Naujienos | Apie | Panašūs | Kultūros centrai
FB TautosakosVartai | TautosakosVartai

Lietuvos regionai > Mažoji Lietuva

Grįžti atgal
Rodyti: viską / tik video / tik audio
Rikiuoti pagal: pavadinimą / įkėlimo datą
Dabar klausote: -

Klausydami galite pasirinkti iš šių 26 įrašų:
Sąrašas:
27
Dalia Urbanavičienė. „Mažosios Lietuvos istorija, įtaka šokių tradicijai“ ( 2/2)
28
Dalia Urbanavičienė. „Mažosios Lietuvos istorija, įtaka šokių tradicijai“ ( 1/2)
29
Edita Barauskienė-Kurpreikšytė. „Kaip jie išlaikė lietuvių kalbą“. Pamario krašto istorija (1/2)
30
Edita Barauskienė-Kurpreikšytė. „Tarp materializmo ir idealizmo“. Pamario krašto istorija (2/2)
31
Dalia Urbanavičienė. „Mažosios Lietuvos istorija, įtaka šokių tradicijai“. (Garso įrašas 1/2)
32
Dalia Urbanavičienė. „Mažosios Lietuvos istorija, įtaka šokių tradicijai“. (Garso įrašas 2/2)
33
Edita Barauskienė-Kurpreikšytė. „Kaip jie išlaikė lietuvių kalbą“. Pamario krašto istorija (Garso įrašas 1/2)
34
Edita Barauskienė-Kurpreikšytė. „Tarp materializmo ir idealizmo“. Pamario krašto istorija (Garso įrašas 2/2)
35
Gaila Kirdienė. „Lietuvininkai arba šišioniškiai kai kada kartu muzikuodavo su žemaičiais“. Mažoji Lietuva (2/2)
36
Gaila Kirdienė. „Šitame krašte buvo draudžiama net ir dainuoti“. Mažosios Lietuvos instrumentinė muzika (1/2)
37
Gaila Kirdienė. Paskaita „Mažosios Lietuvos instrumentinė muzika“. ( Garso įrašas)
38
Dalia Urbanavičienė. „Šokis yra tikras ženklas, kad jinai ištekėjusi“ ( 2/2)
39
Dalia Urbanavičienė. „Jie visiškai linksmybes ir šokius draudė“ ( 1/2)
40
Dalia Urbanavičienė. Paskaitą „Mažosios Lietuvos choreografijos ypatybės“. (Garso įrašas)
41
Šišioniškių tarme, Mažosios Lietuvos tautinių rūbų kolekciją, pristato Remigija Šlyžiuvienė.
42
O išbėg išbėg iš Rusnės kiemo.
43
Ten ant jūračių. Aulavėnai.
44
Anksti rytą rytuži. Piktupėnai.
45
Rūtų sėjau, prakalbėjau. Tilžė.
46
Pas šaltą šaltinėlį. Aulavėnai.
47
Šunys loja, čeveruoja. Rusnė.
48
Per kalnelį, per aukštąjį. Aulavėnai.
49
Perš man iš Danskos. Kalnininkai.
50
Nė šią naktį ne namėj gulėjau. Kalnininkai.
51
Aš atsisakiau. Kalėnai.
52
Nepūskite vėjeliai. Aulavėnai.
53
Kaklelis gerti ištroško. Kalnininkai.
54
Išėjo tėtužis. Pilupėnai.
55
Šok, broluži.
56
Ei kieno kieno žalias kiemelis. Kalnininikai.
57
Eisva mudu abudu. Kalnininkai.
58
Jau aušt aušružė. Kalnininkai.
59
Miegužio noriu. Rusnė.
60
Toli, taip toli mane jauną nuleido. Aulavėnai.
61
Strazde strazdeli. Kalnininkai.