Naujienos | Apie | Panašūs | Kultūros centrai
FB TautosakosVartai | YouTube TautosakosVartai

Lietuvos regionai > Mažoji Lietuva

Grįžti atgal
Rodyti: viską / tik video / tik audio
Rikiuoti pagal: pavadinimą / įkėlimo datą
Dabar klausote: -

Klausydami galite pasirinkti iš šių 26 įrašų:
Sąrašas:
27
video
Dalia Urbanavičienė. „Mažosios Lietuvos istorija, įtaka šokių tradicijai“ ( 2/2)
28
video
Dalia Urbanavičienė. „Mažosios Lietuvos istorija, įtaka šokių tradicijai“ ( 1/2)
29
video
Edita Barauskienė-Kurpreikšytė. „Kaip jie išlaikė lietuvių kalbą“. Pamario krašto istorija (1/2)
30
video
Edita Barauskienė-Kurpreikšytė. „Tarp materializmo ir idealizmo“. Pamario krašto istorija (2/2)
31
Audio
Dalia Urbanavičienė. „Mažosios Lietuvos istorija, įtaka šokių tradicijai“. (Garso įrašas 1/2)
32
Audio
Dalia Urbanavičienė. „Mažosios Lietuvos istorija, įtaka šokių tradicijai“. (Garso įrašas 2/2)
33
Audio
Edita Barauskienė-Kurpreikšytė. „Kaip jie išlaikė lietuvių kalbą“. Pamario krašto istorija (Garso įrašas 1/2)
34
Audio
Edita Barauskienė-Kurpreikšytė. „Tarp materializmo ir idealizmo“. Pamario krašto istorija (Garso įrašas 2/2)
35
video
Gaila Kirdienė. „Lietuvininkai arba šišioniškiai kai kada kartu muzikuodavo su žemaičiais“. Mažoji Lietuva (2/2)
36
video
Gaila Kirdienė. „Šitame krašte buvo draudžiama net ir dainuoti“. Mažosios Lietuvos instrumentinė muzika (1/2)
37
Audio
Gaila Kirdienė. Paskaita „Mažosios Lietuvos instrumentinė muzika“. ( Garso įrašas)
38
video
Dalia Urbanavičienė. „Šokis yra tikras ženklas, kad jinai ištekėjusi“ ( 2/2)
39
video
Dalia Urbanavičienė. „Jie visiškai linksmybes ir šokius draudė“ ( 1/2)
40
Audio
Dalia Urbanavičienė. Paskaitą „Mažosios Lietuvos choreografijos ypatybės“. (Garso įrašas)
41
video
Šišioniškių tarme, Mažosios Lietuvos tautinių rūbų kolekciją, pristato Remigija Šlyžiuvienė.
42
Audio
O išbėg išbėg iš Rusnės kiemo.
43
Audio
Ten ant jūračių. Aulavėnai.
44
Audio
Anksti rytą rytuži. Piktupėnai.
45
Audio
Rūtų sėjau, prakalbėjau. Tilžė.
46
Audio
Pas šaltą šaltinėlį. Aulavėnai.
47
Audio
Šunys loja, čeveruoja. Rusnė.
48
Audio
Per kalnelį, per aukštąjį. Aulavėnai.
49
Audio
Perš man iš Danskos. Kalnininkai.
50
Audio
Nė šią naktį ne namėj gulėjau. Kalnininkai.
51
Audio
Aš atsisakiau. Kalėnai.
52
Audio
Nepūskite vėjeliai. Aulavėnai.
53
Audio
Kaklelis gerti ištroško. Kalnininkai.
54
Audio
Išėjo tėtužis. Pilupėnai.
55
Audio
Šok, broluži.
56
Audio
Ei kieno kieno žalias kiemelis. Kalnininikai.
57
Audio
Eisva mudu abudu. Kalnininkai.
58
Audio
Jau aušt aušružė. Kalnininkai.
59
Audio
Miegužio noriu. Rusnė.
60
Audio
Toli, taip toli mane jauną nuleido. Aulavėnai.
61
Audio
Strazde strazdeli. Kalnininkai.