Ką tauta sako > Istorija > Jonas Balys

Grįžti atgal
Rodyti: viską / tik video / tik audio

                                                                                                                             Be iškilios mūsų tautiečio Jono Balio asmenybės būtų sunku įsivaizduoti XX amžiaus Lietuvos folkloristikos moks­lo raidą. Ir būtent tokio tautosakos mokslo, kaip kad šios knygos autorius jį suvokė: „Tautosaka yra … tautos kul­tūros istorija. Ji padeda pažinti jos istorinį likimą“  Vytis Čiubrinskas, http://alkas.lt/2011/07/03/dr-jonas-balys-lietuviu-tautotyros-milzinas/​

Jonas Balys (1909 m. liepos 2 d. KrasnavojeKupiškio valsčius – 2011 m. rugsėjo 9 d.) – etnologas, folkloristas, spaudos darbuotojas, vienas žymiausių Lietuvos tautosakininkų, istorijos daktaras. 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Jonas_BalysSąrašas:
1
J. Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Pietūs palaidojus (Šermenys) Skaito Valdas Stankevicius.
2
J. Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Mirusiojo turtas. Skaito Valdas Stankevicius.
3
Anekdotai. Kvaila pora. J.Balys, Rastai III, Vilnius 2002
4
J. Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Mirusiųjų iššaukimas. Skaito Valdas Stankevicius.
5
J. Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Numirėliai sapnuose. Skaito Valdas Stankevicius.
6
J.Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Pratartis. Skaito Valdas Stankevicius.
7
RAGANOS IR BURTININKAI 2/3 dalis. Jonas Balys, Raštai IV. Lietuvių mitologiškos sakmės. Skaito Valdas Stankevicius.
8
SPĖJIMAI APIE NAUJAGIMĮ. J. Balys Raštai V Pirmoji dalis. Skaito Valdas Stankevicius.
9
AIŠKINIMAS VAIKAMS. J.Balys Raštai V Pirmoji dalis. Vaikystė. Skaito Valdas Stankevicius.
10
AITVARAI I dalis. Jonas Balys, Raštai IV, Lietuvių mitologiškos sakmės, Aitvarai I. Skaito Valdas Stankevicius.
11
AITVARAI II dalis. Jonas Balys, Raštai IV, Lietuvių mitologiškos sakmės. Skaito Valdas Stankevicius.
12
Aitvaro išperinimas I. J.Balys, Raštai IV, Vilnius 2003_01
13
Aitvaro išperinimas II. J.Balys, Raštai IV, Vilnius, 2003_01
14
Anekdotai. Apie gudruoli. J.Balys, Rastai III, Vilnius 2002
15
Anekdotai. Apie kvailus piliečius. J.Balys, Rastai III, Vilnius 2002.
16
Anekdotai. Apie piršlybas. J.Balys, Rastai III, Vilnius 2002.
17
APGĖLAI. J. Balys Raštai V Pirmoji dalis. Vaikystė. Skaito Valdas Stankevicius.
18
GIMDYMAS. J. Balys Raštai V. Pirmoji dalis. Skaito Valdas Stankevicius.
19
GIMDYVĖS PRIEŽIŪRA. J. Balys Raštai V Pirmoji dalis. Vaikystė. Skaito Valdas Stankevicius.
20
Išmestas aitvaras buvo tikras. J.Balys, Raštai IV, Vilnius, 2003_01
21
ĮVEDYBOS. J. Balys Raštai V Pirmoji dalis. Vaikystė. Skaito Valdas Stankevicius.
22
J. Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Mirimas ir marinimas. Skaito Valdas Stankevicius
23
J. Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Pavojai gyviesiems nuo mirusiojo. Skaito Valdas Stankevicius
24
J. Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Apraudojimas ir raudos. Skaito Valdas Stankevicius.
25
J. Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Atgailaujanti vėlė. Skaito Valdas Stankevicius.
26
J. Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Budėjimas prie mirusio (Budynės). Skaito Valdas Stankevicius.
27
J. Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Elgesys, kad numirėlio nebijotum. Skaito Valdas Stankevicius.
28
J. Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Giesmės. Skaito Valdas Stankevicius.
29
J. Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Grabas (Karstas). Skaito Valdas Stankevicius.
30
J. Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Kapas ir palaidojimas. Skaito Valdas Stankevicius.
31
J. Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Lavono plovimas ir aprengimas Skaito Valdas Stankevicius.
32
J. Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Lydėjimas. Skaito Valdas Stankevicius.
33
J. Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Maisto ir daiktų dėjimas į karstą. Skaito Valdas Stankevicius.
34
J. Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Šeimininko mirtis ir jo gyvuliai. Skaito Valdas Stankevicius
35
J. Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Velionio grįžimas į namus. Skaito Valdas Stankevicius.
36
J. Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Velionio kerštas. Skaito Valdas Stankevicius.
37
J.Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Dvasiaregiai. Skaito Valdas Stankevicius.
38
J.Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Įvairu apie mirtį ir numirėlius. Skaito Valdas Stankevicius.
39
J.Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Klajojančios ugnelės. Skaito Valdas Stankevicius.
40
J.Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Medis ir žmogus. Skaito Valdas Stankevicius.
41
J.Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Mirusiųjų paminėjimas. Metinės. Skaito Valdas Stankevicius.
42
J.Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Numirėlis vaidenasi. Skaito Valdas Stankevicius.
43
Jonas Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Priemonės mirties išvengti. Skaito Valdas Stankevicius.
44
Jonas Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Giltinė. Skaito Valdas Stankevicius
45
Jonas Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Mirties pranašavimai bei ženklai. Skaito Valdas Stankevicius.
46
Jonas Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Ruošimasis mirti. Skaito Valdas Stankevicius.
47
KŪDIKIO PRIEŽIŪRA IR AUGINIMAS. J.Balys Raštai V Pirmoji dalis. Vaikystė. Skaito Valdas Stankevicius.
48
KŪMAI IR KRIKŠTYNOS. J. Balys Raštai V Pirmoji dalis. Vaikystė. Skaito Valdas Stankevicius.
49
Laumės apmaino vaikus. J.Balys, Raštai IV, Vilnius, 2003_01
50
LAUMĖS ARBA DEIVĖS. Jonas Balys Raštai IV, Lietuvių mitologiškos sakmės. Skaito Valdas Stankevicius.
51
Laumės padeda verpti. J.Balys, Raštai IV, Vilnius 2003_01
52
Malda kai dantį skauda. J.Balys, Rastai IV, Vilnius, 2003_01
53
Maldos i jauną mėnulį. III. J.Balys, Rastai IV, Vilnius 2003_01
54
Maldos į jauną menulį. IV. J.Balys, Raštai IV, Vilnius, 2003_01
55
Maldos į jauna mėnulį. J.Balys, Raštai IV, Vilnius, 2003_01
56
Maldos i jauna mėnulį. I, J.Balys, Raštai IV, Vilnius 2003_01
57
Maldos ir giesmelės i saulę ir debesis. J.Balys, Raštai IV, Vilnius, 2003_01
58
MILŽINAI. Jonas Balys Raštai IV, Lietuvių mitologiškos sakmės. Skaito Valdas Stankevicius.
59
PERKŪNAS IR VELNIAS. Jonas Balys Raštai IV, Lietuvių mitologiškos sakmės. Skaito Valdas Stankevicius.
60
Perkūnas medžioja velnią I. J.Balys, Raštai IV, Vilnius, 2003_01
61
Perkūnas medžoja velnią II. J.Balys, Raštai IV, Vilnius, 2003_01
62
Perkūno ginčas su velniu. J.Balys. Raštai IV, Vilnius, 2003_01
63
PRIĖMĖJA (bobutė )J. Balys Raštai V Pirmoji dalis. Vaikystė. Skaito Valdas Stankevicius.
64
PRIĖMIMAS. J. Balys Raštai V. Pirmoji dalis. Skaito Valdas Stankevicius.
65
RAGANOS IR BURTININKAI 3/3 dalis. Jonas Balys, Raštai IV Lietuvių mitologiškos sakmės.
66
RAGANOS IR BURTININKAI.1/3 dalis. Jonas Balys, Raštai IV. Lietuvių Mitologiškos sakmės, Raganos ir burtininkai. Skaito Valdas Stankevicius.
67
SAULĖ, VĖJAS IR ŠALTIS. Jonas Balys Raštai IV, Lietuvių mitologiškos sakmės. Skaito Valdas Stankevicius.
68
SLOGUTĖS. Jonas Balys Raštai IV, Lietuvių mitologiškos sakmės. Skaito Valdas Stankevicius.
69
Sužaloja ragana, pasivertusia daiktu. J.Balys, Raštai IV, Vilnius, 2003_01
70
Šaltis. J.Balys, Raštai IV, Vilnius, 2003_01
71
Ugnis. J.Balys, Raštai IV, Vilnius, 2003_01
72
UGNIS. Jonas Balys Raštai IV, Lietuvių mitologiškos sakmės. Skaito Valdas Stankevicius.
73
VAIKYSTĖ arba "Vieta" (placenta). J. Balys Raštai V . Antroji dalis. Skaito Valdas Stankevicius
74
VAIKYSTĖ. APIE DVYNIUS. J. Balys Raštai V Pirmoji dalis. Skaito Valdas Stankevicius.
75
VAIKYSTĖ. ĮVAIRŪS. J. Balys Raštai V Pirmoji dalis. Skaito Valdas Stankevicius.
76
VAIKYSTĖ. NĖŠČIOS MOTERS UŽSILAIKYMAS. J. Balys Raštai V Pirmoji dalis. Skaito Valdas Stankevicius.
77
VAIKYSTĖ. NĖŠTUMO GEIDIMAS. J. Balys Raštai V Pirmoji dalis. Skaito Valdas Stankevicius.
78
VAIKYSTĖ. NĖŠTUMO VENGIMAS. J. Balys Raštai V Pirmoji dalis. Skaito Valdas Stankevicius.
79
VAIKYSTĖ. PAAUGLIAI. J.Balys Raštai V. Pirmoji dalis. Skaito Valdas Stankevicius.
80
VAIKYSTĖ. PRADĖJIMAS. J. Balys Raštai V Pirmoji dalis. Skaito Valdas Stankevicius.
81
VAIKYSTĖ. SPĖJIMAI IR BURTAI DĖL KŪDIKIO LYTIES. J. Balys Raštai V Pirmoji dalis. Skaito Valdas Stankevicius.
82
VAIKYSTĖ. VAIKŲ LIGOS IR JŲ GYDYMAS. J.Balys Raštai V Pirmoji dalis. Skaito Valdas Stankevicius.
83
VAIKYSTĖ. ŽENKLAI IR SPĖJIMAI. J. Balys Raštai V Pirmoji dalis. Skaito Valdas Stankevicius.
84
VILKOLAKIAI. Jonas Balys Raštai IV, Lietuvių mitologiškos sakmės. Skaito Valdas Stankevicius.
85
ŽMOGĖDROS. Jonas Balys Raštai IV, Lietuvių mitologiškos sakmės. Skaito Valdas Stankevicius.
Folkloro ansambliai
 1. Alksna
 2. Alksnioka
 3. Aušrinė
 4. Bitula
 5. Bruknyčia
 6. Cyroliokaa
 7. Čiučiuruks
 8. Diemedis
 9. Gerviki
 10. Gilė
 11. Gyvata
 12. Gojus
 13. Gondinga
 14. Goštauta
 15. Jorė
 16. Kadujo
 17. Kaukutis
 18. Kūlgrinda
 19. Kupolė
 20. Margulis
 21. Medgrinda
 22. Mėguva
 23. Mindrė
 24. Nemunas
 25. Platelee
 26. Pulkelis
 27. Raskila
 28. Rėda
 29. Rėmolee
 30. Remoliokaa
 31. Salduvė
 32. Sasutalas
 33. Saulė
 34. Sauluva
 35. Sedula
 36. Senolės
 37. Sutartinių klubas
 38. Šatrija
 39. Šilinukai
 40. Šilojai
 41. Trapukas
 42. Trys keturiose
 43. Turava
 44. Ūla
 45. Vaiguva
 46. Vaiva
 47. Varangė
 48. Verdainė
 49. Versmė
 50. Viešia
 51. Žaisa
Liaudies muzika
 1. Kuršininkai
 2. Vilainiai
Saviveikliniai chorai
 1. Vėtrungė
Leidiniai
 1. Kūlgrinda CD
 2. Žaisa CD
Asmenys
 1. Arūnas Sniečkus
 2. Arvydas Liorančas
 3. Dainius Razauskas
 4. Daiva Šeškauskaitė
 5. Jonas Kadžionis
 6. Jonas Trinkūnas
 7. Klemensas Lovčikas
 8. Rasa Karpavičienė
 9. Rita Ščiglinskienė
 10. Valdas Stankevicius
 11. Vytautas Bikneris
Filtrai