Naujienos | Apie | Panašūs | Kultūros centrai
FB TautosakosVartai | TautosakosVartai

Lietuvių liaudies dainos > Šeimos dainos

Grįžti atgal
Rodyti: viską / tik video / tik audio
Rikiuoti pagal: pavadinimą / įkėlimo datą

Šeima- tautos buveinė.

Nykstant šeimai, nyksta ir tauta. Pasaulyje yra vos per vieną milijoną lietuvių šeimų ir kiekvienais metais jų skaičius ir dydis mažėja!  Kaip išsaugoti tautinį savitumą, kaip neprarasti to, kuo taip žavisi pasaulis?

Ilgus šimtmečius klostėsi lietuvių šeimos papročiai ir kaupėsi žmonių atmintyje. Tai yra mūsų tautos kūrybos deimantai, kurie pasak Petro Vaičiūno, " yra sukūrusi liaudies širdis, kad mūsų šios ir būsimųjų gadynių kartos galėtų džiaugtis ir amžinai semti sau jėgų iš praeities, kuri kiekvieną tautą gaivina kaip skanus tyro šaltinio vanduo". Mėgindami atgaivinti jau pamirštus dalykus, mes galime išsaugoti svarbią tautos savasties dalelę - šeimą. Programa ,,Ant tėvulio dvaro" pristato Rytų Aukštaitijos ir Dzūkijos lietuvių liaudies šeimos autentiškas dainas ir instrumentinę muziką.  Pačios seniausios iš dainų yra sutartinės, dar praeito šimtmečio pradžioje dainuotos, vienintelės išlikusios polifoninės giesmės. Lietuvių liaudies šeimos dainose dainuojama apie šviesų gyvenimą tėvų namuose, bernelio ir mergelės santykius, sunkią marčios dalią, skaudų našlaičių likimą. Šiose dainose švelnūs jausmai artimiesiems, meilė tėvams, darnios šeimos idealas susipina su kupinais nevilties posmais apie įvairius rūpesčius, nuoskaudą , sunkų darbą ir vargą. Todėl šeimos dainos daug kur susiliečia su darbo, vestuvių, meilės dainomis. Seniausiuose lietuvių liaudies šeimos  dainose  pagrindiniai šeimos papročių bruožai, brangintinos ir smerktinos žmonių savybės: vaikai buvo mokomi pagarbos savo tėvams, seneliams, jaunimas kuklumo, jautrumo, tiesos meilės, buvo tvirtai tikima mirusiųjų pagalba gyviesiems, šeimos darnumas buvo pagrįstas savitarpio meile, svarbiausiu žmogaus vertės matu buvo laikomas darbštumas.

Pateikta iš Kauno folkloro ansamblio  ,,Žaisa" kompaktinio disko   ŠEIMOS DAINOS. ,,Ant tėvulio dvaro",  2008.

"www. TautosakosVartai.lt" dėkoja    ŽAISA  ansamblio vadovams  Giedrei Ramunei Pečiulienei ir Mintautui Petrui Pečiuliui už suteiktą  galimybė  publikuoti,  kompaktinio disko   ŠEIMOS DAINOS. ,,Ant tėvulio dvaro",  2008., turinį.

Dabar klausote: -

Klausydami galite pasirinkti iš šių 27 įrašų:
Sąrašas:
28
2. Oi tu sakal, sakalėli (Ignalinos r.) - veda B. Paulavičus
29
3. Žarelė vakarinė (Švenčioniu apskr. Paringio prp. Pijoru k.) - veda G. R. Pečiulienė
30
1. Aš negaliu daugiau gert [dūdmaišio ir smuiko melodija] (Veliuona)
31
4. Oi, ant kalno (Alytaus apsk. Birštono vls. Būdų vnk.) - dainuoja V. Radzevičiūtė
32
5. Rai lylia, ratiteli [sutartine] (Rokiskio r. Obeliai)
33
6. Oi tėvuli, tėvužėli (Varenos r. Marcinkoniu vls. Puvočiu k.) - veda R. Tulys
34
7. Norėjo motutė saldaus miegelia (Ukmergės apsk. Deltuvos vls. Ruriškiu k.) - veda D. Mockienė
35
9. Kad užtema, tai užtema (Švenčioniu r. Kaltinėnų vls. Murmų k.) - veda R. Baniulienė
36
10. Gerkit, svečiai, žąsu alų (Alytaus apsk. Birštono vls. Būdų vnk.) - veda N. Čereškevičienė
37
11. Lioj saudailio vokaro [sutartinė] (Kupiškis)
38
12. Kikili kikili, laibakoji (Kupiškio r. Šimonių apyl. Migonių k.) - veda V. Turapinienė
39
14. Galy sodo rymavo (Panevežio r. Upytės apyl. Ėriskių k.) - veda V. Puidienė
40
15. Sese sodu sadina [sutartine] (Ukmerges r. Taujėnai)
41
16. Teka upė per žvirgžynus (Vilniaus-Trakų apsk. Valkininku prp. Daržininkų k.) - veda B. Paulavičius
42
17. Nebark mani (Utenos r. Radeikiai) - veda R. Baniulienė
43
18. Ak tu saula, sauliula (Švenčioniu r. Adutiškio apyl. Lazdinių k.) - dainuoja V. Radzevičiūtė
44
19. Anoj pusėj vieškelėlio (Ukmergės apsk. Taujėnu vls. Užulenio k.) - veda V. Puidienė
45
20. Oi, prapuolė ma dalalė (Varėnos r. Valkininkų apyl. Degsnių k.) - dainuoja R. Baniulienė
46
22. Kai ašai buvau (Zarasų apsk. Dusetų vls. Pažiegės k.) - veda D. Mockienė
47
23. Vai, kur aš gėriau uliavojau (metrika nežinoma) - veda M. P. Pečiulis
48
25. Oi, aisiu aisiu (Joniškio r. Žagarė) - veda R. Baniulienė, G. R. Pečiulienė
49
26. Yra mūsų sadely (Utenos r. Strazdų k.) - veda R. Baniulienė, N. Čereškevičienė
50
„Močiutės Janinos dainos“. Dainininkė ir dainų pateikėja Janina Putraitė - Jankienė. 2/2 dalis.
51
„Močiutės Janinos dainos“. Dainininkė ir dainų pateikėja Janina Putraitė - Jankienė. 1/2 dalis.
52
Lietuvių liaudies daina Per naktelę šokau“.
53
Lietuvių liaudies daina „Eisva mudu abudu“.
54
Kulgrinda - Palaisių pavu.
55
Versmė - Jūs mano kūmužėliai (Varėnos raj.)
56
Versmė - Kūmas aina (Pandėlys)