Naujienos | Apie | Panašūs | Kultūros centrai
FB TautosakosVartai | TautosakosVartai

Lietuvos regionai > Žemaitija

Grįžti atgal
Rodyti: viską / tik video / tik audio
Rikiuoti pagal: pavadinimą / įkėlimo datą
Dabar klausote: -

Klausydami galite pasirinkti iš šių 14 įrašų:
Sąrašas:
15
Simonas Daukantas, Raštai 1 tomas, leidykla Vaga, 1976, Pratarymas. Skaito Valdas Stankevicius.
16
Simonas Daukantas Raštai, 1 tomas, Perskyrimas 1, Darbai senovės lietuviams ir žemaičiams šiandien pripažįstami, 1 dalis, Žinia apie gimines Lietuvos ir Žemaičių pirm gimimo Kristaus. Skaito Valdas Stankevicius.
17
Simonas Daukantas Raštai, 1 tomas, Perskyrimas 1, Darbai senovės lietuviams ir žemaičiams šiandien pripažįstami, 2 dalis, Žinia apie gimines Lietuvos ir Žemaičių po užgimimo Kristaus. Skaito Valdas Stankevicius.
18
Muna žuolynele. Rasos yra Saulės ir gamtos klestėjimo taškas.
19
Atradimai: užauginta mūsų krašto laukuose. Ropė.
20
2017 Piliakalnių ir Tautinio kostiumo metai. "Už Lietuvą, už Žemaitiją".
21
Žemaiteški pasiruokavema: Sietuvos kūlgrinda.
22
AKMENS ŽYMĖS (minint akmentašių patriarcho Juozo Liaudanskio 110 m.)
23
Žygis-žirgas-žemaitukas.
24
Simonas Daukantas, Raštai 1 tomas, Perskyrimas 1, 3 dalis, Žinia apie Vaidevutį, Viešpatį Lietuvos, Žemaičių ir Prūsų. Skaito Valdas Stankevicius.
25
Simonas Daukantas Raštai, 1 tomas, Perskyrimas 1, 4 dalis, Žinia apie Kurus (choray) arba Kuršius ir apie Variagus. Skaito Valdas Stankevicius.
26
Simonas Daukantas. Raštai, I tomas, 2 paragrafas. Kalba Lietuvių ir Žemaičių. Skaito Valdas Stankevicius.
27
Simonas Daukantas raštai I tomas 4 paragrafas. Povyzius apsiėjimų senųjų Lietuvių ir Žemaičių. Skaito Valdas Stankevicius.
28
Simonas Daukantas. Raštai, I tomas, 3 paragrafas Prekyba senovių Lietuvių ir Žemaičių. Skaito Valdas Stankevicius.
29
Rita Ščiglinskienė. „Žemaitiškoj sodyboj: Skruzdėlynė (Kelmės r.)“.
30
Rita Ščiglinskienė. „Muna augalele: bulbiki“ (TV laida vaikams ir jaunimui).
31
Simonas Daukantas. Raštai, I tomas, 4a paragrafas. Tikėjimas senųjų Lietuvių ir Žemaičių. Skaito Valdas Stankevicius.
32
Pilėnai istorijoje ir žemėlapyje.
33
„Muna numele“ (video vaikams ir jaunimui).
34
Pergalė, be kurios nebūtų Lietuvos (minint Durbės mūšio 755 m.)
35
Simonas Daukantas. Raštai, I tomas, 5 paragrafas Laidojimas senųjų Lietuvių ir Žemaičių. Skaito Valdas Stankevicius.
36
Simonas Daukantas. Raštai, I tomas, 7 paragrafas, Karės su gudais, Kernius ir Gimbutas kunigaikščiai Lietuvos ir Žemaičių. Skaito Valdas Stankevicius.
37
Simonas Daukantas. Raštai, I tomas, 8 paragrafas, Karės su gudais, kuriose nėra minavojamų kunigaikščių Lietuvos ir Žemaičių. Skaito Valdas Stankevicius.
38
Simonas Daukantas. Raštai I tomas, 9 paragrafas, Įgudimas vokiečių į Lečių žemę. Mantvila ir Živinbudas Lietuvos ir Žemaičių kunigaikščiai, Skaito Valdas Stankevicius.
39
Simonas Daukantas. Raštai I tomas, 10 paragrafas, Erdvilas kunigaikštis Žemaičių ir Lietuvių. Karės su gudais ir totoriais, Skaito Valdas Stankevicius.
40
„Geležiniai Žemaitijos antkapių kryžiai“ - „Geležiniai Žemaitijos antkapių kryžiai: tradicijų tąsa“ ( I-II dalys)
41
„Muna žuolynele“
42
„Muna žuolynele: babas vaistineli“
43
„ Žemateški pasirokavema : kap žemaitele pileli budavoj“
44
Rita Ščiglinskienė. ,,30 -tieji Žemaičių etnomuzikavimo ir tradicinių amatų vasaros kursai Kelmėje"
45
Rita Ščiglinskienė. „Mildos šventė“.
46
Rita Ščiglinskienė. „Perkūnyčios šventė“
47
Simonas Daukantas. Raštai I tomas. Pratarymas, Perskyrimas I , 1-4 dalys. Skaito Valdas Stankevičius.
48
Muna medele-šermukšnelis (vaikams ir jaunimui). Autorė Rita Ščiglinskienė.
49
Muna medele-berželis (vaikams ir jaunimui). Autorė Rita Ščiglinskienė.
50
Muna gyvulele- aviki (vaikams ir jaunimui). Autorė Rita Ščiglinskienė.
51
Muna gyvulele-vištiki (vaikams ir jaunimui). Autorė Rita Ščiglinskienė.
52
Muna bitiki (vaikams ir jaunimui). Autorė Rita Ščiglinskienė.
53
Muna gyvulele –šuniuks (vaikams ir jaunimui). Autorė Rita Ščiglinskienė.
54
Muna gyvulele - karviki (vaikams ir jaunimui). Autorė Rita Ščiglinskienė.
55
Muna augalele. Cibuliuks (vaikams ir jaunimui). Autorė Rita Ščiglinskienė.
56
Adolfas Gedvilas. „Žemaičių karaliaus Ringaudo dvaras".
57
Koncertuoja Telšių kultūros centro folkloro ansamblis „Spigėns“. Vadovė Diana Bomblauskienė.