Naujienos | Apie | Panašūs | Kultūros centrai
FB TautosakosVartai | YouTube TautosakosVartai

Grįžti atgal

Rodomi įrašai turintys žymę: „Gojus“

Rodyti: viską / tik video / tik audio
Rikiuoti pagal: pavadinimą / įkėlimo datą

 Publikacija iš  http://sirvintukc.lt/?page_id=794

Širvintų rajono savivaldybės kultūros centro folklorinis ansamblis

„Gojus“ (IV kategorija)

Vadovė Nijolė Vitkauskaitė Tel. 8 382 516 29 Igno Šeiniaus g. 4, LT – 19121,

Širvintos Meilė dainai ir šokiui subūrė įvairaus amžiaus žmones į ansamblį 1999 metais. Folklorinis ansamblis dainuodamas tautiniuose vakaruose, šeimos šventėse, vakaronėse, miesto šventėse, švęsdami kalendorines šventes puoselėja Širvintų krašto ir Aukštaitijos regiono liaudies dainas, šokius, papročius. Labai smagu, kad kolektyve dalyvauja ne tik brandaus amžiaus sulaukę žmonės, bet ir vaikai. Ansamblis stengiasi dainuoti savo krašto dainas, pritariant kanklėms ir instrumentinei grupei. Kiekvienais metais kolektyvas dalyvauja kaimo kapelų ir folkloro ansamblių suėjime „Suprašė žvirblalis“ . 1999 m. ir 2002 m. dalyvauta tradiciniame tarptautiniame folkloro festivalyje „Baltica“, 2002 m. ansamblis dalyvavo tarptautiniame liaudiškos muzikos ir tautinių šokių festivalyje „Senoji sostinė“, 2004 m. dalyvauta Vilniaus apskrities kultūros ir meno šventėje „Vilnijos vainikas“, 2004 m. rugpjūčio 23 d. – Juodojo kaspino dienos – Baltijos kelio – 15 metų paminėjime., 2004 m. lapkričio 20 d. folklorinis ansamblis „Gojus“ paminėjo 5 metų jubiliejų. Jubiliejui kolektyvas paruošė poetinę – etnografinę kompoziciją „Rugelis pareina“. 2005 m. gegužės 25–29 d. d. folklorinis ansamblis „Gojus“ dalyvavo minint miesto šventės „Širvintoms 530“ programoje. 2006 m. kolektyvas dalyvavo tradiciniame respublikiniame folklorinių ansamblių ir liaudies muzikantų šventėje „Suprašė žvirblalis“ Gelvonuose. Liepos mėn. ansamblis dalyvavo III Vilniaus apskrities kultūros ir meno šventėje „Vilnijos vainikas 2006“. Spalio mėn. ansamblis dalyvavo Virvyčių filialo Lapelių folklorinio ansamblio „Liepelė“ 15 metų veiklos jubiliejiniame koncerte.2007 m. birželio 2–3 d. dalyvavo Miesto šventės renginiuose. Birželio 24 d. ansamblis dalyvavo respublikinėje Rasos šventimo 40 – mečio paminėjimo šventėje Kernavėje. Liepos 6 d. – visuotinės dainų šventės „Būties ratu“ Folkloro dienos „Saulutė rateliu tekėjo“ dalyvis Vilniuje. Spalio mėn. ansamblis koncertavo kraštiečio foto menininko Jono Lučiūno jubiliejinės parodos atidaryme. 2008 m. dalyvavo tradiciniuose renginiuose: Užgavėnės, Vasario 16–oji, tradicinė rajono folkloro ansamblių ir liaudies muzikantų šventė „Suprašė žvirblalis“. Su programa dalyvavo Kaziuko mugėje Širvintų pradinėje mokykloje. Lopšelyje-darželyje „Saulutė“ pasirodė su velykine programa „Velykėlė atkeliavo“. 2009 m. ansamblis dalyvavo Užgavėnių ir „Rasos“ šventėse, Vasario 16–osios renginyje. 2010 metų pradžioje ansamblis šventė 10 metų jubiliejų. 2011 m. dalyvavo Sausio 13–osios ( 20 – mečio) ir Vasario 16–osios paminėjimo koncertuose, Užgavėnėse Širvintų mieste, darželyje „Saulutė“ papuošė Kaziuko dieną, Karos Kernavėje, „Baltica2011“ festivalyje Širvintose. 2012 m. buvo paminėtos Valstybinės šventės, kolektyvas dalyvavo RASOS šventėje Kernavėje. Spalio mėn. kolektyvas su menine programa dalyvavo rajoninėje derliaus šventėje „Ruduo – vestuvių metas“. Taip pat dalyvavo Respublikinėje folklorinių ansamblių, kaimo kapelų, pavienių muzikantų šventėje „Suprašė žvirblalis“. 2013 m. folklorinis ansamblis „Gojus“ dalyvavo Vileikiškių folklorinio ansamblio „Vingiorykštė“ penkmetyje, Valstybinėse šventėse bei kituose etnografiniuose renginiuose. 2014 m. kolektyvas dalyvavo Respublikinės Dainų šventės Folkloro dienos programoje „Čia mūsų namai“. Liepos 5 d. – Tarptautiniame festivalyje „Baltica 2014“. Rugpjūčio 23 d. – koncertavo Baltijos kelio 25-čio paminėjime ir Rudens šventėje „Čia mūsų namai“. 2015 m. folklorinis ansamblis „Gojus“ koncertavo „Miesto šventės 540“ paminėjime, folkloro programoje „Suprašė žvirblalis“, respublikinėje RASOS šventėje Kernavėje. Liepos 6 d. kartu su viso pasaulio lietuviais giedojo Tautišką giesmę.

Dabar klausote: -

Klausydami galite pasirinkti iš šių 0 įrašų:
Sąrašas įrašų: