Ką tauta sako > Istorija > Jonas Lasickis

Grįžti atgal
Rodyti: viską / tik video / tik audio

  Jonas Lasickis (lenk. Jan Łasickilot. Lasicijus1534 m. LasicėBrohuvo valsčiusMazovijos vaivadija – 1599 m. Zaslavlis ar 1602 m. Vilnius ?) – lenkų bajoras, radikaliosios reformacijos veikėjas, aktyvus kovotojas su katalikybe.

Studijavo CiuricheParyžiuje. Iki 1567 m. kalvinas, vėliau susijęs su čekų broliais1556-1581 su pertraukomis, keliavo po Vakarų Europą. 1581 m. ar 1582 m. gyveno Vilniuje, vėliau Zaslavlyje prie Minsko.

Parašė traktatą „Apie žemaičių, kitų sarmatų bei netikrų krikščionių dievus“, kuriame perpasakojo Mykolo LietuvioA. GaninioJ. DlugošoS. fon HerberšteinoJ. Maleckio pasakojimus apie lietuvių ir žemaičių tikėjimą. Pateikė žinių apie žemaičių buitį, verslus, būdą – mini, kad jie esą gero būdo, dori, apie jų papročius – vestuves, laidotuves, kai kurias kalendorines šventes. Paliudijo, kad jau XVI a. per Rygą ir Karaliaučių prekiauta su Vakarų Europa Lietuvos linų pluoštu ir sėmenimis, tai skatino tekstilės pramonės plėtrą. Jis nekritiškai rėmėsi kitų autorių veikalais, nes nemokėjo lietuviškai. Stengėsi Vakarų Europos tautoms šią šalį pavaizduoti egzotišką; pateikė nemažai tikrovės neatitinkančių duomenų. Lietuvių mitologijai įdomus jo sudarytas dievybių sąrašas su trumpais kiekvieno aprašymais.

Pagal:   https://lt.wikipedia.org/wiki/Jonas_Lasickis

XVI a. Jono Lasickio (Jan Łasicki, Joannes Lasicius) knygelė „Apie žemaičių, kitų sarmatų bei netikrų krikščionių dievus“ (De diis samagitarum caeterorumque sarmatarum et falsorum christianorum) įdomus bei reikšmingas lietuvių religijos ir mitologijos šaltinis.

.Sąrašas:
1
J. Jurginis. Jono Lasickio tyrinėjimų apžvalga. 1/2 dalis.
2
Jonas Lasickis „Apie Žemaičių, kitų sarmatų bei netikrų krikščionių dievus“. Skaito Valdas Stankevicius.
3
J. Jurginis. Jono Lasickio tyrinėjimų apžvalga. 2/2 dalis.
Folkloro ansambliai
 1. Alksna
 2. Alksnioka
 3. Aušrinė
 4. Bitula
 5. Bruknyčia
 6. Cyroliokaa
 7. Čiučiuruks
 8. Diemedis
 9. Gerviki
 10. Gilė
 11. Gyvata
 12. Gojus
 13. Gondinga
 14. Goštauta
 15. Jorė
 16. Kadujo
 17. Kaukutis
 18. Kūlgrinda
 19. Kupolė
 20. Margulis
 21. Medgrinda
 22. Mėguva
 23. Mindrė
 24. Nemunas
 25. Platelee
 26. Pulkelis
 27. Raskila
 28. Rėda
 29. Rėmolee
 30. Remoliokaa
 31. Salduvė
 32. Sasutalas
 33. Saulė
 34. Sauluva
 35. Sedula
 36. Senolės
 37. Sutartinių klubas
 38. Šatrija
 39. Šilinukai
 40. Šilojai
 41. Trapukas
 42. Trys keturiose
 43. Turava
 44. Ūla
 45. Vaiguva
 46. Vaiva
 47. Varangė
 48. Verdainė
 49. Versmė
 50. Viešia
 51. Žaisa
Liaudies muzika
 1. Kuršininkai
 2. Vilainiai
Saviveikliniai chorai
 1. Vėtrungė
Leidiniai
 1. Kūlgrinda CD
 2. Žaisa CD
Asmenys
 1. Arūnas Sniečkus
 2. Arvydas Liorančas
 3. Dainius Razauskas
 4. Daiva Šeškauskaitė
 5. Jonas Kadžionis
 6. Jonas Trinkūnas
 7. Klemensas Lovčikas
 8. Rasa Karpavičienė
 9. Rita Ščiglinskienė
 10. Valdas Stankevicius
 11. Vytautas Bikneris
Filtrai