Naujienos | Apie | Panašūs | Kultūros centrai
FB TautosakosVartai | TautosakosVartai

Lietuvių liaudies dainos > Karinės - istorinės dainos

Grįžti atgal
Rodyti: viską / tik video / tik audio
Rikiuoti pagal: pavadinimą / įkėlimo datą
Dabar klausote: -

Klausydami galite pasirinkti iš šių 5 įrašų:
Sąrašas:
6
"Savanoris" Lietuvių liaudies karinė - istorinė daina.
7
"Vėl dainuosi ne vienas" Lietuvių liaudies daina.
8
"Tai narsūs broliai lietuviai" Lietuvių liaudies karinė - istorinė daina.
9
"Verkė motinėlė" Lietuvių liaudies karinė - istorinė daina.
10
"Laimė viesulu prastaugė" Lietuvių liaudies daina.
11
"Nušluostyk ašaras Mamytei" Lietuvių liaudies karinė - istorinė daina.
12
"Sudie Tėvyne mylima" Lietuvių liaudie karinė - istorinė daina.
13
"Na eime" Lietuvių liaudies karinė - istorinė daina.
14
"Dar sugrįš laisvės dienos" Tremtinių daina.
15
"Man laisvės varpas niekad nesugaus" Tomsko tremtinių dainą.
16
"Du mūsų broliukai užmerkė akis" Lietuvių liaudies karinė - istorinė daina.
17
"Mes į kryžkeles išėjom" Lietuvių liaudies karinė - istorinė daina.
18
"Tėvynės gint išėjo broliai" Lietuvių liaudies karinė - istorinė daina.
19
"Už laisvę jau mylimas žuvo" Lietuvių liaudies karinė - istorinė daina.
20
"Tėvynė pavergta dejuoja" Lietuvių liaudies karinė - istorinė daina.
21
"Tu krankly veltui čia lauki" Lietuvių liaudies karinė - istorinė daina.
22
"Lyg viesulas sustaugė" Lietuvių liaudies karinė - istorinė daina.
23
"Susitiksim visi laisvės rytą" Lietuvių liaudies karinė - istorinė daina.
24
"Nuaidėjo Dzūkijos laukai" Lietuvių liaudies karinė - istorinė daina.
25
"Pūtė šaltas rytų vėjas" Lietuvių liaudies karinė - istorinė daina.
26
"Vasario 16-toji" Lietuvių liaudies karinė - istorinė daina.
27
"Menu atbridot jūs per sniegą" Lietuvių liaudies karinė - istorinė daina.
28
Oi ant kalno, ant aukštojo. Karinė - istorinė Lietuvių liaudies daina
29
Tremtinių choras „ Vėtrungė“. Daina „Gražus buvo birželis“
30
Tremtinių choras „ Vėtrungė“. Daina „Sibiro daina“.
31
"Savanoris" Lietuvių liaudies karinė - istorinė daina.
32
"Tėvynė pavergta dejuoja" Lietuvių liaudies karinė - istorinė daina.
33
"Tėvynės gint išėjo broliai" Lietuvių liaudies karinė - istorinė daina.
34
"Tu krankly veltui čia lauki" Lietuvių liaudies karinė - istorinė daina.
35
Versmė - Balnok tėveli (Veliuona)