Naujienos | Apie | Panašūs | Kultūros centrai
FB TautosakosVartai | TautosakosVartai

Ką tauta sako > Liaudies poezija > Eilėraščiai

Grįžti atgal
Rodyti: viską / tik video / tik audio
Rikiuoti pagal: pavadinimą / įkėlimo datą


Sąrašas:
1
Jonas Kadžionis eilėraštis "Partizanų motinai".
2
Poeto Antano Miškinio eilėraštis "Sopulio raudos" deklamuoja Jonas Kadžionis.
3
Jono Kadžionio eilėraštis "Kregždutės mirtis" .
4
Jono Kadžionio eilėraštis "Per skausmo pelkes".
5
Jonas Kadžionis eilėraštis "Meilės aušra".
6
Poetas Antanas Miškinis "Ištrėmimai", deklamuoja Jonas Kadžionis.
7
Jono Kadžionio eilėraštis "Mergaitei iš pagirio namų"
8
Jonas Kadžionis eilėraštis "Susitiksim visi laisvės rytą".
9
Eilėraštis "Jaunas broli ir sesele", Senolės Apolionijos Venskuvienės palinkėjimas Lietuvai.