Naujienos | Apie | Panašūs | Kultūros centrai
FB TautosakosVartai | TautosakosVartai

Ką tauta sako > Istorija > Jonas Balys

Grįžti atgal
Rodyti: viską / tik video / tik audio
Rikiuoti pagal: pavadinimą / įkėlimo datą

                                                                                                                             Be iškilios mūsų tautiečio Jono Balio asmenybės būtų sunku įsivaizduoti XX amžiaus Lietuvos folkloristikos moks­lo raidą. Ir būtent tokio tautosakos mokslo, kaip kad šios knygos autorius jį suvokė: „Tautosaka yra … tautos kul­tūros istorija. Ji padeda pažinti jos istorinį likimą“  Vytis Čiubrinskas, http://alkas.lt/2011/07/03/dr-jonas-balys-lietuviu-tautotyros-milzinas/​

Jonas Balys (1909 m. liepos 2 d. KrasnavojeKupiškio valsčius – 2011 m. rugsėjo 9 d.) – etnologas, folkloristas, spaudos darbuotojas, vienas žymiausių Lietuvos tautosakininkų, istorijos daktaras. 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Jonas_Balys

Dabar klausote: -

Klausydami galite pasirinkti iš šių 85 įrašų:
Sąrašas:
86
Anekdotai. Apie gudruoli. J.Balys, Rastai III, Vilnius 2002
87
Anekdotai. Apie kvailus piliečius. J.Balys, Rastai III, Vilnius 2002.
88
Anekdotai. Apie piršlybas. J.Balys, Rastai III, Vilnius 2002.
89
Anekdotai. Kvaila pora. J.Balys, Rastai III, Vilnius 2002
90
Malda kai dantį skauda. J.Balys, Rastai IV, Vilnius, 2003_01
91
Maldos į jauna mėnulį. J.Balys, Raštai IV, Vilnius, 2003_01
92
Maldos i jauna mėnulį. I, J.Balys, Raštai IV, Vilnius 2003_01
93
Maldos i jauną mėnulį. III. J.Balys, Rastai IV, Vilnius 2003_01
94
Maldos į jauną menulį. IV. J.Balys, Raštai IV, Vilnius, 2003_01
95
Maldos ir giesmelės i saulę ir debesis. J.Balys, Raštai IV, Vilnius, 2003_01
96
Aitvaro išperinimas I. J.Balys, Raštai IV, Vilnius 2003_01
97
Aitvaro išperinimas II. J.Balys, Raštai IV, Vilnius, 2003_01
98
Išmestas aitvaras buvo tikras. J.Balys, Raštai IV, Vilnius, 2003_01
99
Laumės apmaino vaikus. J.Balys, Raštai IV, Vilnius, 2003_01
100
Laumės padeda verpti. J.Balys, Raštai IV, Vilnius 2003_01
101
Perkūnas medžioja velnią I. J.Balys, Raštai IV, Vilnius, 2003_01
102
Perkūnas medžoja velnią II. J.Balys, Raštai IV, Vilnius, 2003_01
103
Perkūno ginčas su velniu. J.Balys. Raštai IV, Vilnius, 2003_01
104
Šaltis. J.Balys, Raštai IV, Vilnius, 2003_01
105
Sužaloja ragana, pasivertusia daiktu. J.Balys, Raštai IV, Vilnius, 2003_01
106
Ugnis. J.Balys, Raštai IV, Vilnius, 2003_01
107
PERKŪNAS IR VELNIAS. Jonas Balys Raštai IV, Lietuvių mitologiškos sakmės. Skaito Valdas Stankevicius.
108
LAUMĖS ARBA DEIVĖS. Jonas Balys Raštai IV, Lietuvių mitologiškos sakmės. Skaito Valdas Stankevicius.
109
AITVARAI I dalis. Jonas Balys, Raštai IV, Lietuvių mitologiškos sakmės, Aitvarai I. Skaito Valdas Stankevicius.
110
RAGANOS IR BURTININKAI.1/3 dalis. Jonas Balys, Raštai IV. Lietuvių Mitologiškos sakmės, Raganos ir burtininkai. Skaito Valdas Stankevicius.
111
AITVARAI II dalis. Jonas Balys, Raštai IV, Lietuvių mitologiškos sakmės. Skaito Valdas Stankevicius.
112
RAGANOS IR BURTININKAI 2/3 dalis. Jonas Balys, Raštai IV. Lietuvių mitologiškos sakmės. Skaito Valdas Stankevicius.
113
RAGANOS IR BURTININKAI 3/3 dalis. Jonas Balys, Raštai IV Lietuvių mitologiškos sakmės.
114
MILŽINAI. Jonas Balys Raštai IV, Lietuvių mitologiškos sakmės. Skaito Valdas Stankevicius.
115
SAULĖ, VĖJAS IR ŠALTIS. Jonas Balys Raštai IV, Lietuvių mitologiškos sakmės. Skaito Valdas Stankevicius.
116
SLOGUTĖS. Jonas Balys Raštai IV, Lietuvių mitologiškos sakmės. Skaito Valdas Stankevicius.
117
UGNIS. Jonas Balys Raštai IV, Lietuvių mitologiškos sakmės. Skaito Valdas Stankevicius.
118
VILKOLAKIAI. Jonas Balys Raštai IV, Lietuvių mitologiškos sakmės. Skaito Valdas Stankevicius.
119
ŽMOGĖDROS. Jonas Balys Raštai IV, Lietuvių mitologiškos sakmės. Skaito Valdas Stankevicius.
120
VAIKYSTĖ. ŽENKLAI IR SPĖJIMAI. J. Balys Raštai V Pirmoji dalis. Skaito Valdas Stankevicius.
121
VAIKYSTĖ. PRADĖJIMAS. J. Balys Raštai V Pirmoji dalis. Skaito Valdas Stankevicius.
122
VAIKYSTĖ. NĖŠTUMO VENGIMAS. J. Balys Raštai V Pirmoji dalis. Skaito Valdas Stankevicius.
123
VAIKYSTĖ. NĖŠTUMO GEIDIMAS. J. Balys Raštai V Pirmoji dalis. Skaito Valdas Stankevicius.
124
VAIKYSTĖ. NĖŠČIOS MOTERS UŽSILAIKYMAS. J. Balys Raštai V Pirmoji dalis. Skaito Valdas Stankevicius.
125
VAIKYSTĖ. SPĖJIMAI IR BURTAI DĖL KŪDIKIO LYTIES. J. Balys Raštai V Pirmoji dalis. Skaito Valdas Stankevicius.
126
VAIKYSTĖ. APIE DVYNIUS. J. Balys Raštai V Pirmoji dalis. Skaito Valdas Stankevicius.
127
GIMDYMAS. J. Balys Raštai V. Pirmoji dalis. Skaito Valdas Stankevicius.
128
PRIĖMIMAS. J. Balys Raštai V. Pirmoji dalis. Skaito Valdas Stankevicius.
129
VAIKYSTĖ arba "Vieta" (placenta). J. Balys Raštai V . Antroji dalis. Skaito Valdas Stankevicius
130
SPĖJIMAI APIE NAUJAGIMĮ. J. Balys Raštai V Pirmoji dalis. Skaito Valdas Stankevicius.
131
AIŠKINIMAS VAIKAMS. J.Balys Raštai V Pirmoji dalis. Vaikystė. Skaito Valdas Stankevicius.
132
PRIĖMĖJA (bobutė )J. Balys Raštai V Pirmoji dalis. Vaikystė. Skaito Valdas Stankevicius.
133
APGĖLAI. J. Balys Raštai V Pirmoji dalis. Vaikystė. Skaito Valdas Stankevicius.
134
GIMDYVĖS PRIEŽIŪRA. J. Balys Raštai V Pirmoji dalis. Vaikystė. Skaito Valdas Stankevicius.
135
KŪMAI IR KRIKŠTYNOS. J. Balys Raštai V Pirmoji dalis. Vaikystė. Skaito Valdas Stankevicius.
136
ĮVEDYBOS. J. Balys Raštai V Pirmoji dalis. Vaikystė. Skaito Valdas Stankevicius.
137
KŪDIKIO PRIEŽIŪRA IR AUGINIMAS. J.Balys Raštai V Pirmoji dalis. Vaikystė. Skaito Valdas Stankevicius.
138
VAIKYSTĖ. ĮVAIRŪS. J. Balys Raštai V Pirmoji dalis. Skaito Valdas Stankevicius.
139
VAIKYSTĖ. PAAUGLIAI. J.Balys Raštai V. Pirmoji dalis. Skaito Valdas Stankevicius.
140
VAIKYSTĖ. VAIKŲ LIGOS IR JŲ GYDYMAS. J.Balys Raštai V Pirmoji dalis. Skaito Valdas Stankevicius.
141
J.Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Pratartis. Skaito Valdas Stankevicius.
142
Jonas Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Ruošimasis mirti. Skaito Valdas Stankevicius.
143
Jonas Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Mirties pranašavimai bei ženklai. Skaito Valdas Stankevicius.
144
Jonas Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Giltinė. Skaito Valdas Stankevicius
145
Jonas Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Priemonės mirties išvengti. Skaito Valdas Stankevicius.
146
J. Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Pavojai gyviesiems nuo mirusiojo. Skaito Valdas Stankevicius
147
J. Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Mirimas ir marinimas. Skaito Valdas Stankevicius
148
J. Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Elgesys, kad numirėlio nebijotum. Skaito Valdas Stankevicius.
149
J. Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Šeimininko mirtis ir jo gyvuliai. Skaito Valdas Stankevicius
150
J. Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Atgailaujanti vėlė. Skaito Valdas Stankevicius.
151
J. Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Velionio kerštas. Skaito Valdas Stankevicius.
152
J. Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Numirėliai sapnuose. Skaito Valdas Stankevicius.
153
J. Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Mirusiųjų iššaukimas. Skaito Valdas Stankevicius.
154
J. Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Velionio grįžimas į namus. Skaito Valdas Stankevicius.
155
J. Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Pietūs palaidojus (Šermenys) Skaito Valdas Stankevicius.
156
J. Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Mirusiojo turtas. Skaito Valdas Stankevicius.
157
J. Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Kapas ir palaidojimas. Skaito Valdas Stankevicius.
158
J. Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Lydėjimas. Skaito Valdas Stankevicius.
159
J. Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Maisto ir daiktų dėjimas į karstą. Skaito Valdas Stankevicius.
160
J. Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Apraudojimas ir raudos. Skaito Valdas Stankevicius.
161
J. Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Giesmės. Skaito Valdas Stankevicius.
162
J. Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Budėjimas prie mirusio (Budynės). Skaito Valdas Stankevicius.
163
J. Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Lavono plovimas ir aprengimas Skaito Valdas Stankevicius.
164
J. Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Grabas (Karstas). Skaito Valdas Stankevicius.
165
J.Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Numirėlis vaidenasi. Skaito Valdas Stankevicius.
166
J.Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Mirusiųjų paminėjimas. Metinės. Skaito Valdas Stankevicius.
167
J.Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Klajojančios ugnelės. Skaito Valdas Stankevicius.
168
J.Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Medis ir žmogus. Skaito Valdas Stankevicius.
169
J.Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Dvasiaregiai. Skaito Valdas Stankevicius.
170
J.Balys Raštai V. Mirtis ir laidotuvės. Įvairu apie mirtį ir numirėlius. Skaito Valdas Stankevicius.