Naujienos | Apie | Panašūs | Kultūros centrai
FB TautosakosVartai | TautosakosVartai

Ką tauta sako > Liaudies poezija > Eilėraščiai

Grįžti atgal
Rodyti: viską / tik video / tik audio
Rikiuoti pagal: pavadinimą / įkėlimo datą
Dabar klausote: -

Klausydami galite pasirinkti iš šių 9 įrašų:
Sąrašas:
10
Jonas Kadžionis eilėraštis "Partizanų motinai".
11
Poeto Antano Miškinio eilėraštis "Sopulio raudos" deklamuoja Jonas Kadžionis.
12
Jono Kadžionio eilėraštis "Kregždutės mirtis" .
13
Jono Kadžionio eilėraštis "Per skausmo pelkes".
14
Jonas Kadžionis eilėraštis "Meilės aušra".
15
Poetas Antanas Miškinis "Ištrėmimai", deklamuoja Jonas Kadžionis.
16
Jono Kadžionio eilėraštis "Mergaitei iš pagirio namų"
17
Jonas Kadžionis eilėraštis "Susitiksim visi laisvės rytą".
18
Eilėraštis "Jaunas broli ir sesele", Senolės Apolionijos Venskuvienės palinkėjimas Lietuvai.