Naujienos | Apie | Panašūs | Kultūros centrai
FB TautosakosVartai | TautosakosVartai

Ką tauta sako > Mitologija > Mirusiųjų kultas

Grįžti atgal
Rodyti: viską / tik video / tik audio
Rikiuoti pagal: pavadinimą / įkėlimo datą


Sąrašas:
1
VĖLINĖS Ąžuolų kalno regykloje. 2009
2
VELINĖS Karmazinų pilkapyne. 2009.
3
PATELAS - MIRTIES ANGELAS. Teodoras Narbutas (1784 - 1864) Lietuvių tautos senovės istorija. 1 tomas. Lietuvių mitologija. Skaito Valdas Stankevicius
4
POKLIUS - MIRUSIŲJŲ IR POŽEMIO DIEVAS. Teodoras Narbutas (1784 - 1864) Lietuvių tautos senovės istorija. 1 tomas. Lietuvių mitologija. Skaito Valdas Stankevicius
5
VELIUONA-POMIRTINIO GYVENIMO DEIVĖ. Teodoras Narbutas (1784 - 1864) Lietuvių tautos senovės istorija. 1 tomas. Lietuvių mitologija. Skaito Valdas Stankevicius
6
MURGIAI - ŽUVUSIŲ UŽ TĖVYNĘ DIDVYRIŲ ŠMĖKLOS. Teodoras Narbutas (1784 - 1864) Lietuvių tautos senovės istorija. 1 tomas. Lietuvių mitologija. Skaito Valdas Stankevicius
7
LINGUSONYS IR TYLUSONYS.(LAIDOTUVIŲ ŽYNIAI). Teodoras Narbutas (1784 - 1864) Lietuvių tautos senovės istorija. 1 tomas. Lietuvių mitologija. Skaito Valdas Stankevicius
8
KIAUTURIAI - ELGETŲ ŠVENTĖ. Teodoras Narbutas (1784 - 1864) Lietuvių tautos senovės istorija. 1 tomas. Lietuvių mitologija. Skaito Valdas Stankevicius
9
KAPAI I. Teodoras Narbutas (1784 - 1864) Lietuvių tautos senovės istorija. 1 tomas. Lietuvių mitologija. Skaito Valdas Stankevicius
10
KAPAI II. Teodoras Narbutas (1784 - 1864) Lietuvių tautos senovės istorija. 1 tomas. Lietuvių mitologija. Skaito Valdas Stankevicius
11
MIRUSŲJŲ GARBINIMAS. Teodoras Narbutas (1784 - 1864) Lietuvių tautos senovės istorija. 1 tomas. Lietuvių mitologija. Skaito Valdas Stankevicius
12
POMIRTINIO GYVENIMO SUPRATIMAS. Teodoras Narbutas (1784 - 1864) Lietuvių tautos senovės istorija. 1 tomas. Lietuvių mitologija. Skaito Valdas Stankevicius
13
J.Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Pratartis. Skaito Valdas Stankevicius.
14
Jonas Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Ruošimasis mirti. Skaito Valdas Stankevicius.
15
Jonas Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Mirties pranašavimai bei ženklai. Skaito Valdas Stankevicius.
16
Jonas Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Giltinė. Skaito Valdas Stankevicius
17
Jonas Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Priemonės mirties išvengti. Skaito Valdas Stankevicius.
18
J. Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Pavojai gyviesiems nuo mirusiojo. Skaito Valdas Stankevicius
19
J. Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Mirimas ir marinimas. Skaito Valdas Stankevicius
20
J. Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Elgesys, kad numirėlio nebijotum. Skaito Valdas Stankevicius.
21
J. Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Šeimininko mirtis ir jo gyvuliai. Skaito Valdas Stankevicius
22
J. Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Atgailaujanti vėlė. Skaito Valdas Stankevicius.
23
J. Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Velionio kerštas. Skaito Valdas Stankevicius.
24
J. Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Numirėliai sapnuose. Skaito Valdas Stankevicius.
25
J. Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Mirusiųjų iššaukimas. Skaito Valdas Stankevicius.
26
J. Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Velionio grįžimas į namus. Skaito Valdas Stankevicius.
27
J. Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Pietūs palaidojus (Šermenys) Skaito Valdas Stankevicius.
28
J. Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Mirusiojo turtas. Skaito Valdas Stankevicius.
29
J. Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Kapas ir palaidojimas. Skaito Valdas Stankevicius.
30
J. Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Lydėjimas. Skaito Valdas Stankevicius.
31
J. Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Maisto ir daiktų dėjimas į karstą. Skaito Valdas Stankevicius.
32
J. Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Apraudojimas ir raudos. Skaito Valdas Stankevicius.
33
J. Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Giesmės. Skaito Valdas Stankevicius.
34
J. Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Budėjimas prie mirusio (Budynės). Skaito Valdas Stankevicius.
35
J. Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Lavono plovimas ir aprengimas Skaito Valdas Stankevicius.
36
J. Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Grabas (Karstas). Skaito Valdas Stankevicius.
37
J.Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Numirėlis vaidenasi. Skaito Valdas Stankevicius.
38
J.Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Mirusiųjų paminėjimas. Metinės. Skaito Valdas Stankevicius.
39
J.Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Klajojančios ugnelės. Skaito Valdas Stankevicius.
40
J.Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Medis ir žmogus. Skaito Valdas Stankevicius.
41
J.Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Dvasiaregiai. Skaito Valdas Stankevicius.
42
J.Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Įvairu apie mirtį ir numirėlius. Skaito Valdas Stankevicius.