Naujienos | Apie | Panašūs | Kultūros centrai
FB TautosakosVartai | YouTube TautosakosVartai

Grįžti atgal

Rodomi įrašai turintys žymę: „Darbai senųjų Lietuvių ir Žemaičių“

Rodyti: viską / tik video / tik audio
Rikiuoti pagal: pavadinimą / įkėlimo datą
Dabar klausote: -

Klausydami galite pasirinkti iš šių 29 įrašų:
Sąrašas įrašų:
1
audio
Simonas Daukantas, Raštai 1 tomas, leidykla Vaga, 1976, Pratarymas. Skaito Valdas Stankevicius.
2
audio
Simonas Daukantas Raštai, 1 tomas, Perskyrimas 1, Darbai senovės lietuviams ir žemaičiams šiandien pripažįstami, 1 dalis, Žinia apie gimines Lietuvos ir Žemaičių pirm gimimo Kristaus. Skaito Valdas Stankevicius.
3
audio
Simonas Daukantas Raštai, 1 tomas, Perskyrimas 1, Darbai senovės lietuviams ir žemaičiams šiandien pripažįstami, 2 dalis, Žinia apie gimines Lietuvos ir Žemaičių po užgimimo Kristaus. Skaito Valdas Stankevicius.
4
audio
Simonas Daukantas, Raštai 1 tomas, Perskyrimas 1, 3 dalis, Žinia apie Vaidevutį, Viešpatį Lietuvos, Žemaičių ir Prūsų. Skaito Valdas Stankevicius.
5
audio
Simonas Daukantas Raštai, 1 tomas, Perskyrimas 1, 4 dalis, Žinia apie Kurus (choray) arba Kuršius ir apie Variagus. Skaito Valdas Stankevicius.
6
audio
Simonas Daukantas. Raštai, I tomas, 2 paragrafas. Kalba Lietuvių ir Žemaičių. Skaito Valdas Stankevicius.
7
audio
Simonas Daukantas raštai I tomas 4 paragrafas. Povyzius apsiėjimų senųjų Lietuvių ir Žemaičių. Skaito Valdas Stankevicius.
8
audio
Simonas Daukantas. Raštai, I tomas, 3 paragrafas Prekyba senovių Lietuvių ir Žemaičių. Skaito Valdas Stankevicius.
9
audio
Simonas Daukantas. Raštai, I tomas, 4a paragrafas. Tikėjimas senųjų Lietuvių ir Žemaičių. Skaito Valdas Stankevicius.
10
audio
Simonas Daukantas. Raštai, I tomas, 5 paragrafas Laidojimas senųjų Lietuvių ir Žemaičių. Skaito Valdas Stankevicius.
11
audio
Simonas Daukantas. Raštai I tomas, 6 paragrafas, Pasirodymas pirmųjų krikščionių tuose kraštuose, Skaito Valdas Stankevicius.
12
audio
Simonas Daukantas. Raštai, I tomas, 7 paragrafas, Karės su gudais, Kernius ir Gimbutas kunigaikščiai Lietuvos ir Žemaičių. Skaito Valdas Stankevicius.
13
audio
Simonas Daukantas. Raštai, I tomas, 8 paragrafas, Karės su gudais, kuriose nėra minavojamų kunigaikščių Lietuvos ir Žemaičių. Skaito Valdas Stankevicius.
14
audio
Simonas Daukantas. Raštai I tomas, 9 paragrafas, Įgudimas vokiečių į Lečių žemę. Mantvila ir Živinbudas Lietuvos ir Žemaičių kunigaikščiai, Skaito Valdas Stankevicius.
15
audio
Simonas Daukantas. Raštai I tomas, 10 paragrafas, Erdvilas kunigaikštis Žemaičių ir Lietuvių. Karės su gudais ir totoriais, Skaito Valdas Stankevicius.
16
audio
Simonas Daukantas. Raštai I tomas, 11 paragrafas, Utenis Lietuvos kunigaikštis, Skaito Valdas Stankevicius.
17
audio
Simonas Daukantas. Raštai I tomas, 12 paragrafas, Rimgaudas pirmas didis kunigaikštis Lietuvos , Skaito Valdas Stankevicius.
18
audio
Simonas Daukantas. Raštai I tomas, 13 paragrafas, Mindaugas pirmasis karalius Lietuvos, Skaito Valdas Stankevicius.
19
audio
Simonas Daukantas. Raštai I tomas, 14 paragrafas, Vaišvilkas didis kunigaikštis Lietuvos , Skaito Valdas Stankevicius.
20
audio
Simonas Daukantas. Raštai I tomas, 15 paragrafas, Šventaragis didis kunigaikštis Lietuvos. Skaito Valdas Stankevicius.
21
audio
Simonas Daukantas. Raštai I tomas, 16 paragrafas, Gereimantas didis kunigaikštis Lietuvos. Skaito Valdas Stankevicius.
22
audio
Simonas Daukantas. Raštai I tomas, 17 paragrafas, Traidenis didis kunigaikštis Lietuvos. Skaito Valdas Stankevicius.
23
audio
Simonas Daukantas. Raštai I tomas, 18 paragrafas, Vytenis didis kunigaikštis Lietuvos. Skaito Valdas Stankevicius.
24
video
Simonas Daukantas. Raštai I tomas. Pratarymas, Perskyrimas I , 1-4 dalys. Skaito Valdas Stankevičius.
25
video
Simonas Daukantas. Raštai, I tomas, I perskyrimas, 2,3, 4, 4a paragrafai. Skaito Valdas Stankevičius.
26
video
Simonas Daukantas. Raštai, I tomas, I perskyrimas, 6, 7, 8, 9 paragrafai. Skaito Valdas Stankevičius.
27
video
Simonas Daukantas. Raštai, I tomas, I perskyrimas, 10, 11, 12 paragrafai.
28
video
Simonas Daukantas. Raštai, I tomas, I perskyrimas, 15, 16, 17, paragrafai.
29
video
Simonas Daukantas. Raštai, I tomas, I perskyrimas, 18 paragrafas.
30
audio
Simonas Daukantas. Raštai, I tomas, I perskyrimas, 19 paragrafas. Gediminas didis kunigaikštis Lietuvos. (1/2 dalis).
31
audio
Simonas Daukantas. Raštai, I tomas, I perskyrimas, 19 paragrafas. Gediminas didis kunigaikštis Lietuvos. (2/2 dalis).
32
audio
Simonas Daukantas. Raštai, I tomas, I perskyrimas, 20 paragrafas. Algirdas ir Kęstutis didi kunigaikščiai Lietuvos (1/2 dalis)
33
audio
Simonas Daukantas. Raštai, I tomas, I perskyrimas, 20 paragrafas. Algirdas ir Kęstutis didi kunigaikščiai Lietuvos (2/2 dalis)
34
audio
S. Daukantas, raštai 1 tomas, XXI paragrafas Jogaila ir Vytautas didi kunigaikščiai Lietuvos I dalis.
35
audio
Simonas Daukantas, raštai 1 tomas, XXI paragrafas Jogaila ir Vytautas didi kunigaikščiai Lietuvos II dalis.
36
video
Simonas Daukantas. Raštai, I tomas,Darbai senųjų Lietuvių ir Žemaičių. Simonas Daukantas. Raštai, I tomas,Darbai senųjų Lietuvių ir Žemaičių. XIX paragrafas. Gediminas XIX paragrafas. Gediminas didis kunigaikštis Lietuvos. Skaito Valdas Stankevičius.
37
video
Simonas Daukantas. Raštai, I tomas, Darbai senųjų Lietuvių ir Žemaičių. XX paragrafas. Algirdas ir Kęstutis didi kunigaikščiai Lietuvos. Skaito Valdas Stankevičius.
38
video
Simonas Daukantas. Raštai, I tomas, XXI paragrafas. Jogaila ir Vytautas didi kunigaikščiai Lietuvos. Skaito Valdas Stankevičius.