Lietuvių liaudies dainos > Šeimos dainos

Grįžti atgal
Rodyti: viską / tik video / tik audio

Šeima- tautos buveinė.

Nykstant šeimai, nyksta ir tauta. Pasaulyje yra vos per vieną milijoną lietuvių šeimų ir kiekvienais metais jų skaičius ir dydis mažėja!  Kaip išsaugoti tautinį savitumą, kaip neprarasti to, kuo taip žavisi pasaulis?

Ilgus šimtmečius klostėsi lietuvių šeimos papročiai ir kaupėsi žmonių atmintyje. Tai yra mūsų tautos kūrybos deimantai, kurie pasak Petro Vaičiūno, " yra sukūrusi liaudies širdis, kad mūsų šios ir būsimųjų gadynių kartos galėtų džiaugtis ir amžinai semti sau jėgų iš praeities, kuri kiekvieną tautą gaivina kaip skanus tyro šaltinio vanduo". Mėgindami atgaivinti jau pamirštus dalykus, mes galime išsaugoti svarbią tautos savasties dalelę - šeimą. Programa ,,Ant tėvulio dvaro" pristato Rytų Aukštaitijos ir Dzūkijos lietuvių liaudies šeimos autentiškas dainas ir instrumentinę muziką.  Pačios seniausios iš dainų yra sutartinės, dar praeito šimtmečio pradžioje dainuotos, vienintelės išlikusios polifoninės giesmės. Lietuvių liaudies šeimos dainose dainuojama apie šviesų gyvenimą tėvų namuose, bernelio ir mergelės santykius, sunkią marčios dalią, skaudų našlaičių likimą. Šiose dainose švelnūs jausmai artimiesiems, meilė tėvams, darnios šeimos idealas susipina su kupinais nevilties posmais apie įvairius rūpesčius, nuoskaudą , sunkų darbą ir vargą. Todėl šeimos dainos daug kur susiliečia su darbo, vestuvių, meilės dainomis. Seniausiuose lietuvių liaudies šeimos  dainose  pagrindiniai šeimos papročių bruožai, brangintinos ir smerktinos žmonių savybės: vaikai buvo mokomi pagarbos savo tėvams, seneliams, jaunimas kuklumo, jautrumo, tiesos meilės, buvo tvirtai tikima mirusiųjų pagalba gyviesiems, šeimos darnumas buvo pagrįstas savitarpio meile, svarbiausiu žmogaus vertės matu buvo laikomas darbštumas.

Pateikta iš Kauno folkloro ansamblio  ,,Žaisa" kompaktinio disko   ŠEIMOS DAINOS. ,,Ant tėvulio dvaro",  2008.

"www. TautosakosVartai.lt" dėkoja    ŽAISA  ansamblio vadovams  Giedrei Ramunei Pečiulienei ir Mintautui Petrui Pečiuliui už suteiktą  galimybė  publikuoti,  kompaktinio disko   ŠEIMOS DAINOS. ,,Ant tėvulio dvaro",  2008., turinį.Sąrašas:
1
14. Galy sodo rymavo (Panevežio r. Upytės apyl. Ėriskių k.) - veda V. Puidienė
2
15. Sese sodu sadina [sutartine] (Ukmerges r. Taujėnai)
3
16. Teka upė per žvirgžynus (Vilniaus-Trakų apsk. Valkininku prp. Daržininkų k.) - veda B. Paulavičius
4
18. Ak tu saula, sauliula (Švenčioniu r. Adutiškio apyl. Lazdinių k.) - dainuoja V. Radzevičiūtė
5
2. Oi tu sakal, sakalėli (Ignalinos r.) - veda B. Paulavičus
6
22. Kai ašai buvau (Zarasų apsk. Dusetų vls. Pažiegės k.) - veda D. Mockienė
7
23. Vai, kur aš gėriau uliavojau (metrika nežinoma) - veda M. P. Pečiulis
8
3. Žarelė vakarinė (Švenčioniu apskr. Paringio prp. Pijoru k.) - veda G. R. Pečiulienė
9
„Močiutės Janinos dainos“. Dainininkė ir dainų pateikėja Janina Putraitė - Jankienė. 1/2 dalis.
10
„Močiutės Janinos dainos“. Dainininkė ir dainų pateikėja Janina Putraitė - Jankienė. 2/2 dalis.
11
1. Aš negaliu daugiau gert [dūdmaišio ir smuiko melodija] (Veliuona)
12
10. Gerkit, svečiai, žąsu alų (Alytaus apsk. Birštono vls. Būdų vnk.) - veda N. Čereškevičienė
13
11. Lioj saudailio vokaro [sutartinė] (Kupiškis)
14
12. Kikili kikili, laibakoji (Kupiškio r. Šimonių apyl. Migonių k.) - veda V. Turapinienė
15
17. Nebark mani (Utenos r. Radeikiai) - veda R. Baniulienė
16
19. Anoj pusėj vieškelėlio (Ukmergės apsk. Taujėnu vls. Užulenio k.) - veda V. Puidienė
17
20. Oi, prapuolė ma dalalė (Varėnos r. Valkininkų apyl. Degsnių k.) - dainuoja R. Baniulienė
18
25. Oi, aisiu aisiu (Joniškio r. Žagarė) - veda R. Baniulienė, G. R. Pečiulienė
19
26. Yra mūsų sadely (Utenos r. Strazdų k.) - veda R. Baniulienė, N. Čereškevičienė
20
4. Oi, ant kalno (Alytaus apsk. Birštono vls. Būdų vnk.) - dainuoja V. Radzevičiūtė
21
5. Rai lylia, ratiteli [sutartine] (Rokiskio r. Obeliai)
22
6. Oi tėvuli, tėvužėli (Varenos r. Marcinkoniu vls. Puvočiu k.) - veda R. Tulys
23
7. Norėjo motutė saldaus miegelia (Ukmergės apsk. Deltuvos vls. Ruriškiu k.) - veda D. Mockienė
24
9. Kad užtema, tai užtema (Švenčioniu r. Kaltinėnų vls. Murmų k.) - veda R. Baniulienė
Folkloro ansambliai
 1. Alksna
 2. Alksnioka
 3. Aušrinė
 4. Bitula
 5. Bruknyčia
 6. Cyroliokaa
 7. Čiučiuruks
 8. Diemedis
 9. Gerviki
 10. Gilė
 11. Gyvata
 12. Gojus
 13. Gondinga
 14. Goštauta
 15. Jorė
 16. Kadujo
 17. Kaukutis
 18. Kūlgrinda
 19. Kupolė
 20. Margulis
 21. Medgrinda
 22. Mėguva
 23. Mindrė
 24. Nemunas
 25. Platelee
 26. Pulkelis
 27. Raskila
 28. Rėda
 29. Rėmolee
 30. Remoliokaa
 31. Salduvė
 32. Sasutalas
 33. Saulė
 34. Sauluva
 35. Sedula
 36. Senolės
 37. Sutartinių klubas
 38. Šatrija
 39. Šilinukai
 40. Šilojai
 41. Trapukas
 42. Trys keturiose
 43. Turava
 44. Ūla
 45. Vaiguva
 46. Vaiva
 47. Varangė
 48. Verdainė
 49. Versmė
 50. Viešia
 51. Žaisa
Liaudies muzika
 1. Kuršininkai
 2. Vilainiai
Saviveikliniai chorai
 1. Vėtrungė
Leidiniai
 1. Kūlgrinda CD
 2. Žaisa CD
Asmenys
 1. Arūnas Sniečkus
 2. Arvydas Liorančas
 3. Dainius Razauskas
 4. Daiva Šeškauskaitė
 5. Jonas Kadžionis
 6. Jonas Trinkūnas
 7. Klemensas Lovčikas
 8. Rasa Karpavičienė
 9. Rita Ščiglinskienė
 10. Valdas Stankevicius
 11. Vytautas Bikneris
Filtrai