“

Rodyti: viską / tik video / tik audio
Rikiuoti pagal: pavadinimą / įkėlimo datą
Dabar klausote: -

Klausydami galite pasirinkti iš šių 12 įrašų:
Sąrašas įrašų:
1
video
Dalia Urbanavičienė. „Mažosios Lietuvos istorija, įtaka šokių tradicijai“ ( 2/2)
2
video
Dalia Urbanavičienė. „Mažosios Lietuvos istorija, įtaka šokių tradicijai“ ( 1/2)
3
video
Daumantas Čepulis. Šokių mokymai „Judėjimas ir ritmas“
4
video
Šokių vakaronė. Groja Leanne Barbo ir Maarja Sarv, Estija.
5
video
Šokių vakaronė. Groja Vilniaus universiteto folkloro ansamblis „Ratilio".
6
video
Tradicinių šokių vakaronė. Groja Ulf-Arne Johannessen, Norvegija.
7
video
Edita Barauskienė-Kurpreikšytė. „Kaip jie išlaikė lietuvių kalbą“. Pamario krašto istorija (1/2)
8
video
Edita Barauskienė-Kurpreikšytė. „Tarp materializmo ir idealizmo“. Pamario krašto istorija (2/2)
9
audio
Dalia Urbanavičienė. „Mažosios Lietuvos istorija, įtaka šokių tradicijai“. (Garso įrašas 1/2)
10
audio
Dalia Urbanavičienė. „Mažosios Lietuvos istorija, įtaka šokių tradicijai“. (Garso įrašas 2/2)
11
audio
Edita Barauskienė-Kurpreikšytė. „Kaip jie išlaikė lietuvių kalbą“. Pamario krašto istorija (Garso įrašas 1/2)
12
audio
Edita Barauskienė-Kurpreikšytė. „Tarp materializmo ir idealizmo“. Pamario krašto istorija (Garso įrašas 2/2)
13
audio
Šokių vakaronė. Dūdmaišiais groja Leanne Barbo ir Maarja Sarv, Estija. (Vakaronės garso įrašas)
14
audio
Tradicinių šokių vakaronė. Groja Ulf-Arne Johannessen, Norvegija. (Garso įrašas)
15
audio
Šokių vakaronė. Groja Vilniaus universiteto folkloro ansamblis „Ratilio". (Garso įrašas)
16
video
Gaila Kirdienė. „Lietuvininkai arba šišioniškiai kai kada kartu muzikuodavo su žemaičiais“. Mažoji Lietuva (2/2)
17
video
Gaila Kirdienė. „Šitame krašte buvo draudžiama net ir dainuoti“. Mažosios Lietuvos instrumentinė muzika (1/2)
18
audio
Gaila Kirdienė. Paskaita „Mažosios Lietuvos instrumentinė muzika“. ( Garso įrašas)
19
video
Dalia Urbanavičienė. „Šokis yra tikras ženklas, kad jinai ištekėjusi“ ( 2/2)
20
video
Dalia Urbanavičienė. „Jie visiškai linksmybes ir šokius draudė“ ( 1/2)
21
audio
Dalia Urbanavičienė. Paskaitą „Mažosios Lietuvos choreografijos ypatybės“. (Garso įrašas)
22
video
Šišioniškių tarme, Mažosios Lietuvos tautinių rūbų kolekciją, pristato Remigija Šlyžiuvienė.
23
video
,,Talentų vakaras" XIV-oje tarptautinėje tradicinių šokių vasaros stovykloje (2/2 dalis).
24
video
,,Talentų vakaras" XIV-oje tarptautinėje tradicinių šokių vasaros stovykloje (1/2 dalis).
25
audio
Lietuvių liaudies daina Per naktelę šokau“.
26
audio
Lietuvių liaudies daina „Eisva mudu abudu“.
27
audio
Lietuvių liaudies daina „ Ant kalno karklai siūbavo".