Naujienos | Apie | Panašūs | Kultūros centrai
FB TautosakosVartai | YouTube TautosakosVartai

Grįžti atgal

Rodomi įrašai turintys žymę: „Rėmolee“

Rodyti: viską / tik video / tik audio
Rikiuoti pagal: pavadinimą / įkėlimo datą

Informacija pateikta iš

http://www.sedoskc.lt/index.php/kolektyvai/folkloro-ansamblis-qremolee​

 Folkloro ansamblis „Rėmolee“.

Kolektyvui suteikta I kategorija. • Liaudiška kapela „Linksmuolee“. Vad. Kęstutis Dvaržeckis. Kolektyvui suteikta II kategorija. • Folkloro kolektyvas „Rėmoliokaa“. Vadovė Gražina Vainutienė. Folkloro ansamblis „Rėmolee“ Seda - šiaurės žemaičių kraštas, kurio istorinę atmintį saugo piliakalniai, akmenys, statiniai. Savaime aišku, jų - kaip materialių objektų atsiradimas buvo susijęs su tenykščio žmogaus dvasiniu pasauliu, kuris į istorinę atmintį įsirėžė įvairiomis liaudies kūrybos formomis. Šiandien Sedos žemės dvasinės versmės trykšta. Čia galima rasti senosios kultūros šaltinių. Vienas tokių – folkloro ansamblis „Rėmolee“. Ansamblis kūrėsi nuo 1988 metų. Tada kolektyviai pradėjo dainuoti būrelis moteriškių. Pirmosios ansamblio dainininkės buvo Eugenija Girtienė, St. Drąsutienė, Just.Malakauskienė, Z.Čičirkienė. Vėliau kolektyvas pildėsi naujais nariais iš Sedos ir aplinkinių kaimų - Kalnijų, Tiškų, Užežerės, Plinkšių. „Rėmolių" ansamblis - sediškių žmonių sambūris su savo krašto dainomis, šokiais, pasakojimais, surinktais iš bočių ir probočių atminties sutvirtintas Rimolių piliakalnio vardu. Kolektyvas rūpestingai saugo žemaitišką žodį, žemaitišką gyvenimo būdą. Kolektyve 30 dalyvių nuo 40 iki 93 metų amžiaus. Dauguma kolektyvo narių atėjo į ansamblį su savo dainomis ir šokiais. Pagrindinė dainų užvedėja ir šokių mokytoja yra Valerija Mizinienė. Dainas veda E.Jonavičienė, AldonaMizinienė, GražinaVainutienė ir kiti dalyviai. Anapilin iškeliavo 18 ansamblio dalyvių. Ansamblio kapelą sudaro armonika, 2 smuikai, basetlė ir būgnas – Žemaitijai būdingos sudėties instrumentinė grupė. Repertuare įvairių žanrų: karinės - istorinės, vestuvinės, šeimos, darbo, literatūrinės kilmės dainos. Žemaitijos klasika - „"Eso aš į kalną", "Vo kleve klevieli", "Oi Juzi ,Juzieli" ir kt.. Ansamblis išlaikė senąją žemaitišką dainavimo tradiciją – tęsimą, išringavimą, užpildantį erdvę dainos skambesį. Pasakojimuose atsispindi žemaičių pasaulėžiūros, papročių, tarmės grožis ir turtingumas. Kolektyvas dalyvavo tarptautiniuose folkloro festivaliuose „Baltica“ (1993, 1996, 2002, 2005, 2008, 2011 m.), „Skamba, skamba kankliai“ (1994,1998, 2003 m.), „Saulelė raudona Plungėje“ (1995 ir 1997 m.), „Ir paauga žali lėipa“ Telšiuose (1995 ir l997m.), „Svečiai kieman suvažiava“ Molėtuose 2004 m., „Pasigavau žuvelę“ Švenčionyse 2005 m., „Atataria lamzdžiai“ Kaune 2005 m., „Parbėg laivelis“ Klaipėdoje 2004 m., Latvijos respublikoje Slampėje (2006, 2007m.), „Lino kelias„ Kelmėje“, Respublikinėse dainų šventėse (1999, 2003, 2007, 2009 m.) Nuo 2011m. bendradarbiauja su tautinių šokiųgrupe iš Vokietijos Laggenbeck.1998 m. ansamblis išleido garsajuostę "Rėmolee", 1994 ir 1997 m. padarė garso ir vaizdo įrašus LRT. 2003 m. išleido kompaktinę plokštelę „ Geid vuolongelė “, 2008 m. sukūrė video filmus „Rugiapjūtė“,2012m.„Pasėjaulinelius“. 2003 m. pelnė „Aukso paukštės “ apdovanojimą ir buvo pripažintas geriausiu kaimo 2002 m. folkloro ansambliu, koncertavo Vilniaus rotušėje, dalyvavo Prezidentūroje renginyje „Vienybės medis Europos viduryje“ – LR stojimo į ES., LTV laidose „Gero ūpo“, „Duokim garo“, „Mūsų miesteliai“, „Gyvenimo ratu“. Ansamblis dalyvavo įgyvendinant UNESCO remiamą programą „Tradicinių kultūros vertybių registras“. Jų dainos įtrauktos į kompaktinę plokštelę „Žydi klesti bijūnėlis”,kurioje pateikiamos dainos iš visos Lietuvos regionų. Kolektyvas repetuoja ištisus metus Sedos kultūros centre. Organizuoja ir veda liaudiškas vakarones, susitikimus su kitais kolektyvais. Prieš šv. Velykas Sedos kultūros centre gieda tradicinius žemaitiškus kalnus. Kolektyvas paruošė ir žiūrovams pristatė „Užgavėnių“, „Patalkių“, „Vasaros darbų“, „Rugiapjūtės“, „Vakaruojimas“, „Pasiejau linelius“ ir kt. programas Mažeikių rajono Sedos kultūros centras yra Savivaldybės biudžetinė įstaiga.

Vadovas Gintautas Griškėnas

Adresas: Dariaus ir Girėno 4, Seda, LT-89383, Mažeikių raj.

Tel. fax. (8 443) 46 222, mob.tel. 868238126 El. paštas skcgintautas@gmail.com

Dabar klausote: -

Klausydami galite pasirinkti iš šių 0 įrašų:
Sąrašas įrašų: